Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2013

(Με ενημέρωση τακτική)Απόδοση καστανιάς στην Μεγάλη Παναγία 2013

Μαύρο χάλι έχει φέτος η μελισσοκομική χρονιά ,σαν τα πανό και τις μαύρες μπλούζες των κατοίκων που διαμαρτύρονται και αντιστέκονται στην εξόρυξη χρυσού στις Σκουριές της Χαλκιδικής.
Μέλι δεν φαίνεται πουθενά και δεν προβλέπεται να βγάλουν το κόστος παραγωγής οι μελισσοκόμοι αφού από παντού τα νέα είναι άσχημα.
Οι πιθανότητα να χαθούν πολλά μελίσσια φέτος είναι μεγάλη καθώς ακολουθεί ο Ιούλιος που είναι ο χειρότερος μήνας της μελισσοκομίας για όσους δεν έχουν την δυνατότητα να ανέβουν σε μεγάλα υψόμετρα ή να επισκεφτούν πεδιάδες με αρδευόμενες καλιέργειες  όπου όμως τα φυτοφάρμακα καραδοκούν...


Στο θέμα μας οι θετικές ενδείξεις φέτος της ζυγαριάς μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού (από τις αρχές της άνοιξης μέχρι σήμερα ) αν αφαιρέσουμε τις ημέρες που ήταν θετικές μετά από προσθήκη τροφών.Στην Μεγάλη Παναγία από 10-5-2013 μέχρι σήμερα 20-6-2013 που έχουμε φουλ άνθηση σε  :
καστανιές, παλιουριές , βατόμουρα, φλαμουριές είχαμε σήμερα +420 γραμμάρια και πριν 15 ημέρες +600 γραμμάρια ενώ όλες τις άλλες ημέρες οι ενδείξεις ήταν από -70 ως -500 γραμμάρια με τελική μέση τιμή 40ημέρου -150 γραμμάρια ανά ημέρα, χειρότερα δεν γίνεται ...
20-6-13 +420 γραμ.
21-6-13 +750 γραμ. 
22-6-13 +580 γραμ.
23-6-13 +930 γραμ.
24-6-13  +320 γραμ.
25-6-13 + 390 γραμ.
26-6       +340 γραμ.
27-6       +100 γραμ.
28-6-13  +160 γραμ.
29-6-13 ....-80gr. 
απολογισμός από 29-6 ως και 11-7-2013 : -2800γραμμάρια 
μέση απώλεια ανά ημέρα :215 γραμμάρια!!!!!και μη χειρότερα ( υπάρχουν σημάδια βελτίωσης αφού σήμερα 11-7 2013 είχαμε -150 γραμμάρια, χθες -270 γραμ. , ενώ προχθές -400 γραμμάρια )./
Η συνέχεια ήταν ανάλογη όλο τον Ιούλιο με απώλειες καθημερινά της τάξεως των 200 γραμμαρίων!!!
ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ από 10-5 μέχρι και 25-7-2013 :τελικό βάρος 34 κιλά 
αρχικό βάρος 36,5 κιλά + 5 κιλά τροφής  (=41,5  κιλά )
ολική απώλεια βάρους 7,5  κιλά ανά κυψέλη δηλαδή για να συντηρηθούν τα μελίσσια δαπάνησαν  αποθέματα ή έτοιμες τροφές συνολικού βάρους 7500 γραμμαρίων σε χρονικό διάστημα 75 ημερών που σημαίνει μέση δαπάνη ανά ημέρα και κυψέλη 100 γραμμάρια τροφικών αποθεμάτων ή έτοιμων τροφών.
Είναι η χειρότερη χρονιά που έχω ζήσει τα 40 και πλέον συνεχόμενα χρόνια που ασχολούμαι με την μελισσοκομία ερασιτεχνικά.
Για να διατηρήσω στην ζωή κάθε κυψέλη μελισσών δαπάνησα 15 κιλά έτοιμων τροφών χωρίς να πάρω ούτε γραμμάριο μελιού, φυσικά γίνεται φανερό ότι με αυτές τις συνθήκες η ενασχόληση επαγγελματικά με την  μελισσοκομία γίνεται απαγορευτική ...

Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013

Θέματα Φυσικής Γ Γυμνασίου

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Να απαντήσετε σε 6 από τις 9 ερωτήσεις της επιλογής σας

1η ερώτηση
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις  Α ως και Ε γράφοντας  δίπλα στο κεφαλαίο γράμμα και την  παύλα που υπάρχει στο τέλος  κάθε πρότασης, το γράμμα Σ αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λ  αν η πρόταση είναι λανθασμένη:
 Α. Υπάρχουν δυο είδη ηλεκτρικών φορτίων, τα θετικά και τα αρνητικά .Α─            
 Β. Η μονάδα μέτρησης του ηλεκτρικού φορτίου στο S.I  είναι το 1 μCΒ─             
 Γ. Μια σφαίρα με έλλειμμα Ν ηλεκτρονίων έχει φορτίο q= -N e όπου e το μέτρο του φορτίου του ηλεκτρονίου.    Γ─
 Δ. Η λειτουργία μιας τηκόμενης ασφάλειας στηρίζεται στο φαινόμενο Joule που έχει σαν συνέπεια την τήξη του σύρματος της ασφάλειας όταν η ένταση του  ρεύματος ξεπεράσει μια τιμή .  Δ─
Ε. Η Kwh είναι μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιεί  η ΔΕΗ για την μέτρηση της κατανάλωσης με τα ρολόγια της.  Ε─

2η ερώτηση
Συμπληρώστε τον πίνακα :

Φυσικό μέγεθος
Μονάδα μέτρησης στο S.I
Χρόνος

Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος

Ενέργεια

Ηλεκτρικό φορτίο

ισχύς

Διαφορά δυναμικού

Ταχύτητα του φωτός

Περίοδος φαινομένου

                                                                      
3η ερώτηση
Γράψτε τις  λέξεις  που λείπουν:
Α. Κατά την διάρκεια μιας ταλάντωσης πραγματοποιείται περιοδική…………….της ………….ενέργειας σε ……………ενέργεια και αντίστροφα.
Β. Τα …………….κύματα διαδίδονται στα στερεά , στα υγρά και στα αέρια ενώ τα ……………μόνο στα …………… .
Γ. …………….(f) ονομάζεται ο αριθμός των ……………(N)που εκτελεί το σώμα  προς το χρονικό ……….. …(Δt)που χρειάστηκε για να πραγματοποιηθούν .
4η ερώτηση
Να γράψετε  δίπλα στη παύλα ─ που υπάρχει στο τέλος   καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α ως και  Γ  τον κατάλληλο αριθμό  από 1 ως 3 που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:
Α. Όταν το φως μπαίνει από τον αέρα στο νερό με γωνία θ≠900 τότε :
1.Παθαίνει ανάκλαση
2.Παθαίνει διάθλαση και η γωνία διάθλασης φ είναι μεγαλύτερη από την θ.
3. Παθαίνει διάθλαση και η γωνία διάθλασης φ είναι μικρότερη από την θ.
    Α
B. Αν συνδέσουμε 2 αντιστάσεις ίσες με R σε σειρά ή παράλληλα τότε η ολική αντίσταση είναι αντίστοιχα ίση με :
1. 2R ή R/2 αντίστοιχα.
2. R   ή 2R αντίστοιχα.
3.  R/2 ή 2R αντίστοιχα.
   Β
Γ. Αν δυο φορτία q1 και q2 απέχουν απόσταση r και έλκονται με δύναμη F και διπλασιάσουμε και τα δυο φορτία αλλά και  την απόστασή τους τότε η δύναμη με την οποία έλκονται θα :
1.διπλασιαστεί
2. παραμείνει σταθερή
3.τετραπλασιαστεί
Γ ─
5η ερώτηση
Δυο αντιστάτες με τιμή αντίστασης R1= 4 Ω και R2 =6 Ω συνδέονται παράλληλα  με  μια ηλεκτρική πηγή τάσης V=24 V.
α)σχεδιάστε το κύκλωμα
β)βρείτε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε αντίσταση και την τάση στα άκρα  της
γ)πόση ισχύ παρέχει η πηγή στο κύκλωμα;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6ηερώτηση
Δίνεται ο ακόλουθος πίνακας τιμών τάσης –έντασης ρεύματος σε ένα δίπολο
Τάση σε V
Ένταση ρεύματος σε Α
          2
          1
          4
          2
          6
          3
Α) σχεδιάστε την χαρακτηριστική καμπύλη του δίπολου
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
            
     Β) είναι το δίπολο αντιστάτης ;(με δικαιολόγηση)………………………
    ……………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………
7η ερώτηση
7Α)Τι τιμή  μπορεί να έχει  μια ασφάλεια  για να προστατεύσει έναν προβολέα  ενός   αυτοκινήτου με ισχύ 20 W αν αυτός συνδέεται στα άκρα της μπαταρίας του αυτοκινήτου που είναι  12 V   ;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
7Β) Πόση ηλεκτρική ενέργεια καταναλώνει ο λαμπτήρας αυτός αν ανάβει για  1 min;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

8η ερώτηση
Για τον θεμελιώδη νόμο της κυματικής γράψτε:
α) την μαθηματική του σχέση (τύπο) και εξηγείστε τι συμβολίζει κάθε γράμμα…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
β) αν ένα κύμα έχει μήκος κύματος 5 m και συχνότητα  40Hz βρείτε
την ταχύτητα διάδοσής του ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9η ερώτηση
Α)Σχεδιάστε την προσπίπτουσα, την ανακλώμενη και την διαθλώμενη ακτίνα του φωτός όταν το φως προσπίπτει  από τον αέρα στην ελεύθερη επιφάνεια νερού που ηρεμεί με γωνία πρόσπτωσης μικρότερη από 900.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Β)Συμβολίστε στο σχήμα που κάνατε  με π την γωνία  πρόσπτωσης ,α την γωνία ανάκλασης και δ την γωνία διάθλασης και βάλτε τα κατάλληλα σύμβολα <, = , > στις σχέσεις :
α….π
α….δ


Θέματα εξετάσεων Χημείας Β Γυμνασίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

(Να απαντήσετε σε 6 από τις 9 ερωτήσεις της επιλογής σας )

1η ερώτηση
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις  Α ως και Ε γράφοντας  δίπλα στο κεφαλαίο γράμμα και την  παύλα που υπάρχει στο τέλος  κάθε πρότασης, το γράμμα Σ αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λ  αν η πρόταση είναι λανθασμένη:
 Α. Το πιο διαδεδομένο υγρό στον πλανήτη μας είναι το νερό .Α─
 Β. Αν ένα υδατικό διάλυμα ζάχαρης έχει μάζα 400 g και περιέχει 12 g ζάχαρη τότε έχει περιεκτικότητα σε ζάχαρη 3% w/w. Β─
 Γ. Με την απόχυση  μπορούμε  να  διαχωρίσουμε  τα  συστατικά
     ενός ομογενούς μίγματος .   Γ─
 Δ. Τα  παρακάτω χημικά στοιχεία  :οξυγόνο, υδρογόνο και άζωτο ανήκουν στα μέταλλα.  Δ─
 Ε. Η αντίδραση  μαγειρικής σόδας με ξίδι μέσα σε δοκιμαστικό σωλήνα συνοδεύεται από έκλυση αερίου διοξειδίου του άνθρακα και επειδή ψύχει τον δοκιμαστικό σωλήνα  είναι μια εξώθερμη αντίδραση .Ε─
2η ερώτηση
Συμπληρώστε τον πίνακα :
Σύμβολο
Ονομασία χημικού στοιχείου  
        H

       
οξυγόνο
        Ν

       
Ασβέστιο
        S

       Cl


Αλουμίνιο (αργίλιο)
        C

                                                               
3η ερώτηση
Γράψτε τις  λέξεις  που λείπουν:
Α. Ο αριθμός των πρωτονίων του ………….ενός ατόμου λέγεται ………………….αριθμός και συμβολίζεται με το κεφαλαίο γράμμα ……ενώ ο μαζικός ……………..δείχνει το……………….των πρωτονίων και των νετρονίων που περιέχονται στον  πυρήνα του ατόμου και συμβολίζεται με το κεφαλαίο γράμμα …...
Β. Το άτομο του νατρίου έχει Ζ=11 και Α=23 άρα ο ατομικός του αριθμός είναι …..,, ο μαζικός του αριθμός είναι …...,στον πυρήνα του έχει  …πρωτόνια και ……νετρόνια ενώ γύρω του περιφέρονται ……ηλεκτρόνια .
Γ.  Το ασβέστιο  (Ca) έχει Ζ=20 και Α=40  αν χάσει 2 ηλεκτρόνια γίνεται
………..ιόν με φορτίο ……Το ιόν αυτό του ασβεστίου έχει πυρήνα που περιέχει ……..πρωτόνια και……νετρόνια ενώ γύρω του περιφέρονται
……ηλεκτρόνια .
4η ερώτηση
Να γράψετε  δίπλα στη παύλα ─ που υπάρχει στο τέλος   καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α ως και  Γ  τον κατάλληλο αριθμό  από 1 ως3 που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:
Α. Από τις παρακάτω ουσίες χημικά στοιχεία είναι τα :
1.  C, Ο2, Fe, FeO
2.   C, N 2, K2O, Na
3.  C, Na, Mg, P
    Α
B.  Από τις παρακάτω χημικές αντιδράσεις σωστή είναι η :
1.  C+ O  → CO2
2.  C + O2→ CO2
32C + O2CO2
    Β
Γ. Από τις παρακάτω 3 προτάσεις σωστή είναι η :
1. Στην χημική ένωση με τύπο Η2SO3 φαίνεται ότι το μόριό της αποτελείται από 3 άτομα και συγκεκριμένα από 1 άτομο  Η , 1 άτομο S  και  1 άτομο Ο .
2.  Στην χημική ένωση με τύπο Η2SO3 φαίνεται ότι το μόριό της αποτελείται από 6 άτομα και συγκεκριμένα από 2 άτομα  Η . 2 άτομο S  και  2  άτομα Ο .
3. Στην χημική ένωση με τύπο Η2SO3 φαίνεται ότι το μόριό της αποτελείται από 6 άτομα και συγκεκριμένα από 2 άτομα  Η ,1  άτομο S  και  3 άτομα Ο .
Γ ─
5η ερώτηση
5α) Τι σημαίνει η έκφραση διάλυμα ζάχαρης με περιεκτικότητα 4% w/w ;
………………………………………………………………………………….
5β)Πόσα gr ζάχαρης περιέχονται σε 250 gr διαλύματος αν η περιεκτικότητά του είναι 4% w/w; (με δικαιολόγηση)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6η ερώτηση
6α)Τι σημαίνει η έκφραση : ο αέρας περιέχει 20% v/v οξυγόνο;
……………………………………………………………………………………6β) Πόσα cm3 οξυγόνου περιέχονται σε 40 cm3 αέρα  περιεκτικότητας  20% v/v σε οξυγόνο ; (με δικαιολόγηση)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7η ερώτηση
Με ποια διαδοχικές ενέργειες  θα ξεχώριζες τα συστατικά ενός μείγματος που αποτελείται από αλατόνερο που περιέχει λάδι και πετραδάκια ; Θεώρησε ότι έχεις στην διάθεσή σου ότι σου χρειάζεται.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8η ερώτηση
Συμπληρώστε τον πίνακα :

Είδος μείγματος
Ονομασία μεθόδου διαχωρισμού στα συστατικά του
  Αλατόνερο    

 Παρασκευή ροφήματος   με φύλλα τσαγιού.  

Διαχωρισμός χρωστικών ουσιών .

  Νερό  που περιέχει αδιάλυτο στερεό πχ πετραδάκια

 Μικροσκοπικά στερεά αιωρούμενα σε υγρό μείγμα (γαλακτώματα)

9η ερώτηση
Συμπληρώστε τις χημικές εξισώσεις ώστε να είναι σωστές :
1.)                     H2 + Cl2 → …..HCl
2.)                  .H2 + ….→ H2S
3.)                     .......H2 + ....N2 →….NH3
4.)                     ......H2O → …H2 + O2


Αρχειοθήκη ιστολογίου