Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010

Καλή Χρονιά Έλληνες και απανταχού Άνθρωποι στο σύμπαν !


Καλή χρονιά  να είναι το 2011 για τον λαό
 γεμάτη αγάπη και χωρίς πόνους
ανάσταση για τον κάθε φτωχό
με  τους τραπεζίτες χωρίς μπόνους


Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2010

Καλά Χριστούγεννα

Καλά Χριστούγεννα -χρόνια πολλά .
Μπείτε εδώ
http://www.123greetings.com/events/christmas/merry_christmas/christmas118.html
και όταν  φορτώσει η κάρτα πατείστε το play.

Τρικυμία

Ο άνθρωπος -πίδακας !

Διαφήμηση για ...γέλια!

Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010

Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2010

Ελπίδα υπάρχει : ελληνική έρευνα στην τεχνολογία .1. Μπορεί ο Μακιός(στο βίντεο)  να μην έχει φωτογένεια, και να μη ξέρει τον πληθυντικό "των πιτσιρικάδων", αλλά κάνει φοβερή δουλειά με την "Κοράλια" στην υψηλή τεχνολογία.
2. Στον ίδιο πλανήτη, της δημιουργικότητας και της επιχειρηματικότητας, μια εταιρεία φίλων (www.escape.gr), σε ένα γραφείο στην Βασιλίσσης Όλγας, αναπτύσσουν λογισμικό που πουλάνε σε ολόκληρο τον κόσμο.
3. Μια εφαρμογή φορητών ηλιακών συλλεκτών που παρουσιάζει το BBC. Δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη από παιδιά του ΑΠΘ!
http://www.bbc.co.uk/news/world-11483914

ΡΕΣΠΕΝΤΖΑ το πρώτο blog της Χαλκιδικής: Πόσα ψέματα ακόμα!!!

ΡΕΣΠΕΝΤΖΑ το πρώτο blog της Χαλκιδικής: Πόσα ψέματα ακόμα!!!

Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου 2010

Φυσική Α Λυκείου

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΜΕΓΕΘΗ λέμε τα φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως όταν γνωρίζουμε την αριθμητική τιμή τους και την μονάδα μέτρησής τους (δηλαδή το μέτρο του φυσικού μεγέθους).
Έτσι για παράδειγμα αν ζητείται  η μάζα ενός σώματος τότε η απάντηση ότι η μάζα είναι m=5Kg είναι πλήρης.
Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία ,η ενέργεια κάθε μορφής (κινητική ,δυναμική, ηλεκτρική , θερμική,…), το μήκος , η απόσταση, το διάστημα που κάνει ένα κινητό σε κάποιο χρόνο , η πίεση κλπ.
ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ λέμε τα φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως όταν γνωρίζουμε την αριθμητική τιμή τους , την μονάδα μέτρησής τους ,την κατεύθυνσή τους(διεύθυνση και φορά) και το σημείο εφαρμογής τους.
Διεύθυνση του διανύσματος είναι η ευθεία πάνω στην οποία βρίσκεται το διάνυσμα και φορά είναι το προς τα πού δείχνει η αιχμή του βέλους.
Για να δώσουμε απάντηση στο ερώτημα πόση είναι η ταχύτητα ενός κινητού πρέπει να βρούμε το μέτρο της ταχύτητας π.χ υ=10m/s και να σχεδιάσουμε το διάνυσμα της ταχύτητας και το σημείο εφαρμογής της .
Διανυσματικά μεγέθη είναι η ταχύτητα ,η δύναμη, η ορμή, η θέση και η μετατόπιση ενός κινητού όπως θα δούμε παρακάτω, κ.α.
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ
Χρησιμοποιεί επτά φυσικά μεγέθη τα οποία λέγονται θεμελιώδη γιατί οι μονάδες μέτρησής τους ορίσθηκαν αυθαίρετα ενώ όλα τα άλλα φυσικά μεγέθη λέγονται παράγωγα γιατί οι μονάδες μέτρησής τους προκύπτουν με την βοήθεια του τύπου ορισμού τους και των θεμελιωδών μεγεθών ουσιαστικά δηλαδή με την βοήθεια των τύπων εκφράζουμε το ζητούμενο παράγωγο μέγεθος σε σχέση με τα θεμελιώδη μεγέθη οπότε προκύπτει η μονάδα μέτρησης του παράγωγου μεγέθους.
Για να ορισθεί για παράδειγμα η μονάδα της επιφάνειας (εμβαδού) παίρνουμε το πιο απλό σχήμα που είναι το τετράγωνο και επειδή το εμβαδόν του (Ε) είναι ίσο με το τετράγωνο της πλευράς του (α) έχουμε Ε=α*α  αλλά η πλευρά μετριέται στο S.I σε m άρα η μονάδα του εμβαδού θα είναι m*m (τετραγωνικά μέτρα) όμοια για την ταχύτητα (υ)έχουμε ταχύτητα =διάστημα /χρόνος ( υ=s/t) άρα η μονάδα ταχύτητας θα είναι m/s .

Τα επτά Θεμελιώδη φυσικά μεγέθη –σύμβολα-μονάδες μέτρησης(σύμβολα μονάδων ):
1.Μήκος -S- Μέτρο( m)
2.Μάζα -m- Χιλιόγραμμο(Kg)
3.Χρόνος- t- Δευτερόλεπτο(s)
4.Ένταση ηλεκτρ. Ρεύματος -I -Aμπέρ (A)
5.Θερμοκρασία -T- Κέλβιν (K)
6.Ποσότητα ύλης -n- Μολ (mol)
7.Ένταση φωτεινής ακτινοβολίας -Iν -Καντέλα ( cd)
Παράγωγα μεγέθη είναι η ταχύτητα, η επιτάχυνση, η ενέργεια, η δύναμη ,η ισχύς, η ηλεκτρική αντίσταση, η ηλεκτρική τάση , η άνωση κλπ. 
Για να εκφράσουμε τις τιμές μεγεθών που είναι πολύ μικρά ή πολύ μεγάλα χρησιμοποιούμε μπροστά από τις μονάδες του S.I προθέματα που είναι σύμβολα είτε υποπολλαπλασίων του 1 (δεκαδικοί) είτε πολλαπλασίων του 1 επι 10,100,1000,…
Έτσι το deci=0,1 συμβολίζεται με d και μπαίνοντας μπροστά από το m έχουμε την μονάδα dm=0,1m αν έχουμε 4dm και θέλουμε να τα μετατρέψουμε στο S.I έχουμε 4 dm=4*0,1 m=0,4m, όμοια έχουμε το πρόθεμα κιλο  Κ =1000  παράδειγμα 10 ΚΑ=10*1000 Α=10.000Α

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
Μεταβολή ενός μεγέθους Α ονομάζουμε το μέγεθος
ΔΑ= Ατελ - Ααρχ.
Αν το μέγεθος Α είναι μονόμετρο τότε και το μέγεθος ΔΑ είναι μονόμετρο ενώ αν το μέγεθος Α είναι διανυσματικό τότε και το μέγεθος ΔΑ θα είναι διανυσματικό και ειδικότερα στην περίπτωση που τα μεγέθη Ατελ και Ααρχ είναι συγγραμμικά το διάνυσμα ΔΑ θα έχει αρχή το τέλος του Ααρχ και τέλος το τέλος του Ατελ.(αν τα  έχουμε σχεδιάσει με κοινή αρχή)
Παραδείγματα:
1o. Η μάζα ενός ανθρώπου από 70 Kg γίνεται 80 Kg πόση είναι η μεταβολή της μάζας του;
Η μεταβολή της μάζας του ανθρώπου είναι Δm=mτελ-mαρχ = 80Κg-70Kg=10 Kg δηλαδή η μάζα του αυξήθηκε κατά 10 Kg
2o . Η μεταβολή της μάζας ενός σώματος είναι -10 Kg . Αν η τελική του μάζα είναι 70 Kg να βρεθεί η αρχική του μάζα. Απάντηση
Η μεταβολή της μάζας είναι Δm=mτελ-mαρχ     άρα -10=70- mαρχ και επομένως mαρχ=70+10=80 Kg. Όταν η μεταβολή ενός μεγέθους είναι αρνητική σημαίνει ότι η τιμή του ελαττώνεται.
3ο. Η ταχύτητα ενός κινητού που κινείται προς τα δεξιά από 10 m/s γίνεται 15 m/s . Να βρεθεί η μεταβολή της ταχύτητάς του (μέτρο και κατεύθυνση).Απάντηση
Σχεδιάζω τις δυο ταχύτητες υαρχ και υτελ με κοινή αρχή και με την δεύτερη πιό μεγάλου μήκους αφού είναι μεγαλύτερη.
Η Δυ θα είναι Δυ= υτελ- υαρχ=15-10=5 m/s και  η κατεύθυνσή της θα είναι προς τα δεξιά (θετική)
*Παρατήρηση αν η ταχύτητα από 10 m/s γινόταν 5 m/s θα είχα
Δυ= υτελ- υαρχ=10-5=-5m/s ( το – δείχνει αρνητική κατεύθυνση) άρα το μέτρο της Δυ θα ήταν 5 m/s και η κατεύθυνσή της θα ήταν προς τα αριστερά.
ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Α
Αν ένα μέγεθος Α σε χρόνο Δt μεταβάλλεται κατά ΔΑ τότε ο ρυθμός μεταβολής του είναι to πηλίκο ΔΑ/Δt.
Είναι φανερό ότι αν το μέγεθος Α είναι μονόμετρο τότε και το μέγεθος ΔΑ (μεταβολή του μεγέθους Α) και το μέγεθος ΔΑ/Δt.(ρυθμός μεταβολής του μεγέθους Α) θα είναι μονόμετρα.
Όμοια αν το μέγεθος Α είναι διανυσματικό το ίδιο θα ισχύει και για τα ΔΑ και ΔΑ/Δt και στην περίπτωση αυτή θα έχουν την κατεύθυνση του ΔΑ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
1ο Κάποιο κινητό κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο προς τα δεξιά και η ταχύτητά του από 10 m/s σε χρονικό διάστημα 5 sec γίνεται 20 m/s. Να βρείτε :
α)το μέτρο της μεταβολής της ταχύτητας του κινητού και να τη σχεδιάσετε και
β) το ρυθμό μεταβολής της ταχύτητας και να τον σχεδιάσετε.
Απάντησηα) μέτρο : Δυ= υτελ- υαρχ=20-10=10 m/s , κατεύθυνση :προς τα δεξιά
β)μέτρο του ρυθμού μεταβολής της ταχύτητας:
Δυ/Δt=10/5=2 m/s2 και κατεύθυνση ίδια με την Δυ δηλαδή προς τα δεξιά.
*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : επιτάχυνση λέμε το διανυσματικό μέγεθος που η τιμή του είναι ίση με τον ρυθμό μεταβολής της ταχύτητας Δυ/Δt και η κατεύθυνσή του είναι ίδια με την μεταβολή Δυ της ταχύτητας.
Aν η τιμή της επιτάχυνσης είναι σταθερή και θετική (οπότε έχει ίδια κατεύθυνση με την ταχύτητα) η κίνηση λέγεται ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη ενώ αν είναι σταθερή και αρνητική (οπότε έχει αντίθετη κατεύθυνση από την ταχύτητα) λέγεται ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη.
Πότε λέμε ότι ένα σώμα κινείται;

Ένα σώμα λέμε ότι κινείται όταν αλλάζει θέση( συντεταγμένες) ως προς ένα σύστημα αναφοράς ως προς το οποίο μελετάμε την κίνηση .
Τι λέμε τροχιά ενός κινητού;
Τροχιά ενός κινητού λέμε την συνεχή γραμμή που προκύπτει αν ενώσουμε με την ίδια σειρά τα διαδοχικά σημεία από τα οποία περνά το κινητό.
Πότε μια κίνηση λέγεται ευθύγραμμη και πότε καμπυλόγραμμη;
Μια κίνηση λέγεται ευθύγραμμη αν η τροχιά της είναι ευθεία και καμπυλόγραμμη αν η τροχιά της είναι καμπύλη.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
Ονομάζουμε μέση ταχύτητα τον λόγο της απόστασης που διανύει ένα κινητό δια τον χρόνο που χρειάζεται για να την διανύσει.
Δηλαδή ταχύτητα = απόσταση/χρόνος ή με σύμβολα υ= s/t ή και υ=Δs/Δt
Π.χ αν ένα αυτοκίνητο διανύει την απόσταση από το κέντρο της Θεσσαλονίκης μέχρι τις κεραίες του Χορτιάτη που είναι 20 Κm σε 40 min η μέση ταχύτητα του θα είναι υ= s/t =20 Κm/40 min =0,5 Km/min . Αυτό δεν σημαίνει ότι σε όλη τη διάρκεια της κίνησης είχε αυτή την ταχύτητα αλλά ότι αυτή είναι η μέση τιμή της ταχύτητάς του δηλαδή αν<< έτρεχε>> με αυτή την ταχύτητα θα έφτανε πάλι σε 20 min.
H μέση ταχύτητα εκφράζει την σταθερή ταχύτητα που θα έπρεπε να έχει ένα κινητό για να διανύσει την ίδια απόσταση στον ίδιο χρόνο με το κινητό που μελετάμε.
H ταχύτητα στο s.i μετριέται σε m/s.
H ταχύτητα ενός κινητού μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή λέγεται στιγμιαία ταχύτητα . (αν μιλάμε για ένα αυτοκίνητο που τρέχει στο δρόμο είναι η ένδειξη του κοντέρ τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή)
Διανυσματική ταχύτητα λέμε το διανυσματικό φυσικό μέγεθος που αναφέρεται στην κίνηση ενός κινητού και μας δίνει την ταχύτητα του κινητού και την κατεύθυνση της κίνησης.
Π.χ αν πούμε ότι περνά από πάνω μας ένα αεροπλάνο που κινείται με ταχύτητα 600 Km/h και πάει νότια τότε δίνουμε την διανυσματική ταχύτητά του .(ενώ αν πούμε ότι περνά από πάνω μας ένα αεροπλάνο που κινείται με ταχύτητα 600 Km/h τότε δίνουμε την ταχύτητά του).
Στο εξής όταν αναφερόμαστε στην ταχύτητα ή τη στιγμιαία ταχύτητα ενός κινητού θα εννοούμε την διανυσματική του ταχύτητα ( εκτός αν αναφέρεται ρητά η μέση ταχύτητα.)
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ
Η επιτάχυνση ενός κινητού είναι μέγεθος διανυσματικό και το μέτρο της είναι ίσο με τον ρυθμό μεταβολής της ταχύτητας του κινητού ενώ η κατεύθυνσή της δείχνει την μεταβολή της ταχύτητας.
Δηλαδή : επιτάχυνση= αλλαγή της (διανυσματικής)ταχύτητας δια χρόνος που χρειάστηκε για να γίνει ή με σύμβολα α=Δυ/Δt
Η επιτάχυνση στο s.i μετριέται σε m/s2(μέτρα ανά τετραγωνικό δευτερόλεπτο) και εκφράζει το πόσο γρήγορα αλλάζει η ταχύτητα αν για παράδειγμα η επιτάχυνση ενός κινητού έχει μέτρο 5 m/s2 αυτό σημαίνει ότι κάθε ένα δευτερόλεπτο η ταχύτητά του μεγαλώνει κατά 5 m/s ενώ αν έχουμε επιτάχυνση -5 m/s2 λέμε ότι έχουμε επιβράδυνση 5 m/s2 και η ταχύτητα του κινητού πέφτει κάθε δευτερόλεπτο κατά 5m/s.
Για να έχω επιτάχυνση πρέπει να αλλάζει η (διανυσματική) ταχύτητα του κινητού δηλαδή ή το μέτρο της ταχύτητας ή η κατεύθυνση της ή και τα δυο.
Αν ένα αυτοκίνητο παίρνει μια στροφή με σταθερή ταχύτητα 50 Km/h έχει επιτάχυνση;
απάντηση
Ναι γιατί αλλάζει η κατεύθυνση της ταχύτητας του κινητού άρα αλλάζει η διανυσματική του ταχύτητα και αφού έχουμε αλλαγή της ταχύτητας έχουμε επιτάχυνση .
άσκηση
Όχημα κινείται ευθύγραμμα και σε 2 s η ταχύτητά του από 20 m/s γίνεται 10m/s να βρείτε την επιτάχυνσή του.
απάντηση
Δυ= υτελ- υαρχ=20-10=10 m/s
άρα α=Δυ/Δt=10/2 =5 m/s2 με κατεύθυνση προς τα δεξιά.
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ
Ένα κινητό κινείται ευθύγραμμα και ομαλά όταν η τροχιά του είναι ευθεία και η ( στιγμιαία = μέση=) ταχύτητά του είναι σταθερή .
Είναι φανερό ότι σε ίσους χρόνους διανύει ίσα διαστήματα αφού η ταχύτητά του είναι σταθερή και ίση με την στιγμιαία και την μέση ταχύτητά του ενώ η επιτάχυνσή του είναι ίση με μηδέν (αφού Δυ=0).
Νόμοι της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης:

1.Για την θέση του κινητού ισχύει:   χ= υ t
2. Για την ταχύτητα ισχύει:   υ=σταθ. και υ=Δχ/Δt ή υ=χ/t
3.Για την επιτάχυνση ισχύει :    α=0
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ
Ορισμός: Μια κίνηση λέγεται ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη όταν η τροχιά είναι ευθεία και η επιτάχυνση είναι σταθερή.
Είδη:
Α. ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη με αρχική ταχύτητα
Σε αυτήν το κινητό έχει αρχική ταχύτητα υο (δηλαδή έχει ήδη μια ταχύτητα την στιγμή t=0) και η επιτάχυνση είναι σταθερή και έχει ίδια κατεύθυνση με την αρχική ταχύτητα.
Νόμοι:
1.Νόμος της ταχύτητας υ=υο+αt
H εξίσωση αυτή είναι πρώτου βαθμού ως προς t άρα η γραφική της παράσταση είναι μια ευθεία με κλίση προς τα πάνω που ξεκινά από μια θετική τιμή του άξονα των ψ ( αφού έχω αρχική ταχύτητα )
Για να κάνω ποσοτική γραφική παράσταση αρκεί να βρω δυο σημεία της ευθείας οπότε δίνω δυο τιμές στο χρόνο και βρίσκω τις αντίστοιχες τιμές της υ.
Π.χ αν υο=4m/s και α=2m/s2 επειδή υ=υο+αt έχω υ=4+2t για t=0 έχωυ=4+0=4 και για t=1έχω υ=4+2*1=4+2=6 άρα η γραφ.παρ/ση είναι η ευθεία που περνα από τα σημεία (0,4) και (1,6)
Aντίστροφα αν δίνεται η γραφική παράσταση αυτή μπορώ να βρω :
το είδος της κίνησης (είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη με υο=4m/s) ,
 την επιτάχυνση (α=Δυ/Δt=(6-4)/(1-0)=2m/s2)
και την μετατόπιση Δχ του κινητού  σε κάποιο χρονικό διάστημα Δt  π.χ από t=0 s ως t=1s  φέρνοντας τις καθέτους στον άξονα των χρόνων στα σημεία αυτά ορίζεται ένα χωρίο (εδώ τραπέζιο )από τις 2 καθέτους ,τον άξονα των χρόνων και την ευθεία μας έτσι υπολογίζοντας το εμβαδόν αυτού του χωρίου έχω την μετατόπιση Δχ=Ε=(B+β)*υ/2=(4+6)1/2=5 m .
2.Νόμος της επιτάχυνσης : α=Δυ/Δt=σταθ.και έχει ίδια κατεύθυνση με την υο
3.Νόμος της θέσης του κινητού  x=υο*t+1/2 αt2
Η γραφική παράσταση s-t είναι παραβολική γιατί είναι δευτέρου βαθμού ως προς t
Β.Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη χωρίς αρχική ταχύτητα
Σε αυτήν η αρχική ταχύτητα είναι μηδέν και η επιτάχυνση είναι σταθερή(σε μέτρο και κατεύθυνση)
Νόμοι :
Όπως και πριν μόνο που υο=0
1.Νόμος της ταχύτητας υ=αt (η ταχύτητα είναι ανάλογη με το χρόνο)
2.Νόμος της επιτάχυνσης: α=Δυ/Δt=σταθ
3.Νόμος της θέσης χ = 1/2 αt2 δηλαδή το διάστημα είναι ανάλογο με το τετράγωνο του χρόνου.
Η γραφική παράσταση s-t είναι παραβολική γιατί είναι δευτέρου βαθμού ως προς t
Γ.Ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση
Σε αυτήν η τροχιά είναι ευθεία , το κινητό έχει αρχική ταχύτητα και η επιτάχυνση είναι σταθερή ενώ η κατεύθυνσή της είναι αντίθετη από την κατεύθυνση της αρχικής ταχύτητας.
Νόμοι:
1.Νόμος της ταχύτητας υ=υο-αt (όπου α η επιβράδυνση )
H εξίσωση αυτή είναι πρώτου βαθμού ως προς t άρα η γραφική της παράσταση είναι μια ευθεία με κλίση προς τα κάτω(μέχρι να συναντήσει τον άξονα τον χρόνων όπότε το κινητό σταματά)
2.Νόμος της επιτάχυνσης α=Δυ/Δt=σταθ και η επιτάχυνση είναι αρνητική δηλαδή έχει αντίθετη κατεύθυνση από την αρχική ταχύτητα, την απόλυτη τιμή της επιτάχυνσης τη λέμε επιβράδυνση
3.Νόμος της θέσης  :χ=υο*t-1/2 αt2
η γραφική παράσταση s-t είναι παραβολική γιατί είναι δευτέρου βαθμού ως προς t και έχει τη μορφή(όπως πριν όμως έχουμε αντίθετη κλίση λόγω του – μπροστά από το t2)


ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΗ
1. Κινητό που ξεκινά από το σημείο Ο εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση και διανύει την απόσταση ΟΑ =400 m σε 10 s .Να βρείτε:
α. πόση είναι η ταχύτητά του
β. πόσο απέχει από την αρχή Ο 15 s αφότου ξεκίνησε και
γ. πόσο απέχει από το Α ( πάλι 15 s αφότου ξεκίνησε)

2. Ένα αυτοκίνητο κινείται πάνω σε ευθύγραμμο δρόμο και όταν αρχίζουμε να μετράμε το χρόνο (t=0s) βρίσκεται στο σημείο Ο έχοντας ταχύτητα 6 m/s και επιτάχυνση 4m/s2 .
Να βρείτε:
α. μετά από 2 s την ταχύτητα και την θέση του κινητού
β. πότε η ταχύτητά του θα τριπλασιαστεί πότε θα διανύσει απόσταση 56 m από το Ο (διάστημα)
γ. τα κάνετε τα διαγράμματα υ-t, α-t και χ-t
3. Ένα κινητό εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση με αρχική ταχύτητα 40 m/s και επιβράδυνση 4m/s2 .
Nα βρείτε:
α. μετά από 2s πόση ταχύτητα έχει και ποιά είναι η θέση του.
β. πότε η ταχύτητά του θα γίνει μισή από την αρχική
γ. πότε θα έχει διανύσει διάστημα 72 m (θα έχει θέση χ=72 m) και
δ. πότε θα σταματήσει και σε ποιά θέση  .

4. Ένα κινητό κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο ξεκινώντας από το σημείο Α με σταθερή ταχύτητα 4m/s .Όταν φθάνει στο σημείο Β που απέχει από το Α 12 m αρχίζει να επιταχύνεται με σταθερή επιτάχυνση 2 m/s2 μέχρι να φθάσει στο σημείο Γ και ο χρόνος που κάνει το δρόμο ΒΓ είναι 6 sec. Στη συνέχεια αρχίζει να επιβραδύνεται με σταθερή επιβράδυνση 4 m/s2 μέχρι να σταματήσει στο σημείο Δ.
Να βρείτε :
α. πόσο χρόνο χρειάζεται για να φτάσει από το Α στο Β
β. με ποια ταχύτητα ξεκινά από το Β και με ποια φτάνει στο Γ
γ. με ποια ταχύτητα ξεκινά από το Γ και με ποια φτάνει στο Δ
δ. πόσο χρόνο διαρκεί όλη η κίνηση
ε. πόσο είναι το ολικό διάστημα που κάνει το κινητό;
στ. να κάνετε το διάγραμμα της ταχύτητας υ σε συνάρτηση με το χρόνο t ( διάγραμμα υ-t) και
ζ. όμοια το διάγραμμα α-t


Ελπίζω να  σας φαίνεται εύκολη η Φυσική και να μην  αισθάνεστε κάπως έτσι!

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010

Φυσικό αέριο.


Εχτες ο Χαρδαβελας ξεβρακωσε το μεταπολιτευτικο Ελληνικο κρατος. Καθηγητες Πανεπιστημιου ........
Δημοσίευση του :http://taxalia.blogspot.com/

Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010

Βίντεο : 1)καταστροφή γέφυρας από απρόσεκτη...νταλίκα και 2) εκπαίδευση θαλάσσιου ελέφαντα απο την Ελ. Πετρουλάκη

Μαθηματικά για όλους με την βοήθεια του διαδικτύου !


