Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

Θέματα Χημείας Α Λυκείου.                   
 


   Με κόκκινο οι απαντήσεις:


                                                    ΟΜΑΔΑ 1η                       Σχολικό έτος  2014 -15
ΓΡΑΠΤΗ ΩΡΙΑΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

                                                               ΤΑΞΗ    ΤΜΗΜΑ .....
                                                                                   
                                                              
                                                               ΜΑΘΗΜΑ   ΧΗΜΕΙΑ
                                                         ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΑΘΗΤΗ…………………………………..
                                                               
ΘΕΜΑ 1ο
α. Να συνδυάσετε τους αριθμούς της στήλης Α με τα κατάλληλα γράμματα της στήλης Β:
           στήλη Α(όνομα χημ. στοιχείου)                  στήλη Β (ατομικότητα)
       1.    υδρογόνο                                                    α. 1
       2.    ήλιο                                                             β. 2
       3.    χλώριο                                                        γ.  3
       4.    φωσφόρος                                                  δ. 4
       5.    όζον                                                            ε.  0
                                                                                 στ.5
      Απάντηση: 1-  β   , 2-  α   , 3-   β  , 4-   δ  , 5-   γ .

β.  Χαρακτηρείστε με Σ τις προτάσεις αν είναι σωστές και με Λ αν είναι λάθος:
    1.Τα κράματα είναι στερεά διαλύματα .
    2. Ο καθαρός ατμοσφαιρικός αέρας είναι και  ομογενές μίγμα και αέριο διάλυμα.
    3. Το άτομο του Καλίου είναι το   19Κ οπότε από την κατανομή των e του σε στοιβάδες προκύπτει ότι αυτή αποτελείται από 4 στοιβάδες.
    4. Το κατιόν του καλίου Κ+1 έχει  4 στοιβάδες ηλεκτρονίων.
    5. Το ιόν NΟ3-1 ονομάζεται  αζωτικό.
Απάντηση : 1-   Σ   , 2-   Σ  , 3-  Σ   ,4-   Λ    ,5-  Λ      .

ΘΕΜΑ 2ο

1.Συμπληρώστε τον πίνακα:


Cl-1
S-2
OH-
   SO4-2
      PO4-3

Νa+
NaCl

 NaOHCa+2

 CaS
 Ca(OH)2
το  2 δείκτης
 CaSO42. Δίνετε το άτομο του οξυγόνου  8Ο17 και το ιόν του Ο-2.
α. Να κάνετε την κατανομή των ηλεκτρονίων τους σε στοιβάδες.
β. να περιγράψετε την δομή του ατόμου του οξυγόνου και του ιόντος του.Απάντηση:
α. Η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στοιβάδες για  το άτομο του οξυγόνου είναι η ………(2,6)……………………………………………………………..................................................
ενώ για το ιόν του είναι η ……(2,8)…………………………………………………………………
β. η δομή του ατόμου του οξυγόνου είναι η παρακάτω:
ο πυρήνας του αποτελείται από ……8p και 9n………………………………………………………
και γύρω του περιφέρονται …8e……………………………………………………………….
ενώ η δομή του ιόντος Ο-2 είναι  :πυρήνας με …ίδια δομή με τον πυρήνα του  άτομό του…..  και γύρω  του περιφέρονται…10e………………………………………………………………………
ΘΕΜΑ 3ο

  1. Υπολογίστε τον αριθμό οξείδωσης του Ν στο ΚΝΟ3
  2. Υπολογίστε τον αριθμό οξείδωσης του S στο ιόν HSO3-1
Λύση
  1. .…1+χ-6=0………………χ=5………………………………………………
  2. 1+χ-6=-1…………χ=4……………………………………

ΘΕΜΑ 4ο

  1. Ρίχνουμε σε 180 gr νερού 20 gr ΝaCl . Na υπολογίσετε την % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος σε NaCl.
 2.  Διαθέτουμε 450 gr κορεσμένου διαλύματος μιας στερεής ουσίας Χ με  θερμοκρασία   40 °C .      H διαλυτότητα της ουσίας Χ στο νερό στους  40 °C  είναι 50 gr / 100gr νερού ενώ στους 30 °C   γίνεται 25 gr /100gr νερού.
Πόσα  gr ουσίας Χ θα  κατακαθίσουν αν  ψύξουμε το διάλυμα στους 30 °C  ;

Λύση
1…στα 200 gr διαλύματος έχουμε 20gr NaCl
        στα 100 gr                               χ;
χ=10 gr και άρα 10%w/w
2…στους40 °C : σε 150 gr κορεσμένου  διαλύματος περιέχονται 50 gr ουσίας Χ
                                  450 gr                                                                 x;
και βρίσκουμε χ=150 gr διαλυνένης ουσίας Χ
          όμοια στους 30  °C περιέχονται  
         25 γρ ουσίας Χ σε 125 γρ διαλύματος 
          ψ;                             450γρ  
ψ=90γρ ουσίας Χ άρα θα έχουμε ίζημα ουσίας Χ 150-90=60 gr.

Αρχειοθήκη ιστολογίου