Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2013

Θέματα Φυσικής Γ Γυμνασίου -ηλεκτρισμός 1 .
Ομάδα 1η
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ       Ημερομηνία……………….Ονοματεπώνυμο……………………………………ΘΕMA 1O
1.To όργανο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της τάσης ονομάζεται ......................................και συνδέεται ………………..
2.To όργανο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της έντασης ονομάζεται .................................και συνδέεται …..      ………….
3.Στο S.I η μονάδα  μέτρησης της έντασης  του ηλεκτρικού ρεύματος είναι….. ……
4.Το  ΚΩ είναι μονάδα που μετράει.......................  
5.Το  mV είναι μονάδα που μετράει........................


ΘΕΜΑ 2O
Δίνεται ο πίνακας που αφορά την μέτρηση της έντασης του ρεύματος που διαρρέει μια συσκευή Α σε συνάρτηση με την τάση στα άκρα της:

     
Τάση σε V
Ένταση ρεύματος σε Α
  1ο ζεύγος μετρήσεων
               12
                    4
 2ο ζεύγος μετρήσεων
               18
                    6
30 ζεύγος μετρήσεων
               30
                   10
1.Ποιά είναι η τιμή της αντίστασης του αντιστάτη;………
δικαιολογείστε την απάντησή σας…………………………………………………
2.Κάντε το διάγραμμα I-V


ΘΕMA 3O
Δίνονται  δυο αντιστάτες με αντιστάσεις R1 = 4Ω και R2 = 6Ω .Αν η τάση της πηγής είναι V= 12V και συνδέσουμε τους αντιστάτες σε σειρά :
  1. σχεδιάστε το κύκλωμα
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  1. βρείτε την ολική αντίσταση  και το ρεύμα που διαρρέει κάθε αντιστάτη.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ΘΕMA 4O
Μια συσκευή αναγράφει πάνω της 20V / 1 Α. Επομένως:
α)Η αντίσταση της συσκευής είναι............................……………………………..
β)Το ρεύμα που πρέπει να περνάει μέσα από τήν συσκευή , ώστε να λειτουργεί κανονικά είναι.......................……………………………………………
γ)Η τάση που πρέπει  να έχει η συσκευή , ώστε να λειτουργεί κανονικά είναι.......................…………………………………………………………………..

ΘΕMA 5O
Έχουμε δυο   όμοιους αντιστάτες με αντίσταση 2 Ω . Πως θα τους συνδέσουμε ( κάντε  το σχήμα σε κάθε περίπτωση)ώστε να έχουν ολική αντίσταση :
α)R1= 4 Ω
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
β) R2 =
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
γ)αξιοποιώντας τις αντιστάσεις από τα ερωτήματα α και β πως θα φτιάξουμε ισοδύναμη αντίσταση  R2 =5Ω ;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! J

Αρχειοθήκη ιστολογίου