Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

Θέματα Φυσικής Γυμνασίου.

Συχνά καλούμαστε να κάνουμε μια γραφική παράσταση (ισοδύναμα ένα διάγραμμα)  π.χ το διάγραμμα του βάρους ενός δεδομένου σώματος με μάζα ας πούμε 0,2 Κg σε συνάρτηση με την επιτάχυνση της βαρύτητας καθώς απομακρύνεται αυτό από την γη (ή όπως αλλοιώς λέμε την γραφική παράσταση W-g).
Εδώ σκεφτόμαστε ποιά σχέση συνδέει τα μεγέθη αυτά και ανακαλούμαι από την μνήμη μας ότι αυτή είναι η σχέση W=m*g και ότι ενώ  η μάζα του  σώματος είναι σταθερή  το βάρος του επηρεάζεται από το g που καθώς απομακρύνομαστε από την γη μειώνεται μέχρι να μηδενισθεί σε κάποιο ύψος όπου λέμε ότι υπάρχουν συνθήκες έλλειψης βαρύτητας .
Τα υπόλοιπα είναι εύκολα αφού δίνοντας διάφορες τιμές στο g  όπως 10, 8, 6, 2,0  με αρχική την τιμή 10m/s^2 (10 μέτρα ανά σεκόν τετράγωνο) έχουμε έν πίνακα τιμών W-g:
  g (m/s^2)   W(N) 
 10               2
   8               1,6
   6               1,2
   2               0,4
   0               0
 Το τελευταίο βήμα μας είναι να κάνουμε την γραφική παράσταση : πρέπει να  πάρουμε ορθογώνιο σύστημα αξόνων , να γράψουμε τα μεγέθη και τις μονάδες τους στους κατάληλους άξονες δηλαδή εδώ στον κατακόρυφο άξονα W(N) και στον οριζόντιο άξονα g(m/s^2) , να σημειώσουμε τις τιμές μας σε αυτούς τους άξονες επιλέγοντας την κατάληλη κλίμακα σε κάθε άξονα π.χ στον κατακόρυφο που έχουμε τιμές από 0 ως 10 μπορούμε να πάρουμε κάθε 1 εκατοστό ότι είναι 1 Ν ενώ στον οριζόντιο που έχουμε τιμές από 0 ως 2 να πάρουμε ότι κάθε 1 εκατοστό είναι ας πούμε 0,2 μονάδες g οπότε όταν το g είναι 0,4 θα είναι στην θέση 2 εκατοστά κ.ο.κ και αφού σημειώσουμε στους άξονες όλες τις τιμές που πριν βρήκαμε βρίσκουμε το σημείο συνάντησης όλων των ζευγαριών τιμών g-W και σημειώνουμε το εκάστοτε σημείο με μια κουκίδα έντονη, τέλος ενώνουμε τα διαδοχικά σημεία αυτά με γραμμή...........
Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα  εδώ :http://kogkalidis.blogspot.gr/search/label/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD%201%CE%BF%CF%85%20%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D%29
 επίσης μπορείτε να δείτε ακόμη  περισσότερα σχετικά θέματα και απο την αρχική σελίδα στην δεξιά πλευρά της όπου αναφέρονται οι ετικέτες  των θεμάτων  των αναρτήσεων με ενδιαφέρον το θέμα :οι γραφικές παραστάσεις στην Φυσική.
 

Αρχειοθήκη ιστολογίου