Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014

H Φυσική της Α Γυμνασίου ανά διδακτική ενότητα με την βοήθεια της τεχνολογίας.

Σταδιακά θα  προσθέσω σε κάθε διδακτική ενότητα φηφιακά πειράματα (το ίδιο θα συμβεί και στις τάξεις Β και Γ αλλά και στο μάθημα της Χημείας των τάξεων Β και Γ Γυμνασίου)


Φύλλο εργασίας 1ο :Μετρήσεις μήκους- η μέση τιμή.
Προσομοίωση: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6201?locale=el
Κουίζ: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6166?locale=el
Η περίφραξη του αγρού (απαιτεί Java ,σύνδεση με τα Μαθηματικά) :http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2368?locale=el

Φύλλο εργασίας 2ο: Μετρήσεις χρόνου- η ακρίβεια.
Φύλλο εργασίας 3ο: μετρήσεις μάζας-τα διαγράμματα.
Φύλλο εργασίας 4ο: Μετρήσεις θερμοκρασίας- η βαθμονόμηση.
Φύλλο εργασίας 5ο: Από την θερμότητα στην θερμοκρασία- η θερμική ισσοροπία.
Φύλλο εργασίας 6ο:Οι αλλαγές κατάστασης του νερού-ο κύκλος του νερού.
Φύλλο εργασίας 7ο: Η διαστολή και η συστολή του νερού-μια φυσική ανωμαλία.
Φύλλο εργασίας 8ο: Το φως θερμαίνει- "ψυχρά" και "θερμά"σώματα.
Φύλλο εργασίας 9ο: Το φαινόμενο του θερμοκηπίου υπερθερμαίνει.
Φύλλο εργασίας 10ο:Το ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα-κίνδυνοι και ασφάλεια.
Φύλλο εργασίας 11ο: Ένας ηλεκτρικός  κινητήρας.
Φύλλο εργασίας 12ο: Μια ηλεκτρική γεννήτρια.

Αρχειοθήκη ιστολογίου