Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 4.5 ΑΝΩΣΗ-ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΗΔΗ

Εκτελέστε το λογισμικό :ΑΝΩΣΗ
1.Προσέξτε ότι με την βοήθεια της ζυγαριάς βρίσκεται ότι το σώμα με μάζα 5Kg έχει βάρος 49,50 Ν  άρα W=m g      g=W/m=49,5/5=9,1 N/Kg (τιμή της επιτάχυνσης της βαρύτητας  στον τόπο του πειράματος) .
2.Το ίδιο σώμα όταν ζυγιστεί στην ζυγαριά μέσα στο νερό έχει βάρος 24,5Ν αφού τώρα δέχεται και την δύναμη της άνωσης προς τα πάνω που μειώνει το βάρος του κατά 49,5-24,5=24Ν που είναι και η τιμή της άνωσης που δέχεται .
3. Το σώμα που επιπλέει ισορροπεί εξαιτίας της άνωσης που είναι όσο το βάρος του σώματος , αν όμως το σπρώξουμε πιο βαθειά αυξάνεται ο όγκος του υγρού που εκτοπίζεται και επομένως και η άνωση που έτσι γίνεται πιό μεγάλη από το βάρος και κινεί το σώμα προς τα πάνω μέχρι να ισορροπήσει στην προηγούμενη θέση.
4. Η υδροστατική πίεση ασκείται σε όλες τις επιφνανειες που είναι μέσα στο υγρό  όμως για λόγους συμετρίας οι πλευρικές δυνάμεις αλληλοαναιρούνται και έτσι η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στην κάτω επιφάνεια και την πάνω έχουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ συνισταμένη προς τα πάνω(άνωση) καθώς στην κάτω επιφάνεια η πίεση που ασκείται και άρα και η δύναμη είναι μεγαλύτερη απο την αντίστοιχη που ασκείται στην πάνω επιφάνεια .
Αυτό φαίνεται καλύτερα εδώ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΩΣΗ
Δείτε  σε βίντεο την απαλήθευση της Αρχής του Αρχιμήδη (το βάρος του εκτοποζόμενου υγρού ισούται με την άνωση):
Τύπος της άνωσης : Α=g ρ V όπου g η επιτάχυνσης της βαρύτητας , ρ υ πυκνότητα του υγρού και V o όγκος του βυθισμένου τμήματος του στερεού μέσα στο υγρό
Δες και αυτό  :ΆΝΩΣΗ -ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ
 Είναι φανερό ότι εκτός πεδίου βαρύτητα η άνωση καταργείται αφού g=0.
Ισορροπία σώματος που είναι δεμένο  δεμένο σε ελατήριο μέσα στον αέρα ή στο νερό
Πρόσεξε ότι όταν ισορροπεί το σώμα μέσα στο νερό δέχεται 2 δυναμεις προς τα πάνω την άνωση Α και την F ελατηρίου (που δείχνει πάντα προς το φυσικό μήκος του ελατηρίου) και 1 δύναμη προς τα κάτω το βάρος του σώματος W έτσι αφού ισορροπεί θα ισχύει ΣF=0 άρα A+F+W
 Δείτε το βίντεο σχετικά με την Άνωση :


Eρωτήσεις σχολικού βιβλίου σελ.84 -85 :8, 9, 10, 11,12,13
ασκήσεις σελ. 86 :  :7 (βρες πρώτα τον όγκο και μετά την πυκνότητα του κυβου , τέλος σύγκρινέ την με την πυκνότητα του υγρού αν η πυκνότητα του στερεού είναι μεγαλύτερη από αυτήν του υγρού βουλιάζει καθώς το βάρος του σώματος είναι πιο μεγάλο από την άνωση που δέχεται, αν έχουν ΄σι πυκνότητα  θα ισορροπήσει όταν βουλιάξει ολόκληρο ενώ αν έχει το σώμα πιο μικρή πυκνότητα θα ισορροπήσει έχοντας βυθιστεί  τόσο όσο το βάρος του γίνει ίση με την άνωση (ένα μέρος του θα έναι εκτός υγρού)

Αρχειοθήκη ιστολογίου