Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014

Θέματα Φυσικής Γ Γυμνασίου (δίνονται οι απαντήσεις με κόκκινο χρώμα)


ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ
(Να απαντήσετε σε 6 ερωτήσεις της επιλογής σας)

1η ερώτηση
Στο τέλος της εκφώνησης  να γράψετε δίπλα σε κάθε αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση το γράμμα Σ αν η πρόταση είναι σωστή ή το γράμμα  Λ αν είναι λάθος:
  1. Υπάρχουν μόνο δυο είδη ηλεκτρικών φορτίων.
2.      Αν διπλασιάσουμε την απόσταση δυο φορτίων τότε η δύναμη Κουλόμπ που ασκούν το ένα στο άλλο υποτετραπλασιάζεται .
3.      Αν διπλασιάσουμε την τάση στα άκρα ενός αντιστάτη τότε διπλασιάζεται και το ρεύμα που τον διαρρέει
4.      Όταν το φως αλλάζει μέσον διάδοσης αλλάζει και συχνότητα.
5.      Αν το φως αλλάξει μέσο διάδοσης και εισέλθει  σε οπτικά πυκνότερο μέσο τότε παθαίνει διάθλαση και απομακρύνεται από την κάθετο.
6.      Στα διαμήκη  κύματα δημιουργούνται πυκνώματα και αραιώματα.
1-  Σ    , 2-  Σ     , 3-   Σ   ,4-   Λ    , 5-  Λ    ,  6-  Σ      .

2η ερώτηση
Συμπληρώστε τα κενά :
Το πηλίκο της τάσης στα άκρα ενός δίπολου προς την ένταση του ρεύματος που το διαρρέει  ισούται με την ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ…………του δίπολου και μετριέται στο S.I σε  Ω.
Η  μαθηματική σχέση του νόμου του Ωμ είναι (τύπος)…I=V/R………….
Το ……ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ……………………… μετρά την ένταση του  ρεύματος και συνδέεται σε …ΣΕΙΡΑ…………ενώ το ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ………………….. μετρά την  τάση και συνδέεται…ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ………….

3η ερώτηση Σε ένα πείραμα, που κάναμε, μετρήσαμε την τάση στα άκρα ενός αντιστάτη R και την ένταση τουρεύματος που τον διαρρέει και βρήκαμε τα παρακάτω   ζεύγη τιμών:


Τάση σε V
Ένταση ρεύματος
 σε Α
0
0
2
1
4
2
6
3
8
4
10
5 


  Να κάνετε τη γραφική παράσταση VI.
Τί γραμμή προκύπτει; ΕΥΘΕΙΑ
Ικανοποιεί ο αντιστάτης το νόμο του Ohm και γιατί; ΝΑΙ ,ΓΙΑΤΙ Η ΓΡΑΦ. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ V-I ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΕΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΑΡΑ Η ΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΝΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΣΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΠΗΛΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟ(ΚΑΙ ΙΣΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ)
4η ερώτηση
Δύο αντιστάσεις R1 = 4 Ω και R2 = 6 Ω συνδέονται όπως στο σχήμα (σε σειρά) και στα άκρα της συνδεσμολογίας εφαρμόζεται τάση V = 40 V.
α) Πως συνδέονται οι αντιστάσεις ; Βρείτε την  ισοδύναμη αντίσταση τους. 

ΣΕ ΣΕΙΡΑ. Η ισοδύναμη αντίσταση της συνδεσμολογίας είναι: Rολ = R1+R2  = 10 Ω
β) βρείτε την  ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε αντίσταση 
Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τις αντιστάσεις και την πηγή τροφοδοσίας υπολογίζεται από το νόμο του Ohm:  I=V/Rολ=40/10=4A

γ) βρείτε την  τάση στα άκρα κάθε αντίστασης.
         V1 = I·R1=4*4=16V      V2 = I·R2=4*6=24V    


5η ερώτηση
Δύο αντιστάσεις R1 = 10 Ω και R2 = 15 Ω συνδέονται παράλληλα και στις άκρες του συστήματος εφαρμόζεται τάση V = 90 V. Να βρεθούν όταν κλείσουμε τον διακόπτη : 
α) Η ισοδύναμη αντίσταση. 
Η ισοδύναμη αντίσταση της συνδεσμολογίας δίνεται:


β) Οι τάσεις στα άκρα των αντιστάσεων R1 και R2. 
γ)Οι ενδείξεις των οργάνων Α1   Α2  (το ρεύμα που διαρρέει την  R1 και το ρεύμα που παρέχει η πηγή)
To ρεύμα που διαρρέει την κάθε  αντίσταση είναι Ι1=V/R1=9A και  Ι2=6Α αντίστοιχα. 
To ρεύμα που παρέχει η πηγή είναι I = I1 + I2  = 9 +6 = 15 A
Άρα οι ενδείξεις των οργάνων  Α1   Α2 είναι 9Α και 15Α αντίστοιχα.

6η ερώτηση
Να συμπληρώσετε τον  πίνακα :
               
Φυσικό μέγεθος
Μονάδα μέτρησης στο S.I
Μήκος κύματος

Συχνότητα

Ταχύτητα

Ισχύς  

Δυναμική ενέργεια  

Ηλεκτρικό φορτίο


7η ερώτηση
1.Ποιά ανάκλαση ονομάζεται κατοπτρική;
2.Νόμοι της κατοπτρικής ανάκλασης:

8η ερώτηση
1.      Ποιές κινήσεις ονομάζονται περιοδικές και ποιες ταλαντώσεις ;
2.      Πως ορίζονται η περίοδος και  η συχνότητα μιας ταλάντωσης και ποια μαθηματική σχέση τα συνδέει;
9η ερώτηση Συμπληρώστε τα κενά :
Όταν  σε ένα τεντωμένο οριζόντιο σχοινί δεμένο σταθερά στο ένα του άκρο δημιουργούμαι ένα κύμα ταλαντώνοντας το άλλο του άκρο κατακόρυφα δηλαδή πάνω-κάτω τότε ενώ  διεύθυνση διάδοσης του κύματος είναι οριζόντια τα μόρια του σχοινιού ταλαντώνονται σε διεύθυνση που είναι  κατακόρυφη δηλαδή …κάθετα……………….στην διεύθυνση διάδοσης του κύματος και λέμε ότι το κύμα είναι …εγκάρσιο………….
Κατά την διάδοση του παραπάνω κύματος δημιουργούνται στο μέσο μετάδοσης όρη και …κοιλάδες………………με την απόσταση ανάμεσα σε δυο διαδοχικά  όροι  να είναι ίση με ένα …μήκος……...κύματος.  Αν το σχοινί έχει μήκος 8m και η διαταραχή φτάνει στην άλλη άκρη του σχοινιού σε 2  sec τότε η ταχύτητα διάδοσης του κύματος στο σχοινί είναι (8/2=)4m/s και αν η περίοδος  της ταλάντωσης του άκρου του σχοινιού είναι  0.5 sec  τότε το μήκος κύματος του κύματος θα είναι (λ=υ*Τ=4*0.5=)……2m . 
                                                Θεσσαλονίκη .......................................

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου