Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014

Θέματα Φυσικής Β ΓυμνασίουΤΑΞΗ Β ΦΥΣΙΚΗ     
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ…………………………………………………                                                                                      

ΘΕΜΑ 1ο.
Συμπληρώστε τον πίνακα :
Α/Α
ΦΥΣΙΚΟ
ΜΕΓΕΘΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΟ
ΜΕΓΕΘΟΥΣ
Γράψτε το είδος του μεγέθους
(μονόμετρο ή διανυσματικό)
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
( ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ )
1

      F


2
Ταχύτητα
   


3

      

          Kg
4

      

           m2
5

         g6

     

    Ν/m2
                                                                                                                                                              (μονάδες 18)
ΘΕΜΑ 2ο.
Η δύναμη είναι μέγεθος………………………..και επομένως για να την γνωρίζουμε χρειάζεται να ξέρουμε το…………της ,το …………εφαρμογής της , την …………
της και την ………….της.
Οι δυνάμεις κατατάσσονται σε δυο κατηγορίες , τις δυνάμεις………………όπως η δύναμη της……………. ανάμεσα σε δυο επιφάνειες  και η δύναμη που ασκείται από το ……σώμα στο…….. όταν  συγκρούονται  και οι δυνάμεις από ……………..όπως η ………………δύναμη που ασκεί η γη  στα σώματα που είναι κοντά της και η ………………δύναμη που ασκεί ένας ………….. σε ένα  αντικείμενο από σίδηρο.
Τις δυνάμεις τις μετράμε με τα …………………………Αν ένα σώμα δέχεται πολλές δυνάμεις τότε μπορούμε να τις αντικαταστήσουμε με μια άλλη που λέγεται………….
των δυνάμεων και η οποία προκαλεί στο σώμα το ίδιο …………….με όλες μαζί.
Αδράνεια ων σωμάτων είναι η τάση τους να αντιστέκονται σε οποιαδήποτε
μεταβολή της ……………τους κατάστασης και   μέτρο της αδράνειας ενός σώματος είναι η ………………..του η οποία μετριέται σε Kg. Αν ένα σώμα ισορροπεί  τότε ή είναι ………………ή κινείται με ……………..ταχύτητα οπότε για το σώμα αυτό ισχύει η συνθήκη ισορροπίας δηλαδή ισχύει η σχέση ………….        (μονάδες 20)

ΘΕΜΑ 3ο.
Από την οροφή κρέμεται μια σιδερένια σφαίρα  δεμένη σε νήμα και η μάζα της είναι ίση με 1,5 Kgr. Aν η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι ίση με 10 N/Kg :
α. βρείτε το βάρος της σφαίρας………………………………………………………
β. σχεδιάστε σχήμα όπου να φαίνονται όλες τις δυνάμεις που δέχεται η σφαίρα ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………και
γ. βρείτε την τάση του νήματος      ……………………………………………………                                           (μονάδες 21)

ΘΕΜΑ 4ο.
To νερό μιας λίμνης έχει πυκνότητα  1000 Kg/m3  και μελετάμε την υδροστατική πίεση P  μέσα στην λίμνη σε σχέση με το βάθος h.
a. Γράψτε  τον τύπο της υδροστατικής πίεσης   P=…………. και μετά συμπληρώστε τον πίνακα που ακολουθεί :
Βάθος h
σε m
Υδροστατική πίεση σε N/m2
0

1

2

3

4

5

6

7

β. Κάντε την γραφική παράσταση P-h
ΘΕΜΑ 5ο.
1. Βρείτε και σχεδιάστε την συνισταμένη των δυνάμεων F1 και  F2 που δέχεται το αρχικά ακίνητο κιβώτιο στις παρακάτω περιπτώσεις και μετά γράψτε αν κινηθεί ή όχι και στην περίπτωση που κινηθεί προβλέψτε το προς τα πού θα κινηθεί :


    
στο σχήμα a) αν :   F1= 10 N, F2=8N ………………………………………………………………..
  το κιβώτιο θα………………………………………………………………………....................
στο σχήμα β) αν  :  F1= 10 N, F2=10N ………………………………………………………………..
το κιβώτιο θα……………………………………………………………………….............................
στο σχήμα β) αν :   F1= 10N, F2=14N …………………………………………………………………
το κιβώτιο θα……………………………………………………………………….............................
2. Σχεδιάστε δυο κάθετες δυνάμεις τις F1 (προς τα δεξιά) και  F2 (προς τα πάνω) με κοινή αρχή και μέτρα  F1= 3N και  F2=4N στην συνέχεια
α) σχεδιάστε τις δυνάμεις και  την συνισταμένη τους  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
β) βρείτε το μέτρο της συνισταμένης …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………και (εκτός ύλης)
γ) υπολογίστε την γωνία ω της  ΣF με την F1 αν δίνεται ότι εφ53ο=1,33

…………………………………………………………………………………………

Αρχειοθήκη ιστολογίου