Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Απαντήστε στα  ερωτήματα α, β, γ και δ και σε δυο της επιλογής σας από τα ε ως  θ.

α ερώτημα. Θέλεις να μελετήσεις αν το φως που εκπέμπει  ένας λαμπτήρας θερμαίνει το περιβάλλον ή όχι . Έχεις στην διάθεσή σου στο εργαστήριό σου όποια υλικά ή συσκευές επιθυμείς . Μπορείς να γράψεις :
 • Ποια και πόσα υλικά ή συσκευές θα χρησιμοποιήσεις για να εκτελέσεις  το σχετικό πείραμα
 • Με ποιο τρόπο θα εκτελέσεις το πείραμά σου (τι θα κάνεις και τι θα μετρήσεις)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

β ερώτημα όταν τελειώσει το πείραμά σου σε ποιο συμπέρασμα αναμένεται να καταλήξεις;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

γ ερώτημα  βάζουμε πάνω σε μια εστία θέρμανσης  ένα  πυρίμαχο δοχείο με  νερό και  παγάκια και με ένα θερμόμετρο μετράμε την θερμοκρασία κάθε δυο  λεπτά και καταγράφουμε διαδοχικά τις  τιμές:
Χρόνος
(min)
θερμοκρασία       (oC)
0
0
2
0
4
30
6
55
8
75
10
90
12
100
14
100
16
100
 Να κάνετε το διάγραμμα της θερμοκρασίας του περιεχομένου του δοχείου σε συνάρτηση με τον χρόνο (διάγραμμα θ-t).

δ ερώτημα
Από το πιο πάνω διάγραμμα ποια συμπεράσματα βγάζετε όσον αφορά την θερμοκρασία του νερού :
 • όσο χρόνο  διαρκεί η τήξη του πάγου………………………………………….
 • όσο χρόνο διαρκεί ο βρασμός του νερού……………………………………… 
ε ερώτημα
  (συμπλήρωσε με τις 7 λέξεις  στο κατάλληλο πρόσωπο : προς, σώμα , δροσίζομαι, μεγαλύτερη,  ελλατώνομαι, μας ,ενέργεια )
Όταν ρίχνουμε στο σώμα  μας νερό με θερμοκρασία 20 οC επειδή το σώμα μας   έχει ..............................θερμοκρασία από το ...................  θερμική ………......….. ρέει από το .......................     μας.......... το νερό  με συνέπεια η θερμοκρασία του  σώματός μας να ......................... και  έτσι να  ..................................
στ ερώτημα(συμπλήρωσε με τις λέξεις  πάγωμα, 4, νερό, κανόνα, μειώνεται, ζωή, διαστολή, πυκνότητα)
Όλα τα υγρά όταν αυξάνεται η θερμοκρασία τους αυξάνεται και ο όγκος τους με εξαίρεση μόνο το ………….το οποίο δεν υπακούει σε αυτόν τον ………..  στην περιοχή των θερμοκρασιών από 0 ως ….βαθμούς  όπου καθώς μεγαλώνει η θερμοκρασία του …………….ο όγκος του με συνέπεια στους  4 οC να έχει την μέγιστη …………………Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται ανωμαλία ……………..του νερού και έχει πολύ μεγάλη σημασία  για την ………..καθώς εμποδίζει το ……………των λιμνών και των  θαλασσών.                  

ζ ερώτημα (δίνονται τα σημεία πήξης (ή τήξης) :νερού 0 οC ,οινοπνεύματος  -114 οC ,υδραργύρου -39 οC, σιδήρου 1535 οC)
Διαθέτεις  τα εξής 4 θερμόμετρα :  χρωματισμένου νερού , οινοπνεύματος, υδραργύρου, ψηφιακό με αισθητήρα από σίδηρο. Αν  θέλεις να κάνεις την ίδια χρονική στιγμή  4 μετρήσεις γράψε ποιο θερμόμετρο θα χρησιμοποιήσεις σε κάθε μέτρηση :
 1. θερμοκρασία δωματίου την άνοιξη……………………………..
 2. θερμοκρασία  νερού με παγάκια……………………………
 3. θερμοκρασία νερού που βράζει…………………………………
 4. θερμοκρασία φλόγας καμινέτου……………………………….


η ερώτημα (συμπλήρωσε με τις λέξεις: κρύο, θερμοκρασία,   ρέω, λειώνω,  θερμική, κρύο, ζεστό, χάνω ,κρυώνω, ενέργεια)
Η……………………ενός σώματος μας δείχνει πόσο ……………ή  κρύο είναι το σώμα. Όταν βάζουμε ένα παγάκι μέσα στην παλάμη μας τότε θερμική ……….. ρέει από το  ζεστό στο …………….με συνέπεια το παγάκι να ……………..ενώ το χέρι μας ………….καθώς ………. θερμική ενέργεια. Γενικά η ………………..ενέργεια …………..  από το  ζεστό προς το ……….. .

θ ερώτημα
Δίνονται οι δυο στήλες:
            στήλη Α                                      στήλη Β
 1. μετρά θερμοκρασία                      α. πήξη
 2. μετρά χρόνο                                  β. 100 οC
 3. πήξη νερού                                     γ. 4 οC
 4. βρασμός νερού                               δ. 0 οC
 5. νερό + πάγος                                   ε. -10 οC
 6. μόνο πάγος                                     στ. 20 οC
 7. μόνο νερό                                                            ζ.  οC
 8. μόνο υδρατμοί                                η. min
 9. έχει μέγιστη πυκνότητα το νερό      θ. στερεοποίηση
 10. χαλάζι                                               ι. 110 οC
Αντιστοίχισε σε κάθε αριθμό της στήλης Α το κατάλληλο  γράμμα της στήλης Β :
1-      ……, 2-….., 3-….., 4-…….., 5-…….., 6-….,7-……,8-…,9-…..,10-…..

                                                                                             (0,33*10=3,3 μονάδες)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου