Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014

Έφυγε πρόωρα και όμως είναι δίπλα μας μέσα από την ιστοσελίδα του!

 Απόσπασμα από την αρχική σελίδα του site του φίλου -Μαθηματικού ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗ που μας άφησε πρόωρα:
μαθηματικά και άλλα
.το απειροστό του ιστοχώρου που αναλογεί στο δημήτρη ποιμενίδη
 ....... καλό σου βράδυ! ........ είναι σάββατο 29 νοεμβρίου 2014, 9:09 μμ ........ χαίρομαι που είμαστε μαζί! ........
Για όσους έχουν σημασία τα Μαθηματικά και άλλα ...αξίζει τον κόπο να επισκεφτούν την σελίδα του που με τόσο κόπο και μεράκι έκτισε!!!!!
Περιέχει θέματα για όλες τις βαθμίδες Γυμνασίου-Λυκείου.
http://sonom.gr/en_ela.php  

Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

Θέματα Χημείας Α Λυκείου (28-11-2014)

Λύστε για εξάσκηση τα παρακάτω θέματα :

                                                                          ΟΜΑΔΑ 2η                             Σχολικό έτος  2014 -15
                                                               ΤΑΞΗ    ΤΜΗΜΑ .....
                                                                                   
                                                              
                                                               ΜΑΘΗΜΑ   ΧΗΜΕΙΑ
ΘΕΜΑ 1ο
α. Να συνδυάσετε τους αριθμούς της στήλης Α με τα κατάλληλα γράμματα της στήλης Β:
           στήλη Α(όνομα χημ. στοιχείου)                  στήλη Β (ατομικότητα)
       1.    κάλιο                                                               α. 1
       2.    οξυγόνο                                                           β. 2
       3.    αργίλιο                                                             γ  3
       4.    αρσενικό                                                          δ. 4
       5.     όζον                                                                ε. 0
                                                                                     στ.5
      Απάντηση: 1-     , 2-     , 3-     , 4-     , 5-    .

β.  Χαρακτηρείστε με Σ τις προτάσεις αν είναι σωστές και με Λ αν είναι λάθος:
    1.H διαλυτότητα των στερεών στο νερό μειώνεται όταν αυξάνεται η θερμοκρασία του διαλύματος.
    2.Η διαλυτότητα των αερίων όπως του οξυγόνου στο νερό αυξάνεται όταν αυξάνεται η θερμοκρασία του νερού.
    3. Το άτομο του Βr  είναι το   35Br οπότε από την κατανομή των e του σε στοιβάδες προκύπτει ότι αυτό  αποτελείται από 4 στοιβάδες.
    4. Το ανιόν του βρωμίου  Br-1 έχει  5 στοιβάδες ηλεκτρονίων.
    5. Το ιόν CΟ3-1 ονομάζεται  θειϊκό.
Απάντηση : 1-      , 2-     , 3-     ,4-       ,5-        .

ΘΕΜΑ 2ο

1.Συμπληρώστε τον πίνακα:


l-1
Ο-2
CN-
   CO3-2
      PO4-3

Κ+


Βa+22. Δίνετε το άτομο του οξυγόνου  8Ο16 και το ιόν του Ο-2.
α. Να κάνετε την κατανομή των ηλεκτρονίων τους σε στοιβάδες.
β. να περιγράψετε την δομή του ατόμου του οξυγόνου και του ιόντος του.Απάντηση:
α. Η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στοιβάδες για  το άτομο του οξυγόνου είναι η ……………………………………………………………………..................................................
ενώ για το ιόν του είναι η ……………………………………………………………………………
β. η δομή του ατόμου του οξυγόνου είναι η παρακάτω:
ο πυρήνας του αποτελείται από ……………………………………………………………………
και γύρω του περιφέρονται ………………………………………………………………………….
ενώ η δομή του ιόντος Ο-2 είναι  :πυρήνας με …………………………………………..  και γύρω  του περιφέρονται……………………………………………………………………………………….

ΘΕΜΑ 3ο

  1. Υπολογίστε τον αριθμό οξείδωσης του Ν στο ΚΝΟ2
  2. Υπολογίστε τον αριθμό οξείδωσης του S στο ιόν HSO4-1
Λύση
  1. .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΘΕΜΑ 4ο

  1. Ρίχνουμε σε 480 gr νερού 20 gr ΝaCl . Na υπολογίσετε την % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος σε NaCl.
 2.  Διαθέτουμε 480 gr κορεσμένου διαλύματος μιας στερεής ουσίας Χ με  θερμοκρασία   40 °C .      H διαλυτότητα της ουσίας Χ στο νερό στους  40 °C  είναι 60 gr / 100gr νερού ενώ στους 30 °C   γίνεται 28 gr /100gr νερού.
Πόσα  gr ουσίας Χ θα  κατακαθίσουν αν  ψύξουμε το διάλυμα στους 30 °C  ;

Λύση
1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

Θέματα Χημείας Α Λυκείου.                   
 


   Με κόκκινο οι απαντήσεις:


                                                    ΟΜΑΔΑ 1η                       Σχολικό έτος  2014 -15
ΓΡΑΠΤΗ ΩΡΙΑΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

                                                               ΤΑΞΗ    ΤΜΗΜΑ .....
                                                                                   
                                                              
                                                               ΜΑΘΗΜΑ   ΧΗΜΕΙΑ
                                                         ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΑΘΗΤΗ…………………………………..
                                                               
ΘΕΜΑ 1ο
α. Να συνδυάσετε τους αριθμούς της στήλης Α με τα κατάλληλα γράμματα της στήλης Β:
           στήλη Α(όνομα χημ. στοιχείου)                  στήλη Β (ατομικότητα)
       1.    υδρογόνο                                                    α. 1
       2.    ήλιο                                                             β. 2
       3.    χλώριο                                                        γ.  3
       4.    φωσφόρος                                                  δ. 4
       5.    όζον                                                            ε.  0
                                                                                 στ.5
      Απάντηση: 1-  β   , 2-  α   , 3-   β  , 4-   δ  , 5-   γ .

β.  Χαρακτηρείστε με Σ τις προτάσεις αν είναι σωστές και με Λ αν είναι λάθος:
    1.Τα κράματα είναι στερεά διαλύματα .
    2. Ο καθαρός ατμοσφαιρικός αέρας είναι και  ομογενές μίγμα και αέριο διάλυμα.
    3. Το άτομο του Καλίου είναι το   19Κ οπότε από την κατανομή των e του σε στοιβάδες προκύπτει ότι αυτή αποτελείται από 4 στοιβάδες.
    4. Το κατιόν του καλίου Κ+1 έχει  4 στοιβάδες ηλεκτρονίων.
    5. Το ιόν NΟ3-1 ονομάζεται  αζωτικό.
Απάντηση : 1-   Σ   , 2-   Σ  , 3-  Σ   ,4-   Λ    ,5-  Λ      .

ΘΕΜΑ 2ο

1.Συμπληρώστε τον πίνακα:


Cl-1
S-2
OH-
   SO4-2
      PO4-3

Νa+
NaCl

 NaOHCa+2

 CaS
 Ca(OH)2
το  2 δείκτης
 CaSO42. Δίνετε το άτομο του οξυγόνου  8Ο17 και το ιόν του Ο-2.
α. Να κάνετε την κατανομή των ηλεκτρονίων τους σε στοιβάδες.
β. να περιγράψετε την δομή του ατόμου του οξυγόνου και του ιόντος του.Απάντηση:
α. Η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στοιβάδες για  το άτομο του οξυγόνου είναι η ………(2,6)……………………………………………………………..................................................
ενώ για το ιόν του είναι η ……(2,8)…………………………………………………………………
β. η δομή του ατόμου του οξυγόνου είναι η παρακάτω:
ο πυρήνας του αποτελείται από ……8p και 9n………………………………………………………
και γύρω του περιφέρονται …8e……………………………………………………………….
ενώ η δομή του ιόντος Ο-2 είναι  :πυρήνας με …ίδια δομή με τον πυρήνα του  άτομό του…..  και γύρω  του περιφέρονται…10e………………………………………………………………………
ΘΕΜΑ 3ο

  1. Υπολογίστε τον αριθμό οξείδωσης του Ν στο ΚΝΟ3
  2. Υπολογίστε τον αριθμό οξείδωσης του S στο ιόν HSO3-1
Λύση
  1. .…1+χ-6=0………………χ=5………………………………………………
  2. 1+χ-6=-1…………χ=4……………………………………

ΘΕΜΑ 4ο

  1. Ρίχνουμε σε 180 gr νερού 20 gr ΝaCl . Na υπολογίσετε την % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος σε NaCl.
 2.  Διαθέτουμε 450 gr κορεσμένου διαλύματος μιας στερεής ουσίας Χ με  θερμοκρασία   40 °C .      H διαλυτότητα της ουσίας Χ στο νερό στους  40 °C  είναι 50 gr / 100gr νερού ενώ στους 30 °C   γίνεται 25 gr /100gr νερού.
Πόσα  gr ουσίας Χ θα  κατακαθίσουν αν  ψύξουμε το διάλυμα στους 30 °C  ;

Λύση
1…στα 200 gr διαλύματος έχουμε 20gr NaCl
        στα 100 gr                               χ;
χ=10 gr και άρα 10%w/w
2…στους40 °C : σε 150 gr κορεσμένου  διαλύματος περιέχονται 50 gr ουσίας Χ
                                  450 gr                                                                 x;
και βρίσκουμε χ=150 gr διαλυνένης ουσίας Χ
          όμοια στους 30  °C περιέχονται  
         25 γρ ουσίας Χ σε 125 γρ διαλύματος 
          ψ;                             450γρ  
ψ=90γρ ουσίας Χ άρα θα έχουμε ίζημα ουσίας Χ 150-90=60 gr.

Αρχειοθήκη ιστολογίου