Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

Θέματα Χημεία Β Γυμνασίου

                                                                        ΤΑΞΗ: Β
                       

  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                             ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ


   ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                Ημερομηνία:   …../…/……   
ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ
Α. Συμπληρώστε τα κενά :
1. Με ………………………διαχωρίζουμε τα γαλακτώματα
2.. Με την  χρωματογραφία μπορούμε να διαχωρίσουμε τα …………συστατικά ενός διαλύματος αφού έχουν διαφορετική …………κίνησης μέσα στο διηθητικό χαρτί.
3.Ένα υγρό ρόφημα όπως το τσάι  το διαχωρίζουμε από τα στερεά συστατικά χρησιμοποιώντας ηθμό με την μέθοδος της ……………….
4 Εκχύλιση είναι η μεταφορά ουσιών από ένα στερεό σώμα π.χ φύλλα τσαγιού μέσα στο …………νερό.
5.Μπορούμε  να πάρουμε το …….. από ένα μείγμα νερού με πετραδάκια με  απόχυση
6. Την …………… την παρασκευάζουμε με  απόσταξη του κρασιού
7. To  αλάτι το  παίρνουμε στις αλυκές από το θαλασσινό νερό με ………………….
 ( 8 μονάδες)
Β .Συμπληρώστε τα κενά
1. Η καύση του μαγνησίου δηλαδή η αντίδρασή του με οξυγόνο συνοδεύεται από σχηματισμό ενός ………..στερεού που λέγεται οξείδιο του μαγνησίου  ,το φαινόμενο αυτό είναι μια  χημική …………στην οποία αντιδρώντα σώματα είναι το …………….και το ………….ενώ προϊόν της αντίδρασης είναι το……..     του …………….,όταν συμβεί αυτή η αντίδραση ελευθερώνεται θερμότητα στο …………..άρα είναι ……………
2. Η  έκφραση ζαχαρόνερο  με περιεκτικότητα 5% w/v σημαίνει ότι
έχουμε ……………..ζάχαρης σε ………… …….διαλύματος
3.Τα περισσότερα στοιχεία είναι  μέταλλα όπως ο σίδηρος, ο …………. και το αργίλιο  ενώ υπάρχουν και στοιχεία που είναι …………όπως το υδρογόνο ,το άζωτο και ο άνθρακας.
Το νερό , το διοξείδιο του άνθρακα και το αλάτι είναι παραδείγματα χημικών
 ……………….ενώ το οξυγόνο , το υδρογόνο και ο σίδηρος είναι παραδείγματα χημικών …………..
4. Το νερό είναι ……………. ουσία αφού με …………….μπορεί να διασπαστεί σε δυο απλές ουσίες : το ……………….και το ……………….

 5. Οι  καθαρές ουσίες διακρίνονται σε …………….στοιχεία και  χημικές……………..
6.  Η  έκφραση  ότι το γάλα   περιέχει 3,5 % v/v λιπαρά σημαίνει ότι σε
…………….γάλατος  περιέχονται ………….λιπαρά.                 (44 μονάδες)

Γ. Γράψτε  τα σύμβολα  :
α. (άτομα )
1.κάλιο-…………,2.σίδηρος-…………,3.ιώδιο-…………..,4.μόλυβδος-………
5.φθόριο-………...,6.αλουμίνιο-……..., 7.ασβέστιο-………..,8.οξυγόνο-………
9.άνθρακας-…………., 10.υδράργυρος-………..
β. (μόρια) :
1. νερό-………………….,
2.διοξείδιο του άνθρακα(το 1 μόριο έχει 1 άτομο άνθρακα και 2 άτομα οξυγόνου)-…………………..
 3.οξείδιο του μαγνησίου(το 1 μόριο έχει 1 άτομο μαγνησίου και 1 άτομο οξυγόνου) -……………,
4.οξυγόνο-……………….
(μονάδες 28)

Δ. Δίνονται οι καθαρές ουσίες :
     SO3CuO, H2 ,Na, Fe, CO2, H2O, Cu , CO, Cu
 από τις πιο πάνω ουσίες χημικές ενώσεις είναι οι :……………………………………………...
 …………………………………………………………………………………..(μονάδες 10)
Ε. Όταν ηλεκτρολύουμε νερό η αναλογία μαζών υδρογόνου και οξυγόνου είναι 1 προς 8,
αν από την ηλεκτρόλυση συλλέξουμε στην κάθοδο 16 gr οξυγόνου τότε:
α. πόσα gr υδρογόνου θα συλλέξουμε στην άνοδο;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

β. από πόσα  gr νερού πήραμε τα πιο πάνω προϊόντα;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(μονάδες 10)


Καλή επιτυχία


                                                      

Αρχειοθήκη ιστολογίου