Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2013

Θέματα Φυσικής Γ Γυμνασίου -Ηλεκτρισμός 2

Ομάδα 4η   τάξη Γ1
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ      Ημερομηνία……………….Ονοματεπώνυμο…………………………

ΘΕMA 1O
1.To όργανο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της έντασης ονομάζεται ......................................και συνδέεται ………………..
2.To όργανο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της τάσης ονομάζεται .................................και συνδέεται …..      ………….
3.Στο S.I η μονάδα  μέτρησης της τάσης  είναι το ….. ……
4.Το  mΩ είναι μονάδα που μετράει ....................... 
 ΘΕΜΑ 2O(συμπληρώστε  τα 6 κενά με τις λέξεις  : υπολειτουργεί , υπερλειτουργεί ή καταστραφεί, 40Ω , 1Α ,περισσότερο ,λιγότερο) 
Μια λυχνία πυράκτωσης  αναγράφει πάνω της 40V / 1 Α. Επομένως:
α)Η αντίσταση της συσκευής είναι......... (γράψτε το μέτρο της)
β)Η ένταση του  ρεύματος  που  περνάει μέσα από την συσκευή , ώστε να λειτουργεί κανονικά είναι …. ….(γράψτε το μέτρο της)
γ)αν εφαρμοστεί στην λυχνία   τάση 80 V τότε αυτή θα διαρρέεται από ρεύμα έντασης …………….1A και η συσκευή θα………………….
δ) αν εφαρμοστεί στην λυχνία   τάση  20 V τότε αυτή θα  διαρρέεται από ρεύμα έντασης ……………….από 1Α και θα…………………

ΘΕMA 3O
Δίνονται  δυο αντιστάτες με αντιστάσεις R1 = 3Ω και R2 = 6Ω .Αν η τάση της πηγής είναι V= 18V και συνδέσουμε τους αντιστάτες παράλληλα :
  1. σχεδιάστε το κύκλωμα
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  1. βρείτε την ολική αντίσταση  και το ρεύμα που διαρρέει κάθε αντιστάτη.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. σχεδιάστε τώρα το κύκλωμα τοποθετώντας επιπλέον ένα αμπερόμετρο που θα μετρά την ένταση του ρεύματος που διαρρέει την   R1  και ένα βολτόμετρο που θα μετρά την τάση στα άκρα της  R2
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   4. πόσο θα δείχνουν τα όργανα που συνδέσατε στην ερώτηση 3 ;
Απάντηση :
Το αμπερόμετρο θα δείχνει…………Α ενώ το βολτόμετρο θα δείχνει……….. V
ΘΕMA 4O
Δίνεται ο πίνακας που αφορά την μέτρηση της έντασης του ρεύματος που διαρρέει έναν αντιστάτη σε συνάρτηση με την τάση στα άκρα του:

     
Τάση σε V
Ένταση ρεύματος σε Α
  1ο ζεύγος μετρήσεων
               6
                    2
 2ο ζεύγος μετρήσεων
               12
                    4
30 ζεύγος μετρήσεων
               18
                    6
1. Ποια είναι η τιμή της αντίστασης του αντιστάτη όταν η τάση στα άκρα της είναι 12 V; ………
   δικαιολογείστε την απάντησή σας………………………………………………...
2.Κάντε το διάγραμμα I-V :
ΘΕMA 5O
Έχουμε  δυο   όμοιους αντιστάτες με αντίσταση R=4 Ω . Με ποιο τρόπο θα τους συνδέσουμε ( κάντε  το σχήμα σε κάθε περίπτωση)ώστε το νέο σύστημα αντιστατών να έχει ολική αντίσταση :
α) R1=8Ω
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
β) R2 =2Ω
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
γ) αν χρειαζόμαστε ισοδύναμη αντίσταση 10 Ω πως θα την κατασκευάσουμε  αξιοποιώντας τις R1 και R2  ;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! JΑρχειοθήκη ιστολογίου