Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014

Θέματα Φυσικής Β ΓυμνασίουΤΑΞΗ Β ΦΥΣΙΚΗ     
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ…………………………………………………                                                                                      

ΘΕΜΑ 1ο.
Συμπληρώστε τον πίνακα :
Α/Α
ΦΥΣΙΚΟ
ΜΕΓΕΘΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΟ
ΜΕΓΕΘΟΥΣ
Γράψτε το είδος του μεγέθους
(μονόμετρο ή διανυσματικό)
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
( ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ )
1

      F


2
Ταχύτητα
   


3

      

          Kg
4

      

           m2
5

         g6

     

    Ν/m2
                                                                                                                                                              (μονάδες 18)
ΘΕΜΑ 2ο.
Η δύναμη είναι μέγεθος………………………..και επομένως για να την γνωρίζουμε χρειάζεται να ξέρουμε το…………της ,το …………εφαρμογής της , την …………
της και την ………….της.
Οι δυνάμεις κατατάσσονται σε δυο κατηγορίες , τις δυνάμεις………………όπως η δύναμη της……………. ανάμεσα σε δυο επιφάνειες  και η δύναμη που ασκείται από το ……σώμα στο…….. όταν  συγκρούονται  και οι δυνάμεις από ……………..όπως η ………………δύναμη που ασκεί η γη  στα σώματα που είναι κοντά της και η ………………δύναμη που ασκεί ένας ………….. σε ένα  αντικείμενο από σίδηρο.
Τις δυνάμεις τις μετράμε με τα …………………………Αν ένα σώμα δέχεται πολλές δυνάμεις τότε μπορούμε να τις αντικαταστήσουμε με μια άλλη που λέγεται………….
των δυνάμεων και η οποία προκαλεί στο σώμα το ίδιο …………….με όλες μαζί.
Αδράνεια ων σωμάτων είναι η τάση τους να αντιστέκονται σε οποιαδήποτε
μεταβολή της ……………τους κατάστασης και   μέτρο της αδράνειας ενός σώματος είναι η ………………..του η οποία μετριέται σε Kg. Αν ένα σώμα ισορροπεί  τότε ή είναι ………………ή κινείται με ……………..ταχύτητα οπότε για το σώμα αυτό ισχύει η συνθήκη ισορροπίας δηλαδή ισχύει η σχέση ………….        (μονάδες 20)

ΘΕΜΑ 3ο.
Από την οροφή κρέμεται μια σιδερένια σφαίρα  δεμένη σε νήμα και η μάζα της είναι ίση με 1,5 Kgr. Aν η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι ίση με 10 N/Kg :
α. βρείτε το βάρος της σφαίρας………………………………………………………
β. σχεδιάστε σχήμα όπου να φαίνονται όλες τις δυνάμεις που δέχεται η σφαίρα ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………και
γ. βρείτε την τάση του νήματος      ……………………………………………………                                           (μονάδες 21)

ΘΕΜΑ 4ο.
To νερό μιας λίμνης έχει πυκνότητα  1000 Kg/m3  και μελετάμε την υδροστατική πίεση P  μέσα στην λίμνη σε σχέση με το βάθος h.
a. Γράψτε  τον τύπο της υδροστατικής πίεσης   P=…………. και μετά συμπληρώστε τον πίνακα που ακολουθεί :
Βάθος h
σε m
Υδροστατική πίεση σε N/m2
0

1

2

3

4

5

6

7

β. Κάντε την γραφική παράσταση P-h
ΘΕΜΑ 5ο.
1. Βρείτε και σχεδιάστε την συνισταμένη των δυνάμεων F1 και  F2 που δέχεται το αρχικά ακίνητο κιβώτιο στις παρακάτω περιπτώσεις και μετά γράψτε αν κινηθεί ή όχι και στην περίπτωση που κινηθεί προβλέψτε το προς τα πού θα κινηθεί :


    
στο σχήμα a) αν :   F1= 10 N, F2=8N ………………………………………………………………..
  το κιβώτιο θα………………………………………………………………………....................
στο σχήμα β) αν  :  F1= 10 N, F2=10N ………………………………………………………………..
το κιβώτιο θα……………………………………………………………………….............................
στο σχήμα β) αν :   F1= 10N, F2=14N …………………………………………………………………
το κιβώτιο θα……………………………………………………………………….............................
2. Σχεδιάστε δυο κάθετες δυνάμεις τις F1 (προς τα δεξιά) και  F2 (προς τα πάνω) με κοινή αρχή και μέτρα  F1= 3N και  F2=4N στην συνέχεια
α) σχεδιάστε τις δυνάμεις και  την συνισταμένη τους  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
β) βρείτε το μέτρο της συνισταμένης …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………και (εκτός ύλης)
γ) υπολογίστε την γωνία ω της  ΣF με την F1 αν δίνεται ότι εφ53ο=1,33

…………………………………………………………………………………………
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Απαντήστε στα  ερωτήματα α, β, γ και δ και σε δυο της επιλογής σας από τα ε ως  θ.

α ερώτημα. Θέλεις να μελετήσεις αν το φως που εκπέμπει  ένας λαμπτήρας θερμαίνει το περιβάλλον ή όχι . Έχεις στην διάθεσή σου στο εργαστήριό σου όποια υλικά ή συσκευές επιθυμείς . Μπορείς να γράψεις :
 • Ποια και πόσα υλικά ή συσκευές θα χρησιμοποιήσεις για να εκτελέσεις  το σχετικό πείραμα
 • Με ποιο τρόπο θα εκτελέσεις το πείραμά σου (τι θα κάνεις και τι θα μετρήσεις)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

β ερώτημα όταν τελειώσει το πείραμά σου σε ποιο συμπέρασμα αναμένεται να καταλήξεις;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

γ ερώτημα  βάζουμε πάνω σε μια εστία θέρμανσης  ένα  πυρίμαχο δοχείο με  νερό και  παγάκια και με ένα θερμόμετρο μετράμε την θερμοκρασία κάθε δυο  λεπτά και καταγράφουμε διαδοχικά τις  τιμές:
Χρόνος
(min)
θερμοκρασία       (oC)
0
0
2
0
4
30
6
55
8
75
10
90
12
100
14
100
16
100
 Να κάνετε το διάγραμμα της θερμοκρασίας του περιεχομένου του δοχείου σε συνάρτηση με τον χρόνο (διάγραμμα θ-t).

δ ερώτημα
Από το πιο πάνω διάγραμμα ποια συμπεράσματα βγάζετε όσον αφορά την θερμοκρασία του νερού :
 • όσο χρόνο  διαρκεί η τήξη του πάγου………………………………………….
 • όσο χρόνο διαρκεί ο βρασμός του νερού……………………………………… 
ε ερώτημα
  (συμπλήρωσε με τις 7 λέξεις  στο κατάλληλο πρόσωπο : προς, σώμα , δροσίζομαι, μεγαλύτερη,  ελλατώνομαι, μας ,ενέργεια )
Όταν ρίχνουμε στο σώμα  μας νερό με θερμοκρασία 20 οC επειδή το σώμα μας   έχει ..............................θερμοκρασία από το ...................  θερμική ………......….. ρέει από το .......................     μας.......... το νερό  με συνέπεια η θερμοκρασία του  σώματός μας να ......................... και  έτσι να  ..................................
στ ερώτημα(συμπλήρωσε με τις λέξεις  πάγωμα, 4, νερό, κανόνα, μειώνεται, ζωή, διαστολή, πυκνότητα)
Όλα τα υγρά όταν αυξάνεται η θερμοκρασία τους αυξάνεται και ο όγκος τους με εξαίρεση μόνο το ………….το οποίο δεν υπακούει σε αυτόν τον ………..  στην περιοχή των θερμοκρασιών από 0 ως ….βαθμούς  όπου καθώς μεγαλώνει η θερμοκρασία του …………….ο όγκος του με συνέπεια στους  4 οC να έχει την μέγιστη …………………Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται ανωμαλία ……………..του νερού και έχει πολύ μεγάλη σημασία  για την ………..καθώς εμποδίζει το ……………των λιμνών και των  θαλασσών.                  

