Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2014

Πανευρωπαϊκός διαγωνισμός Χημείας Β, Γ Γυμνασίου και Α, Β Λυκείου.

Ο Ηλεκτρονικός Πανευρωπαϊκός Διαγωνισμός eChemTest® θα διεξαχθεί  στις % Απριλίου 2014 στα εργαστήρια πληροφορικής των Εκπαιδευτηρίων ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ(σε συνεργασία με το Τμήμα Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), τροφοδοτώντας τους μαθητές με ψηφιακές ερωτήσεις που αναπτύχθηκαν από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Χημείας...για περισσότερα:
http://www.fryganiotis.gr/articles/tetikes_epistemes/a_p_t_kai_ekpaideuteria_pruganiote_sumporeuontai 

Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2014

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (Ε-ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΛΥΚΕΙΟ) Ανακοινώθηκε η ημερομηνία του 2ου πανελλήνιου διαγωνισμού Φυσικής για τα Γυμνάσια(Δημοτικά-Λύκεια) δείτε την σχετική αφίσα:
http://micro-kosmos.uoa.gr/gr/announcments/pdf/Afisa_diag_2014.pdf
Δείτε τα θέματα αλλά και τις λύσεις των θεματων των ετών 2013 και 2014:
http://micro-kosmos.uoa.gr/gr/announcments/diagonismoi_fysikis_gymnasiou.htm
Όσοι θέλετε να λάβετε μέρος το μόνο πού έχετε να κάνετε είναι να συνεχίσετε να μελετάτε την Φυσική σας και όταν πλησιάσει η ημερομηνία των εξετάσεων εφόσον είστε έτοιμοι μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή με την βοήθεια (αν την χρειάζεστε ) του καθηγητή του Γυμνασίου σας.

Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014

Θέματα Φυσικής Γ Γυμνασίου: σύνδεση αντιστατών σε σειρά και παράλληλα .Φυσική Γ Γυμνασίου 
Τάξη ………………. Τμήμα ………… Ημ/νία ………….
Ονοματεπώνυμο …………………………………………………………………..


1.Χρησιμοποιώντας το νόμο του Ohm υπολογίστε την τιμή της αντίστασης αντιστάτη αν ξέρουμε ότι όταν στα άκρα του η τάση είναι 12V τότε η ένταση του ρεύματος   που τον διαρρέει είναι 2 Α .
……………………………………………………………………………………………………(4 μονάδες)

2. Δυο αντιστάτες με τιμή αντίστασης R1= 4 Ω και R2 =6 Ω συνδέονται σε σειρά με  μια ηλεκτρική πηγή τάσης V=24 V.
α)σχεδιάστε το κύκλωμα
β)βρείτε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε αντίσταση και την τάση στα άκρα  της
γ) σχεδιάστε το ίδιο  κύκλωμα συνδέοντας όμως κατάλληλα ένα αμπερόμετρο που θα μετρά την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα και ένα βολτόμετρο που θα μετρά την τάση στα άκρα της ηλεκτρικής πηγής.
 ………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                                                                                   (8 μονάδες)
3. Δυο αντιστάτες με τιμή αντίστασης R1= 3Ω και R2 =6 Ω συνδέονται παράλληλα και το σύστημα των 2 αντιστάσεων τροφοδοτείται από   μια ηλεκτρική πηγή τάσης V=12 V.
α)σχεδιάστε το κύκλωμα
β)βρείτε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε αντίσταση και την τάση στα άκρα  της
γ) σχεδιάστε το ίδιο  κύκλωμα συνδέοντας όμως κατάλληλα  3 αμπερόμετρα που θα μετρούν την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα , την R1 και την R2 αλλά και ένα βολτόμετρο που θα μετρά την τάση στα άκρα της ηλεκτρικής πηγής. 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ ΣΕ ΣΕΙΡΑ :

 
ΣΥΝΔΕΣΗ 2 ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ:
                         

Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

Θέματα Φυσικής Γενικής παιδείας Γ Λυκειου.
ομάδα 1η
    Φυσική Γεν. Παιδείας Γ τάξης    Ημερομηνία    
     Ονοματεπώνυμο…………………………………………………………………………
    ΘΕΜΑ 1ο  :    Ερωτήσεις Σωστού – λάθους :
1 . Τα φάσματα απορρόφησης ή εκπομπής των αερίων είναι γραμμικά.
2  .   Η υπεριώδης ακτινοβολία έχει μικρότερο μήκος κύματος από την υπέρυθρη.
3  . Η θεωρία των κβάντα αναιρεί την κυματική φύση του φωτός
4   . Κατά τη διάρκεια της ηλιοθεραπείας το μαύρισμα του δέρματος οφείλεται στη μελανίνη που παράγει ο   οργανισμός, για να προστατευθεί από την υπέρυθρη ακτινοβολία.
5  . Η υπεριώδης ακτινοβολία δεν προκαλεί φθορισμό.
6   . Ο δείκτης διάθλασης έχει μονάδα μέτρησης το 1nm.
7 . Η θεμελιώδης εξίσωση της κυματικής είναι c=λ/f.
8  . Κατά τον Maxwell το φως είναι εγκάρσια ηλεκτρομαγνητικά κύματα
9 .  Η υπεριώδης ακτινοβολία είναι ορατή με γυμνό μάτι
1  . Όταν ακτίνα μονοχρωματικού φωτός περάσει από τον αέρα σε γυαλί, μεταβάλλεται η συχνότητά της .
    Απάντηση :1-    , 2-    ,3-   ,4-   ,5-   ,6-   . 7-   , 8-   ,9-   ,10-   .(μονάδες  25  )

ΘΕΜΑ 2ο
Β1. Ερώτηση επιλογής:
   Ο δείκτης διάθλασης του χαλαζία είναι 1,5. Η ταχύτητα του φωτός στο χαλαζία σε σύγκριση με την 
 τ    ταχύτητά του στο κενό είναι:
α.    μεγαλύτερη
β   .   ίση
γ  .   μικρότερη
δ  .   δεν δίνονται επαρκή στοιχεία για να απαντηθεί το ερώτημα.
   Απάντηση : Β1-     .(μονάδες  5 )
   Β2. Ερώτηση επιλογής
Σ   σύμφωνα με τη κβαντική θεωρία του Planck, η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία:
α.    εκπέμπεται κατά ασυνεχή τρόπο από την ύλη
β.    απορροφάται κατά συνεχή τρόπο από την ύλη
γ.    εκπέμπεται κατά συνεχή τρόπο από την ύλη
δ.    απορροφάται κατά ασυνεχή τρόπο από την ύλη
ε.  εκπέμπεται και απορροφάται κατά ασυνεχή τρόπο από την ύλη.
Απάντηση : Β2-    .(μονάδες  5 )
Β3.  Ερωτήσεις επιλογής και δικαιολόγησης :
1. Δύο μονοχρωματικές ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες Α και Β με συχνότητες, αντίστοιχα, fA και fB τέτοιες, ώστε fB = 2fA, διαδίδονται  στο κενό. Αν λΑ είναι το μήκος κύματος της ακτινοβολίας Α, τότε το μήκος κύματος λΒ της ακτινοβολίας Β είναι ίσο με:
α.   Α,                  β. λΑ/2
Απάντηση : Σωστό είναι το………   (μονάδες 5)
Δικαιολόγηση …………………………………………………………………(μονάδες 10 )     

ΘΕΜΑ 3.
Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με συχνότητα 5·1014Ηz διαδίδεται στο κενό με ταχύτητα 3·108 m/s. Δεδομένου ότι 1m=109 nm, η ακτινοβολία
α. βρείτε το μήκος κύματος λ ο της ακτινοβολίας αυτής στο κενό.
β. από το λο τι συμπέρασμα βγάζετε για το είδος της ακτινοβολίας ;
Λύση
…………………………………………………………………………………(μονάδες  25)  
ΘΕΜΑ 4 
   Μονοχρωματική ακτινοβολία συχνότητας f = 5×1014 Hz προσπίπτει από το κενό σε διαφανές υλικό, μέσα στο οποίο το μήκος κύματός της από λο γίνεται  λ=5/6  λο . Να υπολογίσετε:
α.   το δείκτη διάθλασης n του διαφανούς υλικού
β.   την ταχύτητα του φωτός c στο διαφανές υλικό
    (Δίνεται η ταχύτητα του φωτός στο κενό c0 = 3×108m/s).
Λύση …………………………………………………………μονάδες 25 )

  
Αρχειοθήκη ιστολογίου