Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 4.4 (ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΑΣΚΑΛ)

ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να εκτελέσετε τις; εφαρμογές χρειάζεστε το λογισμικό Java ,αν δεν το έχετε κατεβάστε το απο εδώ
http://www.java.com/en/
αλλά και το flash : http://get.adobe.com/flashplayer/

Στο τέλος μελέτησε και απάντησε στις ερωτήσεις της σελ.83-84 (1 ως 7) και στις ακόλουθες 3 ασκήσεις : σελίδα 85 (2) και σελίδα 86 (4,5)

Αρχή του Πασκάλ (του υδραυλικού πιεστηρίου): κάθε μεταβολή της πίεσης σε οποιοδήποτε σημείο ενός περιορισμένου ρευστού που είναι ακίνητο, προκαλεί ίση μεταβολή της πίεσης σε όλα τα σημεία του.
 imgΣτο υδραυλικό πιεστήριο  η πίεση που ασκούμαι στην επιφάνεια του υγρού στο μικρό δοχείο μεταδίδεται αμετάβλητη μέσα στο υγρό  και άρα φτάνει με ίδια τιμή και στο άλλο έμβολο.παρατηρείστε την διαφορετικότητα της διατομής των 2 δοχείων , αυτό έχει σαν συνέπεια όταν ασκούμαι μια δύναμη στο μικρό έμβολο να μεταφέρεται μέσω του υγρού στο μεγάλο έμβολο  πολλαπλασιασμένη τόσες φορές όσες φορές μεγαλύτερη είναι η δατομή του.
Αν  ο μεγάλος κύλινδρος (δοχείο) έχει 4πλάσια διατομή από αυτήν του μικρού δοχείου τότε και η δύναμη που ασκείται στον μεγάλο κύλινδρο γίνεται 4πλάσια.
Δείτε την εφαρμογή:ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ
και την  :ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΥΨΩΤΗΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
 ΠΡΟΣΟΧΗ
  Η συνολική πίεση σε οποιοδήποτε σημείο του υγρού, που βρίσκεται σε βάθος h από την ελεύθερη επιφάνειά του, είναι ίση με το άθροισμα της ατμοσφαιρικής και της υδροστατικής πίεσης (εικόνα 4.20). Συνεπώς θα δίνεται από τη σχέση:
pολική= pατμοσφαιρική + ρ·g·h 
img
Αρχειοθήκη ιστολογίου