Χρησιμοποείστε το διαδίκτυο για να μάθετε Μαθηματικά είτε είστε αρχάριος ...είτε είστε φοιτητής του Μαθηματικού !
1. Εγκαταστείστε στον υπολογιστή σας το Δωρεάν πρόγραμμα : http://www.livemath.com/download/downloadNEW.php?s=lmp&p=w&t=NkliUEo0bVl2R1o3bUs4OE96aE1udz09 (εισάγετε πρώτα τις πληροφορίες που ζητά δηλαδή name..., email...type code... και κάντε κλικ στο begin downland now)
2. Μπείτε στο : http://www.geogebra.org/en/wiki/index.php/Greek και επιλέξτε το θέμα που σας ενδιαφέρει...τα άλλα έρχονται μόνα τους........

Καλή επιτυχία

Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2010

Μελισσοκομική ζυγαρια : μεταβολές βάρους μετρήσιμης κυψέλης (Δεκέμβριος 2010).

Ο  απολογισμός του έτους 2010:(αυξήσεις βάρους στην συγκεκριμένη μετρούμενη κυψέλη από 1-3 ως και 30-11-2010)
αρχικό βάρος κυψέλης 22,53 κιλά ( 1 Μάρτιου 2010)
Μάρτιος -Μάιος +15 ,00 κιλά
Ιούνιος               + 11,58 κιλά
Ιούλιος               +   2,49 κιλά
Αύγουστος         +   4,19 κιλά
Σεπτέμβριος       +   1,96 κιλά
Οκτώβριος         -    2,38 κιλά
Νοέμβριος         +    2,45 κιλά  (βάρος 30-11 26,16 κιλά)
Ολική αύξηση βάρους (1-3 ως και 30-11-2010): +35,29 κιλά
Μέλι που αφαιρέθηκε από την κυψέλη 31,66 κιλά 
 1-12  νέο βάρος   26,36 κιλά  μεταβολή  + 200 γραμμάρια (θερμοκρασία 8 ως 20 βαθμούς)
 2-12                     26,60 κιλά                    + 240 γραμ.
 3-12                     26,71 κιλά                    + 110 γραμ.
 4-12                     26,76 κιλά                    +   60 γραμ.
 5-12                     26,67 κιλά                     -   90 γραμ.(θερμοκρασία κάτω από 10 βαθμούς)
 6-12                     26,65 κιλά                     -   20 γραμ.
 7-12                     26,64 κιλά                     -   10 γραμ.
 8-12                     26,58 κιλά                     -   60 γραμ.
 9-12                     26,53 κιλά                     -   30 γραμ.
10-12                    26,58 κιλά                    +   50 γραμ.(..από ψιχάλα)
11-12                    26,43 κιλά                     -  150 γραμ. (θερμοκρασία κάτω από 5 βαθμούς)
12-12                    26,24 κιλά                     -  190 γραμ.
13-12                    26,00 κιλά                     -  240 γραμ.
14-12                    26,03 κιλά                      +   30 γραμ.
15-12                    26,02 κιλά                      -    10 γραμ.(το ψύχος συνεχίζεται)
16-12                    25,73 κιλά                      -  290 γραμ.
17-12                    25,90 κιλά                      + 170 γραμ. (θερμοκρασία ως 16 βαθμούς C)
18-12                    25,58 κιλά                      -  320 γραμ.
19-12                    25,46 kil;a                      -   120 gram.
20-12                    25.52 κιλά                      + 60 γραμ.  (θερμοκρασία7-17 βαθμούς )
21-12                    25,61 κιλά                      + 90 γραμ.
22-12                    25,64 κιλά                      + 40 γραμ. 
23-12                    25,67 κιλά                      + 30 γραμ.
24-12                    25,77 κιλά                     + 100 γραμ.
25-12                    25,85 κιλά                       + 80 γραμ.
26-12                    25,84 κιλά                        -10 γραμ.
27-12                    25,93 κιλά                        +90 γραμ.
28-12                    25,92 κιλά                        -10 γραμ. (θερμοκρασία  4-10 βαθμούς).
29-12                    25,93 κιλά                        + 10 γρ
30-12                    25,83 κιλά                       -100 γραμ.(μεταφορά έξω από το πεύκο )
31-12                    25,70 κιλά                       -130 γραμ.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
ΑΡΧΙΚΌ ΒΑΡΟΣ  26,16 ΤΕΛΙΚΟ 25,70 ΔΙΑΦΟΡΑ: -460 ΓΡΑΜΜΆΡΙΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου