Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2013

Η γραφική παράσταση συνάρτησης δευτέρου βαθμού.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ 2014 ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΣ

Αν θέλουμε να παραστήσουμε γραφικά μια συνάρτηση β βαθμού δηλαδή μια συνάρτηση της μορφής
y=αx²+βx+γ όπου α ο συντελεστής του χ τετράγωνο , β ο συντελεστής του χ και γ ο σταθερός όρος ξέρουμε ότι θα προκύψει παραβολή που θα έχει την μορφή του σχήματος 1 (αν α>0 στρέφει τα κοίλα κάτω) ή 2 (αν α<0 στρέφει τα κοίλα πάνω)που ακολουθούν :σχήμα 1 
  H συνάρτηση μου είναι η y=2x²-8x+6   δηλαδή έχει την μορφή

y=αx²+βx+γ με α=2>0  , β=-8 και γ=6 .

Σημαντικά σημεία τα :
Α(2,-2) που είναι η κορυφή της παραβολής με συντεταγμένες χ=-β/2α=2 και 
y=-Δ/4α =-2  όπου Δ η διακρίνουσα (ισχύει Δ=  β²-4αγ=16)
Β(0,6)  που αντιστοιχεί στο σημείο τομής του άξονα των y και προκύπτει από την τιμή που παίρνει το  y για χ=0  οπότε έχουμε y=6
Γ και Δ που αντιστοιχούν στα σημεία τομής του άξονα των χ και προκύπτουν θέτοντας y=0 στην συνάρτηση οπότε γίνεται 0=2x²-8x+6   και λύνοντάς την έχουμε τις λύσεις χ=1 και χ=3 (γενικά βρίσκουμε 2 λύσεις-σημεία τομής του άξονα των χ  όταν Δ>0 , 1 λύση αν Δ=0 και καμία λύση όταν Δ<0) 
Η ευθεία χ=-β/2α (που βέβαια είναι μια κατακόρυφη ευθεία )είναι άξονας συμμετρίας της παραβολής.σχήμα 2
 H συνάρτηση μου είναι η y=-2x²+8x-6   δηλαδή έχει την μορφή

y=αx²+βx+γ με α=-2<0, β=8 και γ=-6 .
Βρίσκω πάλι την κορυφή της παραβολής (Α)
θέτω χ=0 και βρίσκω που τέμνει τον άξονα των y
θέτω y=0 και βρίσκω που τέμνει τον άξονα των χ και μετά κάνω την γραφική παράσταση .
Συνήθως χρειάζομαι περίπου 8 σημεία για να σχεδιάσω μια παραβολή με ικανοποιητική ακρίβεια.
Εξασκηθείτε κάνοντας γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων με α>0 αλλά και α<0 με την βοήθεια του προγράμματος:Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2013

Η ευθεία y=αx+β, σχεδίαση-καθετότητα-παραλληλία.

Χρόνια πολλά σε όλους (Χριστούγεννα σήμερα 25-12-2013)και να περνάτε καλά και να είστε πάντα χαρούμενοι και με το χαμόγελο στα χείλη(το αντίδοτο  για την κρίση είναι η αισιοδοξία και η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο).

Η ευθεία y=αx+β για να σχεδιαστεί χρειαζόμαστε δυο οποιαδήποτε σημεία της οπότε θέτουμε στο χ δυο τιμές  και βρίσκουμε τα αντίστοιχα y όπως στο παράδειγμα που ακολουθεί:
έστω η συνάρτηση y=2χ+1
για χ=0 έχω y=1 έτσι έχω το σημείο της ευθείας A(0,1)
για χ=1 έχω y=3 έτσι έχω το σημείο της ευθείας Γ(1,3)
βρίσκω τα σημεία αυτά ,ενώνω και προεκτείνω εκατέρωθεν και έτσι έχω κατασκευάσει την γραφική παράσταση της ευθείας μου.


εναλλακτικά μπορούσαμε αντί για χ=1 να θέταμε y=0 οπότε θα βρίσκαμε χ=-1/2 και άρα το σημείο Η(-1/2,0) και θα ενώναμε το Η με το Α και φυσικά θα καταλήγαμε στην ίδια ευθεία. 
Όμοια αν ξέραμε όχι την εξίσωση της ευθείας αλλά τον συντελεστή διεύθυνσης α=2 και ένα σημείο της π.χ το σημείο Δ(1,3) επειδή το Δ είναι σημείο της ευθείας θα επαληθεύει την συνάρτησή της άρα 3=2+β και έτσι β=1 και η συνάρτησή της είναι η y=2x+1 και μετά βρίσκουμε ακόμη ένα σημείο της και την σχεδιάζουμε.
Αντίστροφα από μια γνωστή γραφική παράσταση ευθείας μπορούμε να βρούμε διάφορα πράγματα όπως:
  • την εξίσωσή της π.χ. στο σχήμα για χ=1 έχω y=3 άρα 3=α.+β (1) και για χ=0 έχω y=1 άρα 1=β και η (1) μας δίνει α=2 άρα y=2x+1
  • την κλίση α( συντελεστή διεύθυνσης της ευθείας) είτε με τον προηγούμενο τρόπο είτε με τον τύπο α=Δy/Δχ=(1-3)/(0-1)=-2/-1=2
  • το y που αντιστοιχεί σε γνωστό χ π.χ για -1 y=; βλέπω από την γραφική παράσταση ότι σε χ=-1 αντιστοιχεί y=-1 , όμοια μπορώ να βρω το χ που αντιστοιχεί σε γνωστό y π.χ σε y=5 αντιστοιχεί χ=2                                                                                                                                                    

Με ίδιο τρόπο έχουμε την γραφική παράσταση μιας ευθείας με α<0 π.χ της y=-2x-4 
Προσοχή :
ευθείες παράλληλες έχουν ίδιο συντελεστή διεύθυνσης (και αντίστροφα) ενώ
 ευθείες κάθετες έχουν γινόμενο συντελεστών διεύθυνσης ίσο με -1.
στο σχήμα η ευθεία y=-x-2 είναι κάθετη και με τις τρεις άλλες που έχουν συντελεστή διεύθυνσης α=1 (και φυσικά είναι μεταξύ τους παράλληλες)
ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΣΚΗΘΕΊΤΕ: 
κάντε στο ίδιο χαρτί μιλιμετρέ τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:
ψ=2χ-4 
ψ=2χ+4
ψ=-0,5χ+1 και
ψ=-0,5-1
απαντήστε στις ερωτήσεις:(στα σχόλια οι απαντήσεις ή τυχόν παρατηρήσεις)
1)ποια ζεύγη  συναρτήσεων  έχουν γρ. παραστάσεις παράλληλες ευθείες; και 
2)ποια ζεύγη  συναρτήσεων έχουν  γραφικές τους ευθείες κάθετες μεταξύ τους;

Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013

Παραδείγματα σχεδιασμού ευθειών της μορφής ψ=2.χ

Η γενική μορφή των συναρτήσεων με γραφική παράσταση ευθεία είναι η ψ=αχ+β.
Αν β=0 έχουμε τις ευθείες με εξίσωση της μορφής ψ=αχ που περνούν από την αρχή των αξόνων.
Αν α>0 είναι αύξουσες δηλαδή καθώς αυξάνεται το χ αυξάνεται και το ψ και η ευθεία  έχει  θετική κλίση δηλαδή "ανηφορίζει"ενώ αν α<0 είναι φθίνουσες δηλαδή καθώς αυξάνεται το χ μειώνεται το ψ
οπότε η ευθεία έχει αρνητική κλίση δηλαδή "κατηφορίζει".
Ας σχεδιάσουμε την ευθεία ψ=2.χ  είναι φανερό ότι έχει την μορφή ψ=αχ με α=2 και επομένως η γραφική παράσταση θα είναι ευθεία που περνά από την αρχή των αξόνων και θα έχει θετική κλίση.
 Για να την σχεδιάσουμε θα βρούμε δυο σημεία της:
θέτοντας στο χ τιμή χ=0 βρίσκουμε που τέμνει η γραφική παράσταση τον άξονα των ψ , έχουμε ψ=2.0=0 άρα  τέμνει η γραφική παράσταση τον άξονα των ψ στο σημείο ψ=0 [ή πιό σωστά στο σημείο Α(0,0)]κάτι που ισχύει σε γραφικές παραστάσεις οποιουδήποτε βαθμού συναρτήσεων .
Με ίδιο τρόπο θέτοντας τώρα ψ=0 βρίσκουμε αν και που τέμνει τον άξονα των χ έτσι έχουμε 0=2.χ άρα χ=0 δηλαδή τέμνει τον άξονα των χ στο σημείο χ=0 ή καλύτερα στο σημείο (0,0) που όμως είναι το ίδιο σημείο που βρήκαμε πριν .
Έτσι πρέπει να βρούμε ακόμη ένα σημείο από όπου να περνά η ευθεία έτσι αν θέσουμε χ=1 έχουμε ψ=2.1=2 άρα το σημείο Β(1,2) είναι σημείο της ευθείας και τέλος ενώνοντας τα Α και Β και προεκτείνοντας το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ έχουμε την ζητούμενη γραφική παράστασηπου ακολουθεί:Τώρα σχεδιάστε (σε ίδιο χαρτί μιλιμετρέ όμως με διαφορετικό χρώμα) τις γραφικές παραστάσεις των ευθειών ψ=χ και ψ=3.χ
Παρατηρείστε την κλίση της ευθείας καθώς ο συντελεστής διεύθυνσης α>0 μεγαλώνει , ποια από τις πιο ευθείες έχει πιο μεγάλη κλίση;
Ας δούμε τώρα και μια ευθεία με αρνητική κλίση την ψ=-3χ.
Έχουμε : 
για χ=0 ψ=0 ενώ
για χ=-1 ψ=3 άρα η ευθεία περνά από τα σημεία Α(0,0) και Β(-1,3) που τα ενώνουμε και μετά επεκτείνουμε εκατέρωθεν:

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το δωρεάν λογισμικό :
Καλή επιτυχία .
Υ.Γ
Στο επόμενο η ευθεία ψ=α.χ+β


Η γραφική παράσταση συνάρτησης α βαθμού.

Η γραφική παράσταση συνάρτησης α βαθμού είναι ευθεία που είτε περνά από την αρχή των αξόνων (όταν έχει την μορφή ψ=α.χ όπου α σταθερός αριθμός που λέγεται συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας και όσο πιο  μεγάλος είναι τόσο πιο "απότομα""  ανεβαίνει προς τα πάνω η ευθεία μας αν α>0 και η ευθεία λέγεται αύξουσα (ή "κατεβαίνει  αν α<0 οπότε η ευθεία  είναι φθίνουσα).
Παρατηρείστε την γραφική παράσταση της ευθείας βάζοντας μόνιμα στην συνάρτηση β βαθμού που θα βρείτε εδώ http://phet.colorado.edu/sims/equation-grapher/equation-grapher_el.html
την τιμή 0 στα α  οπότε έχετε την ευθεία y=b.x+c (που για μας στα βιβλία γράφεται ψ=α.χ+β )
οπότε  αν θέσετε  c=0 έχετε την πιο απλή ευθεία που είναι η ψ=b.χ  και περνά απο το σημείο (0,0) .Αλλάζοντας μόνο το b δείτε τι παθαίνει η ευθεία .
Καθώς θα δίνεται στο b τιμές 1 ,μετά 2, μετά 3 θα δείτε πως αυξάνεται η κλίση της ευθείας  ψ=b.χ (στο βιβλίο μας η ευθεία ονομάζεται ψ=α.χ όταν περνά από την αρχή των αξόνων καθώς για χ=0 έχουμε ψ=0 και ψ=α.χ+β όταν περνά από το σημείο (0,β) που αντιστοιχεί στο χ=0 όπου έχω ψ=β ).
Κάντε το ίδιο με το b να παίρνει αρνητικές τιμές -1, -2 και -3 τι παρατηρείτε;
Τώρα δοκιμάστε την ευθεία ψ=α.χ+β (στο phet λέγεται ψ=b.x+c  )βάλτε διάφορες τιμές στα b και c αλλάζοντας μόνο ένα από αυτά π.χ το c=1 και το b = 1 και μετά 2, 3 κλπ και αντίστροφα δώστε μια τιμή στο c και αλλάξτε το b... οπότε βλέπετε τις διάφορες παραστάσεις).
Τώρα κάντε μόνοι σας (και στην συνέχεια ελέγξτε με την βοήθεια του http://phet.colorado.edu/sims/equation-grapher/equation-grapher_el.html)
τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:
ψ=2.χ
ψ=3.χ
ψ=-2.χ
ψ=-3.χ
ψ=2.χ+4
ψ=2.χ-4
ψ=-2.χ+3
ψ=-2.χ-3
ΟΔΗΓΙΑ
Η ευθεία ορίζεται από 2 σημεία της άρα αν θέσω στο χ δυο αυθαίρετες τιμές θα βρω τα αντίστοιχα ψ  π.χ στην συνάρτηση ψ=2.χ :
για  χ=1 έχω ψ=2 έτσι έχουμε το σημείο (1,2)
για χ=2 έχω ψ=4 και έτσι έχουμε και το σημείο (2,4) οπότε σε ένα σύστημα ορθογωνίων αξόνων μπορούμε να κάνουμε την γραφική παράσταση εύκολα ενώνοντας τα σημεία αυτά και μεγαλώνοντας το ευθύγραμμο τμήμα και από τις 2 άκρες του.


Στο σχήμα πιο πάνω η πρώτη ευθεία είναι η 4.χ-5.ψ=10 ή -5ψ=-4χ+10 ή 5ψ=4χ-10 ή ψ=4/5 χ-2 οπότε για χ=0 έχουμε ψ=-2 και για ψ=0 έχουμε 4/5 .χ =2 ή χ=5/2 και έτσι η ευθεία μας περνά απο τα σημεία (0,-2) και (5/2,0).
Στην δεύτερη ευθεία για κάθε χ έχουμε ψ=2 άρα είναι οριζόντια η ευθεία όπως στο 2ο σχήμα  και στην τρίτη ευθεία το χ=3 πάντα άρα είναι κατακόρυφη η ευθεία όπως στο 30 σχήμα..
Δείτε ακόμη :1. http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%B8%CE%B5%CE%AF%CE%B1
 2. http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BE%CE%AF%CF%83%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
3.http://users.sch.gr/gkaripid/theory/b%20lik/meth%20efthia.pdf

Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2013

Εξασκούμαι στις γραφικές παραστάσεις.


   Θέμα:Η διαστολή όγκου των σωμάτων όταν αυξάνεται η θερμοκρασία τους .

   Όταν αυξάνεται η θερμοκρασία ενός σώματος (αέριο ή υγρό ή στερεό) αυξάνεται και ο όγκος του.Υπάρχει όμως μια εξαίρεση: το νερό υπακούει στο παραπάνω φαινόμενο δηλαδή όταν αυξάνεται η θερμοκρασία του αυξάνεται και ό όγκος του με εξαίρεση στην περιοχή θερμοκρασίας από 0 ως 4 βαθμούς Κελσίου όπου συμπεριφέρεται αντίθετα(ανώμαλα) δηλαδή καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία του νερού σε αυτή την περιοχή θερμοκρασιών μειώνεται ό όγκος του και φυσικά αυξάνεται  η πυκνότητά του με συνέπεια να πηγαίνει στον πυθμένα της θάλασσας ή της λίμνης το νερό με θερμοκρασία 4 βαθμών και να επιπλέει ο πάγος 0 και κάτω  βαθμών αφού έχει μεγαλύτερο όγκο και άρα μικρότερη πυκνότητα.

 
Γνωρίζετε ότι...
Η ασυνήθιστη συμπεριφορά του νερού κατά την ψύξη του έχει σημαντικές επιπτώσεις στη φύση. Το νερό π.χ. μιας λίμνης το χειμώνα ψύχεται μέχρι να αποκτήσει όλο θερμοκρασία +4oC. Όταν η ψύξη συνεχιστεί τα επιφανειακά στρώματα αποκτούν θερμοκρασία π.χ. +3oC, οπότε γίνονται ελαφρότερα από τα βαθύτερα που παραμένουν στους +4oC. Έτσι τα ψυχρότερα παραμένουν στην επιφάνεια κι αν κάποια στιγμή μετατραπούν σε πάγο λόγω καιρικών συνθηκών, ο πάγος αυτός θα επιπλέει. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την διατήρηση της ζωής (φυτικής και ζωικής) μέσα στις θάλασσες, τους ωκεανούς, τις λίμνες κ.λ.π.
Η εξάρτηση του όγκου του νερού από την θερμοκρασία φαίνεται στην γρ. παράσταση :
 
Πληροφορίες για την θερμική διαστολή του νερού στο διαδίκτυο :
Ας επιδιορθώσουµε τα µπαλάκια του πινκ πονκ
 Τα µπαλάκια του πινκ πονκ συχνά βαθουλώνουν και τα πετάµε. Χρησιµοποιώντας
τη διαστολή των αερίων θα µπορούσαµε να ´ξεβαθουλώσουµεª τα χαλασµένα µας
µπαλάκια.
Πάρτε ένα µπαλάκι του πινκ πονκ που έχει λακκούβα.
Βυθίστε το βαθουλωµένο µπαλάκι σε καυτό νερό και περιµένετε. Η διαστολή του αέρα στο εσωτερικό της µπάλας( επειδή θα αυξηθεί η θερμοκρασία του και άρα και ο όγκος του)θα αποκαταστήσει το σφαιρικό  σχήµα  της μπάλας.

 Ασκήσεις με γραφικές παραστάσεις σε χαρτί μιλιμετρέ : 
  1. Να κάνετε την γραφική παράσταση του όγκου ενός υγρού σε συνάρτηση με την θερμοκρασία  χρησιμοποιώντας τον πίνακα :

όγκος υγρού V (ml)
θερμοκρασία (oC)
 138
0
 140
10
142
22
 146
36
 150
50
154
60
162
76
174
88

Οδηγία:
στον κατακόρυφο άξονα θα βάλετε τον άξονα του όγκου V ξεκινώντας   αντί με το 0 με το 130 και με κλίμακα κάθε κουτάκι να αντιστοιχεί σε 10 ml.
στον οριζόντιο άξονα να βάλετε την θερμοκρασία ξεκινώντας από το 0 και με κλίμακα κάθε κουτάκι να αντιστοιχεί σε 10 0C.     

  1. Να κάνετε την γραφική παράσταση του όγκου του νερού  σε συνάρτηση με την θερμοκρασία  χρησιμοποιώντας τον πίνακα :

όγκος υγρού V (ml)
θερμοκρασία (oC)
10.002
0
10.001
1
10.000,3
2
10.000,1
3
10.000,0
4
10.000,1
5
10.000,3
6
10.001
7
10.002
8

Οδηγία:
στον κατακόρυφο άξονα θα βάλετε τον άξονα του όγκου V ξεκινώντας   αντί με το 0 με το 10.000 και με κλίμακα κάθε κουτάκι να αντιστοιχεί σε 1 ml.
στον οριζόντιο άξονα να βάλετε την θερμοκρασία ξεκινώντας από το 0 και με κλίμακα κάθε κουτάκι να αντιστοιχεί σε 1 0CΣάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2013

Θέματα Φυσικής Γ Γυμνασίου -Ηλεκτρισμός 2

Ομάδα 4η   τάξη Γ1
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ      Ημερομηνία……………….Ονοματεπώνυμο…………………………

ΘΕMA 1O
1.To όργανο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της έντασης ονομάζεται ......................................και συνδέεται ………………..
2.To όργανο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της τάσης ονομάζεται .................................και συνδέεται …..      ………….
3.Στο S.I η μονάδα  μέτρησης της τάσης  είναι το ….. ……
4.Το  mΩ είναι μονάδα που μετράει ....................... 
 ΘΕΜΑ 2O(συμπληρώστε  τα 6 κενά με τις λέξεις  : υπολειτουργεί , υπερλειτουργεί ή καταστραφεί, 40Ω , 1Α ,περισσότερο ,λιγότερο) 
Μια λυχνία πυράκτωσης  αναγράφει πάνω της 40V / 1 Α. Επομένως:
α)Η αντίσταση της συσκευής είναι......... (γράψτε το μέτρο της)
β)Η ένταση του  ρεύματος  που  περνάει μέσα από την συσκευή , ώστε να λειτουργεί κανονικά είναι …. ….(γράψτε το μέτρο της)
γ)αν εφαρμοστεί στην λυχνία   τάση 80 V τότε αυτή θα διαρρέεται από ρεύμα έντασης …………….1A και η συσκευή θα………………….
δ) αν εφαρμοστεί στην λυχνία   τάση  20 V τότε αυτή θα  διαρρέεται από ρεύμα έντασης ……………….από 1Α και θα…………………

ΘΕMA 3O
Δίνονται  δυο αντιστάτες με αντιστάσεις R1 = 3Ω και R2 = 6Ω .Αν η τάση της πηγής είναι V= 18V και συνδέσουμε τους αντιστάτες παράλληλα :
  1. σχεδιάστε το κύκλωμα
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  1. βρείτε την ολική αντίσταση  και το ρεύμα που διαρρέει κάθε αντιστάτη.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. σχεδιάστε τώρα το κύκλωμα τοποθετώντας επιπλέον ένα αμπερόμετρο που θα μετρά την ένταση του ρεύματος που διαρρέει την   R1  και ένα βολτόμετρο που θα μετρά την τάση στα άκρα της  R2
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   4. πόσο θα δείχνουν τα όργανα που συνδέσατε στην ερώτηση 3 ;
Απάντηση :
Το αμπερόμετρο θα δείχνει…………Α ενώ το βολτόμετρο θα δείχνει……….. V
ΘΕMA 4O
Δίνεται ο πίνακας που αφορά την μέτρηση της έντασης του ρεύματος που διαρρέει έναν αντιστάτη σε συνάρτηση με την τάση στα άκρα του:

