Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

Φυσική πανελλαδικών εξετάσεων Γ Λυκείου (+)

Ακολουθούν 24 ερωτήσεις ( με αποδείξεις ) και οι απαντήσεις τους
  για να καλύψουμε
 την περίπτωση που ζητηθεί στα θέματα  θεωρίας κάποια απόδειξη.
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΛΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΣΑΣ
ΒΟΗΘΗΣΕΙ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΑΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ
2η σελίδα

3η σελίδα
4η σελίδα
5Η ΣΕΛΊΔΑ
6η σελίδα
ΕΡΩΤΗΣΗ  6η:

αν το Ο ταλαντώνεται για χρόνο t το Μ θα ταλαντώνεται για χρόνο t- χ/υ  έτσι
y=Α ημω(t- x/υ)=(η συνέχεια στην σελίδα 7 που ακολουθεί)

σελίδα 8η

σελίδα 9η

σελίδα 10ηΣΕΛΙΔΑ 11η

12η ΣΕΛΙΔΑ (ΕΡΩΤΗΣΗ 13η)
                                                                               13η ΣΕΛΙΔΑ-ΕΡΩΤΗΣΗ
ΣΕΛΙΔ Α 14-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΣΕΛΙΔΑ 15 (ΕΡΩΤΗΣΗ 14α ,β)

16 η ΣΕΛΙΔΑ (15η ΕΡΩΤΗΣΗ)


                                                                            

                                                                                      17η  ΣΕΛΙΔΑ  (ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 16-17)
18η ΣΕΛΙΔΑ-ΕΡΩΤΗΣΗ

19η ΣΕΛΙΔΑ -ΕΡΩΤΗΣΗ

                                ΔΙΟΡΘΩΣΗ: στην πιό πάνω σχέση για την ταχύτητα του πρώτου σώματος μετά την κρούση                                                       
                                                        στο β μέλοςστον δεύτερο προσθετέο  η ταχύτητα είναι  επί υ1 .
                                                   
20η ΣΕΛΙΔΑ (ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 20-21)

21η ΣΕΛΙΔΑ(ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 22 και 22΄)

22η ΣΕΛΙΔΑ (ΕΡΩΤΗΣΗ 22¨)
 φαινόμενο  Doppler
ΣΕΛΙΔΑ 23
  • 23 ΕΡΏΤΗΣΗ : Δείξτε ότι όταν ο παρατηρητής κινείται και πλησιάζει (ή απομακρύνεται)   στην ακίνητη πηγή που εκπέμπει ήχο συχνότητας fs με  ταχύτητα υΑ τότε η συχνότητα που αντιλαμβάνεται  o παρατηρητής είναι  fA= (υ+υΑ) * fs  /υ .Να γίνει και το σχετικό σχήμα .
ΕΔΩ ΑΛΛΑΖΕΙ  η ταχύτητα διάδοσης  του κύματος ως προς τον παρατηρητή καθώς γίνεται υ + υΑ ( ή υ- υΑ) όπου υ η ταχύτητα του κύματος ως προς τον αέρα , έτσι αυτό οδηγεί και στην αλλαγή της αντίληψης της συχνότητας από τον παρατηρητή που αυξάνεται (μειώνεται)  και γίνεται fA  , όμως το μήκος κύματος παραμένει λ καθώς το κύμα σε μια περίοδο εξακολουθεί να διαδίδεται στον χώρο με ταχύτητα υ και δυο διαδοχικά κύματα (μέγιστα) απέχουν μεταξύ τους  λ. Έτσι έχουμε    fA=(υ + υΑ )λ= (υ + υΑ )fs   /υ                                                                                                                               (Πράγματι αν αρχίσει η πηγή να εκπέμπει κύματα την στιγμή t=0 το 1ο κύμα την στιγμή t= 2Τ  θα έχει κάνει δρόμο R1= υt=υ2Τ=2λ δηλαδή θα  έχει φτάσει σε όλα τα σημεία της επιφάνειας σφαίρας με κέντρο την πηγή και ακτίνα R1=2λ ενώ η πηγή θα έχει εκπέμψει ξανά κύμα την στιγμή t=Τ που θα έχει ταξιδέψει για χρόνο Τ και άρα το 2ο μέγιστο θα έχει  φτάσει σε απόσταση λ δηλαδή θα  έχει φτάσει σε όλα τα σημεία της επιφάνειας σφαίρας με κέντρο την πηγή και ακτίνα R2=λ άρα τα δυο διαδοχικά κύματα (μέγιστα) θα απέχουν μεταξύ τους απόσταση R2 - R1=2λ-λ=λ)
                 Το σχήμα είναι απλό αφου αρκεί να σχεδιάσω π.χ 4 ομόκεντρους κύκλους με ακτίνες
                  4λ, 3λ, 2λ και λ οπότε φαίνονται τα διαδοχικά μέγιστα που έχουν φτάσει την στιγμή t= 4Τ
                  ακόμη είναι φανερό ότι 2 συνεχόμενα μέγιστα απέχουν μεταξύ τους λ(τα 2 σημεία πάνω στην ίδια
                  ευθεία  με  την πηγή) 
  • 24 ερώτηση : Δείξτε ότι όταν η πηγή ενώ εκπέμπει ήχο συχνότητας  fs κινείται και πλησιάζει (ή απομακρύνεται)   στον  ακίνητο παρατηρητή με  ταχύτητα υs τότε η συχνότητα που αντιλαμβάνεται  o παρατηρητής είναι                  fA=  υ* fs:( υ+υs).Να γίνει και το σχετικό σχήμα .                                                                                                             Όταν η πηγή κινείται και πλησιάζει (ή απομακρύνεται ) προς τον παρατηρητή με ταχύτητα υs επειδή εκπέμπει ένα κύμα σε κάθε περίοδο που απομακρύνεται από αυτήν κατά απόσταση λ σε κάθε περίοδο το επόμενο κύμα εκπέμπεται πιο κοντά (μακριά) στον παρατηρητή κατά υs T όσο δηλαδή κινήθηκε η πηγή σε μια περίοδο άρα τώρα δυο διαδοχικά κύματα απέχουν μεταξύ τους   λ- υs T (ή λ+ υs T) οπότε το μήκος κύματος γίνεται λΑ=λ-υs T             (ή λΑ =λ+ υs T) δηλαδή τώρα ΑΛΛΑΖΕΙ το μήκος κύματος ενώ η ταχύτητα διάδοσης του κύματος ως προς τον παρατηρητή εξακολουθεί να είναι υ έτσι επειδή λ=υ/f και f=1/T  θα  έχουμε όταν η πηγή πλησιάζει στον παρατηρητή :λΑ= λ-υs T →   υ/fA=υ/fss/fs     υ/fA=(υ- υs): fs     fA=  υ* fs:( υ- υs) και όμοια με + όταν απομακρύνεται : fA=  υ* fs:( υ+υs) δηλαδή αλλάζει η αντίληψη της συχνότητας του ήχου από τον παρατηρητή και γίνεται fA  που είναι μεγαλύτερη όταν τον πλησιάζει η πηγή . Όπως φαίνεται και στο σχήμα πιο κάτω  ο δεξιός παρατηρητής προς τον οποίο πλησιάζει η πηγή αντιλαμβάνεται το κύμα με μικρότερο μήκος κύματος καθώς μικραίνει η απόσταση δυο διαδοχικών μεγίστων ενώ το αντίθετο συμβαίνει για τον άλλο παρατηρητή που βρίσκεται αριστερά στο σχήμα .Για να κάνω το πιο πάνω σχήμα σχεδιάζω με τον διαβήτη κύκλους με ακτίνα διαρκώς μειούμενη δηλαδή 4λ, 3λ, 2λ,1λ  παίρνοντας κλίμακα όπως 1λ=1 cm όμως αν ο πρώτος κύκλος έχει κέντρο Ο1 και ακτίνα 4λ (4cm)ο επόμενος κύκλος ακτίνας 3λ(3 cm) σχεδιάζεται με κέντρο Ο2 μετατοπισμένο προς την πηγή κατά το ίδιο μέγεθος υs T που είναι σταθερό και το παίρνω π.χ 0.3 cm(ή αν θέλω ακρίβεια βρίσκω με την μέθοδο των τριών   :              1λ αντιστοιχεί σε1 cm .                                                                                                                                      απόσταση υs T  αντιστοιχεί σε χ;            έτσι βρίσκω ότι   χ = υs T/λ                                                                    
          όμοια σχεδιάζω και τους κύκλους με ακτίνα 2λ και 1λ οπότε έχω ένα σχήμα     όπως  το πιο κάτω   που δείχνει τα διαδοχικά μέγιστα      
                       
                

                      

Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012

Ακούστε παλιούς ελληνικούς δίσκους 78 στροφών.

ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΉ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ !!!!
Αναμνήσεις για τους παλαιότερους, γνωριμία για τους νέους.


 Είναι 120 δίσκοι 78 στροφών,  Ελληνικοί !!!!. 
Αν θέλετε να ακούσετε τα τραγούδια, κάντε κλικ στον τίτλο κάτω από την ετικέτα του δίσκου.
Αν θέλετε να τα κρατήσετε, σημαδέψτε (κάνετε Bookmark) την παρακάτω ιστοσελίδα ή "κατεβάστε" τα τραγούδια ένα - ένα.
Ο συλλέκτης, μας προειδοποιεί ότι κάποιοι δίσκοι δεν είναι σε καλή κατάσταση και κάνουν σκράτς, πράγμα αναμενόμενο για δίσκους 70 και 80 ετών και δεν μειώνει την αξία τους !!!
Όλα αυτά θα τα βρείτε εδώ:
 
http://78records.cdbpdx.com/Greek/
Αρχειοθήκη ιστολογίου