ζ ερώτημα (δίνονται τα σημεία πήξης (ή τήξης) :νερού 0 οC ,οινοπνεύματος  -114 οC ,υδραργύρου -39 οC, σιδήρου 1535 οC)
Διαθέτεις  τα εξής 4 θερμόμετρα :  χρωματισμένου νερού , οινοπνεύματος, υδραργύρου, ψηφιακό με αισθητήρα από σίδηρο. Αν  θέλεις να κάνεις την ίδια χρονική στιγμή  4 μετρήσεις γράψε ποιο θερμόμετρο θα χρησιμοποιήσεις σε κάθε μέτρηση :
 1. θερμοκρασία δωματίου την άνοιξη……………………………..
 2. θερμοκρασία  νερού με παγάκια……………………………
 3. θερμοκρασία νερού που βράζει…………………………………
 4. θερμοκρασία φλόγας καμινέτου……………………………….


η ερώτημα (συμπλήρωσε με τις λέξεις: κρύο, θερμοκρασία,   ρέω, λειώνω,  θερμική, κρύο, ζεστό, χάνω ,κρυώνω, ενέργεια)
Η……………………ενός σώματος μας δείχνει πόσο ……………ή  κρύο είναι το σώμα. Όταν βάζουμε ένα παγάκι μέσα στην παλάμη μας τότε θερμική ……….. ρέει από το  ζεστό στο …………….με συνέπεια το παγάκι να ……………..ενώ το χέρι μας ………….καθώς ………. θερμική ενέργεια. Γενικά η ………………..ενέργεια …………..  από το  ζεστό προς το ……….. .

θ ερώτημα
Δίνονται οι δυο στήλες:
            στήλη Α                                      στήλη Β
 1. μετρά θερμοκρασία                      α. πήξη
 2. μετρά χρόνο                                  β. 100 οC
 3. πήξη νερού                                     γ. 4 οC
 4. βρασμός νερού                               δ. 0 οC
 5. νερό + πάγος                                   ε. -10 οC
 6. μόνο πάγος                                     στ. 20 οC
 7. μόνο νερό                                                            ζ.  οC
 8. μόνο υδρατμοί                                η. min
 9. έχει μέγιστη πυκνότητα το νερό      θ. στερεοποίηση
 10. χαλάζι                                               ι. 110 οC
Αντιστοίχισε σε κάθε αριθμό της στήλης Α το κατάλληλο  γράμμα της στήλης Β :
1-      ……, 2-….., 3-….., 4-…….., 5-…….., 6-….,7-……,8-…,9-…..,10-…..

                                                                                             (0,33*10=3,3 μονάδες)

Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014

Διεγερτική τροφοδοσία μελισσών εύκολα-αποτελεσματικά-γρήγορα (βίντεο)

Μπορούμε να διεγείρουμε την βασίλισσα ώστε να επιταχύνουμε την ανάπτυξη του σμήνους μας χωρίς να αποταμιεύει το σιρόπι αφού ο ρυθμός που μπορεί να πάρει το σιρόπι είναι πολύ μικρός.
Μαρκάρουμε με ανεξίτηλο μαρκαδόρο το σημείο κοντά στο στόμιο του μπουκαλιού όπου  κάνουμε μια τρύπα με χοντρούτσικη βελόνα ραπτικής ή καρφάκι .
Γεμίζουμε με το σιρόπι μας το μπουκάλι μέχρι λίγο πιο κάτω από το σημάδι και κλείνουμε με το καπάκι καλά το μπουκάλι.
Μεταφέρουμε τα μπουκάλια μας όρθια π.χ μέσα σε έναν κουβά ή τα γεμίζουμε επί τόπου με την βοήθεια χωνιού και τα δίνουμε στο μελίσσι μας με τον τρόπο που βλέπετε στο βίντεο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: τα μπουκαλάκια νερού των 500 ml είναι ιδανικά αφού χωράνε κάτω απο το καπάκι Αυστραλίας.
Το μελίσσι μας θα κάνει τουλάχιστον 5 μέρες για να πάρει το σιρόπι οπότε θα αναπτύσσεται γρήγορα χωρίς να αποπταμιεύει το σιρόπι αφού θα θρέφει με αυτό τον άφθονο γόνο που θα δημιουργήσει...

Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

Ας φτιάξουμε κεφίρ(βίντεο).

Ο καθηγητής Δρ Kanschlikow αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στην έρευνα του κεφίρ παρατηρώντας τη θεραπευτική του επίδραση σε πολλές αρρώστιες. Συμβάλει στη διαδικασία ανάρρωσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν υποκατάστατο του γάλακτος των μητέρων. Το κεφίρ δεν είναι φάρμακο αλλά μια ειδική παραδοσιακή τροφή. Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί σαν ξυνή κρέμα σε σάλτσες και σαλάτες. Το κεφίρ θεωρείται θρεπτικό ποτό κατάλληλο για να συμπεριληφθεί και σε ειδικές διατροφές και στη θεραπεία γαστρεντερικών διαταραχών.
Όπως το γιαούρτι, το κεφίρ βασίζεται στο γάλα. Η διαδικασία για να γίνει το κεφίρ περιλαμβάνει τη ζύμωση του γάλακτος με τους "σπόρους" του κεφίρ. Οι "σπόροι" του κεφίρ είναι μια μάζα των βακτηριδίων, ζύμης και πολυσακχαρίτη. Η μικροβιολογία των σπόρων του κεφίρ είναι πολύ σύνθετη. Ο πολυσακχαρίτης που περιέχει η μάζα των σπόρων του κεφίρ έχει αποδειχθεί ότι είναι μοναδικός και του έχει δοθεί το όνομα kefiran.
(από http://www.kefir.gr/).

Ας περάσουμε όμως στην διαδικασία παρασκευής :Υ.Γ
Η λήψη έγινε με ένα χέρι και κάτω από χρονική πίεση, ελπίζω να έγινε κατανοητή η διαδικασία,
αν κάποιος  από Θεσσαλονίκη θέλει   σπόρους μπορώ να του δώσω (δωρεάν φυσικά).

Μυρωδάτοι -υπέροχοι πατατοκεφτέδες !

Βράζουμε 1-1,5 κιλά πλυμένες πατάτες με την φλούδα τους και αφού τις βγάλουμε απο το νερό και γίνουν χλιαρές  τις καθαρίζουμε και τις βάζουμε τρίβοντάς τες  με  τρίφτη μέσα σε μια λεκάνη .
Προσθέτουμε περίπου 200 γραμμ. τριμμένα τυριά με ίδιο τρόπο ,  αλάτι, μαυροπίπερο  και χτυπάμε στον τοματοκόφτη κρεμύδι, δυόσμο , 2 αυγά και μαιντανό και τα ρίχνουμε στην λεκάνη.
Ζυμώνουμε το μίγμα και το ξεκουράζουμε στο ψυγείο για 1 ώρα..

Ζεσταίνουμε όταν έρθει η ώρα άφθονο λάδι στο τηγάνι και παράληλα πλάθουμε τους κεφτέδες μας και τους πασπαλίζουμε με αλεύρι  .Τηγανίζουμε μέσα στο καυτό λάδι γυρνώντας τους κεφτέδες μας 1 φορά μόλις ροδίσουν λίγο από πλάγια


 Όταν ροδίσουν και από την άλλη τους βάζουμε πάνω σε λευκό χαρτί κουζίνας για να αφήσουν σε αυτό αρκετό από το λάδι που απορρόφησαν και μετά τους βάζουμε σε άλλο πιάτο και τους στέλνουμε  στο τραπέζι για ...τα περαιτέρω.

Μμμμ είναι απίστευτοι αρκεί να τους ψήσετε σωστά!
Καλή επιτυχία.

Σάββατο, 3 Μαΐου 2014

Κατασκευή θερμομέτρου με υλικά απο την κουζίνα μας !Όλα τα υγρά όταν αυξάνεται η θερμοκρασία τους αυξάνεται και ο όγκος τους. Στο φαινόμενο αυτό στηριζόμενοι κατασκευάσαμε θερμόμετρο χώρου που λειτουργεί σε θερμοκρασίες από 4 ως 40 °C.
Το θερμόμετρο λειτουργεί με νερό χρωματισμένο με υπερμαγγανικό κάλι για να είναι ευδιάκριτη η στάθμη του μέσα στον σωλήνα. 
Το νερό διαστέλεται όπως όλα τα υγρά όταν η θερμοκρασία του αυξάνεται όμως στην περιοχή 0 ως 4 βαθμούς παραδόξως συμπεριφέρεται αντίστροφα δηλαδή καθώς μεγαλώνει η θερμοκρασία του πάνω από 0 και μέχρι τους 4 βαθμούς αντί να διαστέλεται το νερό συστέλεται (ανωμαλία διαστολής του νερού).
Ακόμη ξέρουμε ότι το καθαρό νερό παγώνει στους 0 και βράζει στους 100 βαθμούς Κελσίου και φυσικά δεν θα μπορούσε να λειτουργεί ένα τέτοιο θερμόμετρο σε θερμοκρασίες γύρω από αυτές τις θερμοκρασίες για τί θα έσπαγε το γυαλί που το περιέχει το νερό... 
Τα παραπάνω εξηγούν  το ότι το θερμόμετρο νερού λειτουργεί σε θερμοκρασίες πάνω απο 4 βαθμούς .
Η διαδικασία κατασκευής του θερμομέτρου   είναι η εξής:
1.Γεμίζουμε με χρωματισμένο νερό (με μελάνι διαλυτό σε νερό ή νερό από   βρασιμο  μαύρου λάχανου ή παντζαριών) ένα γυάλινο μπουκάλι π.χ μπύρας ,

2. περνάμε από το κέντρο κατάληλου φελού έναν μακρύ  γυάλινο λεπτό σωλήνα που τον 
στεγανοποιούμε με σιλικόνη
τα εργαλεία για το τρύπημα του πώματος
                                                     
έχει μπει η σιλικόνη
3. βάζουμε στο στόμιο του μπουκαλιού ώστε ο σωλήνας μας να είναι μέσα στο μπουκάλι 3-4 πόντους 
4. βάζουμε με σύριγγα από το πάνω μέρος του σωλήνα χρωματισμένο νερό ώστε τα 2/3 του σωλήνα πάνω από το μπουκάλι να είναι άδειος,


5.βάζουμε το μπουκάλι μας μέσα σε δοχείο με νερό και πάγο και περιμένουμε 5 λεπτά μέχρι να αποκτήσει το θερμόμετρό μας την θερμοκρασία του νερού του δοχείου και σημειώνουμε με ανεξίτηλο μαρκαδοράκι την στάθμη του χρωματισμένου νερού στον σωλήνα μας(που βλέπουμε ότι κατεβαίνει αργά - αργά πιό κάτω  και όταν σταθεροποιείται  καταγράφουμε και την θερμοκρασία που έχει το νερό με την βοήθεια άλλου θερμομέτρου χώρου και την θέση του χρωματισμένου νερού στον γυάλινο σωλήνα)
10 βαθμοί Κελσίου  η θερμοκρασία του νερού
το 1ο πράσινο σημαδάκι χαμηλά αντιστοιχεί στην 1η μέτρηση στους 10 βαθμούς ,τα άλλα
πιό πάνω στυς 20, 30 και 40 βαθμούς των επόμενων μετρήσεων.

6. κάνουμε το ίδιο βάζοντας τώρα το μπουκάλι μας σε άλλο δοχείο με ζεστό νερό και όταν σταματάει να ανεβαίνει μέσα στον σωλήνα το χρωματισμένο νερό σημειώνω  με τον μαρκαδόρο την  νέα θέση του χρωματισμένου νερού μέσα στον σωλήνα μας και καταγράφω την νέα θερμοκρασία του νερού του δοχείου που μετρώ με το άληθινό θερμόμετρο και κάνω το
ίδιο άλλες 2 φορές και καταγράφω έστω  30 και 40 βαθμούς στις επόμενες μετρήσεις 
7. το μόνο που μένει είναι να βαθμολογήσω το θερμόμετρό μου που γίνεται με την βοήθεια ενός χάρακα και χαροταινίας : 
μετράω την απόσταση σε εκατοστά των δυο σημαδιών που έβαλα στο σωλήνα μου έστω ότι απέχουν 4 εκατοστά και οι θερμοκρασίες ήταν 10 η μικρή και 20 βαθμοί Κελσίου η  επόμενη  άρα απέχουν   20-10=10 βαθμούς   και αρκεί να χωρίσω τα 4 εκατοστά σε 10 ίσα  μέρη  έτσι 4 εκατοστά δια 10 = 0,4 εκατοστό έτσι κολλάω μια χαρτοταινία στο τραπέζι μήκους 4 εκατοστών και την χωρίζω με την βοήθεια χάρακα σε 10 ίσα μέρη  και γράφω  δίπλα στο 1ο   σημάδι την θερμοκρασία 10,  δίπλα στο 5ο  σημάδι 15 , δίπλα στο 10ο σημάδι 20  ι στο 10  αντιστοιχεί το 1ο πράσινο σημάδι και 4 εκατοστά δεξιά (τόσο απείχαν στον  σωλήνα) αντιστοιχεί το 20  δηλαδή το 2ο σημάδι , 5 εκατοστά πιο δεξιά σημείωσα το 30 και 5,5 εκατοστά  ακόμη πιο δεξιά το 40 βαθμοί(σύνολο απόστασης 4+5+5,5=14,5 εκατοστά από το 10 βαθμοί  ως το 40 βωαθμοί), όπως βλέπετε χώρισα μετά την απόσταση των 4 εκατοστών σε 10 ίσα μέρη και στην μέση έγραψα 15, όμοια έκανα απο το 20 ως το 30 και στην μέση έγραψα 25 ,αλλά και από το 30 ως το 40 και στην μέση έγραψα 35 , τέλος κατέβηκα και πιό χαμηλά ως το 5 κατεβαίνοντας κατά 0,4  εκατοστά  ανά βαθμό (που αντιστοιχει στην γειτονική περιοχή από 10 ως 15 βαθμούς).
Παρατηρείστε ότι δεν έχουμε απόλυτα συμμετρική διαστολή καθώς στους πρώτους 10 βαθμούς αύξησης της θερμοκρασίας έχουμε αύξηση όγκου που αντιστοιχεί στον ογκο του σωλήνα μήκους 4 εκατοστών  ενώ στους επόμενους 10 αντιστοιχεί σε μήκος 5 εκ. και πιό πάνω 5,5 εκατοστών περίπου(αυτό σημαίνει ότι η γραφική παράσταση  όγκου- θερμοκρασίας δεν αντιστοιχεί σε  ευθεία  αλλά καθώς αυξάνεται ο όγκος καμπυλώνεται  η γραμμή ελαφρά προς τα πάνω.)
8. τέλος κολλάω την χαρτοταινία στον γυάλινο σωλήνα με το 10 Κελσίου  στο κατώτερο σημάδι του σωλήνα και το 20 βαθμοί Κελσίου στο  2οσημάδι  (προσοχή καλό είναι η χαρτοταινία να μην αγκαλιάζει όλον τον σωλήνα για να φαίνεται πιό εύκολα η στάθμη του υγρού).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΗΞΗΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ:

 Από τον πίνακα καταλαβαίνουμε ότι ένα θερμόμετρο οινοπνεύματος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για να μετρήσουμε θερμοκρασίες κάτω από την τιμή των -114 βαθμών Κελσίου (θα πάγωνε το υγρό χωρίς να έσπαγε το θερμόμετρο αφού θα μίκρυνε ο όγκος του οινοπνεύματος όμως δεν θα λειτουργούσε το θερμόμετρο...), τα θερμόμετρα υδραργύρου (απαγορευμένα πιά) είναι ακατάληλα για θερμοκρασίες κάτω από -39 βαθμούς Κελσίου .
Το καθαρό οινόπνευμα έχει σημείο βρασμού 78 °C οπότε καταλαβαίνουμε ότι ένα θερμόμετρο οινοπνεύματος δεν μπορεί να λειτουργεί κοντά σε αυτή την θερμοκρασία και έτσι είναι φανερό ότι η περιοχή λειτουργίας ενός θερμομέτρου οινοπνεύματος είναι λίγο πάνω από το σημείο πήξης  έως λίγο πιό κάτω από το σημείο βρασμού του( δηλαδή από  -114 ως +78 °C περίπου ) σε άλλες  περιοχές 
μπορούμε να χρησιμοποιούμε μεταλικά θερμόμετρα....
Το θερμόμετρό μας σε λειτουργία  πρωί- πρωί σε εξωτερικό χώρο  δείχνει 16 +  ενώ το θερμόμετρο δίπλα του δείχνει το ίδιο.


Αρχειοθήκη ιστολογίου