     
Τάση σε V
Ένταση ρεύματος σε Α
  1ο ζεύγος μετρήσεων
               6
                    2
 2ο ζεύγος μετρήσεων
               12
                    4
30 ζεύγος μετρήσεων
               18
                    6
1. Ποια είναι η τιμή της αντίστασης του αντιστάτη όταν η τάση στα άκρα της είναι 12 V; ………
   δικαιολογείστε την απάντησή σας………………………………………………...
2.Κάντε το διάγραμμα I-V :
ΘΕMA 5O
Έχουμε  δυο   όμοιους αντιστάτες με αντίσταση R=4 Ω . Με ποιο τρόπο θα τους συνδέσουμε ( κάντε  το σχήμα σε κάθε περίπτωση)ώστε το νέο σύστημα αντιστατών να έχει ολική αντίσταση :
α) R1=8Ω
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
β) R2 =2Ω
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
γ) αν χρειαζόμαστε ισοδύναμη αντίσταση 10 Ω πως θα την κατασκευάσουμε  αξιοποιώντας τις R1 και R2  ;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! JΘέματα Φυσικής Γ Γυμνασίου -ηλεκτρισμός 1 .
Ομάδα 1η
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ       Ημερομηνία……………….Ονοματεπώνυμο……………………………………ΘΕMA 1O
1.To όργανο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της τάσης ονομάζεται ......................................και συνδέεται ………………..
2.To όργανο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της έντασης ονομάζεται .................................και συνδέεται …..      ………….
3.Στο S.I η μονάδα  μέτρησης της έντασης  του ηλεκτρικού ρεύματος είναι….. ……
4.Το  ΚΩ είναι μονάδα που μετράει.......................  
5.Το  mV είναι μονάδα που μετράει........................


ΘΕΜΑ 2O
Δίνεται ο πίνακας που αφορά την μέτρηση της έντασης του ρεύματος που διαρρέει μια συσκευή Α σε συνάρτηση με την τάση στα άκρα της:

     
Τάση σε V
Ένταση ρεύματος σε Α
  1ο ζεύγος μετρήσεων
               12
                    4
 2ο ζεύγος μετρήσεων
               18
                    6
30 ζεύγος μετρήσεων
               30
                   10
1.Ποιά είναι η τιμή της αντίστασης του αντιστάτη;………
δικαιολογείστε την απάντησή σας…………………………………………………
2.Κάντε το διάγραμμα I-V


ΘΕMA 3O
Δίνονται  δυο αντιστάτες με αντιστάσεις R1 = 4Ω και R2 = 6Ω .Αν η τάση της πηγής είναι V= 12V και συνδέσουμε τους αντιστάτες σε σειρά :
  1. σχεδιάστε το κύκλωμα
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  1. βρείτε την ολική αντίσταση  και το ρεύμα που διαρρέει κάθε αντιστάτη.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ΘΕMA 4O
Μια συσκευή αναγράφει πάνω της 20V / 1 Α. Επομένως:
α)Η αντίσταση της συσκευής είναι............................……………………………..
β)Το ρεύμα που πρέπει να περνάει μέσα από τήν συσκευή , ώστε να λειτουργεί κανονικά είναι.......................……………………………………………
γ)Η τάση που πρέπει  να έχει η συσκευή , ώστε να λειτουργεί κανονικά είναι.......................…………………………………………………………………..

ΘΕMA 5O
Έχουμε δυο   όμοιους αντιστάτες με αντίσταση 2 Ω . Πως θα τους συνδέσουμε ( κάντε  το σχήμα σε κάθε περίπτωση)ώστε να έχουν ολική αντίσταση :
α)R1= 4 Ω
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
β) R2 =
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
γ)αξιοποιώντας τις αντιστάσεις από τα ερωτήματα α και β πως θα φτιάξουμε ισοδύναμη αντίσταση  R2 =5Ω ;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! J

Αρχειοθήκη ιστολογίου