Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2015

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 5.1 Μηχανικά κύματα.

Mηχανικό κύμα λέμε την διάδοση μιας διαταραχής μέσα σε ένα μέσο κατά την οποία μεταφέρεται ενέργεια και ορμή*χωρίς να μεταφέρεται η ύλη** (*ορμή = διανυσματικό μέγεθος που έχει μια μάζα όταν κινείται , έχει ίδια κατεύθυνση με την ταχύτητα και μέτρο p=mυ ενώ η μονάδα μέτρησής της είναι kg.m/s,
** ενώ τα υλικά σημεία ταλαντώνονται γύρω από μια θέση ισορροπίας το κύμα ταξιδεύει είτε στην ίδια διεύθυνση  με την διεύθυνση ταλάντωσης των υλικών σημείων οπότε λέγεται διαμήκες  κύμα είτε σε κάθετη διεύθυνση οπότε λέγεται εγκάρσιο κύμα ).
Για την διάδοση μηχανικού κύματος απαιτείται η ύπαρξη ενός ελαστικού μέσου μέσα στο οποίο θα γίνει η διάδοση (στο κενό δεν διαδίδονται τα μηχανικά κύματα παρά μόνο τα ηλεκτρομαγνητικά όπως το φως ή τα ραδιοφωνικά κύματα ή τα κύματα της τηλεόρασης ή τα μικροκύματα αλλά και οι ακτίνες Χ και γ) .

 Αποτέλεσμα εικόνας για μικρός εφευρέτης

Τα εγκάρσια κύματα απαιτούν μεγάλες δυνάμεια συνοχής ανάμεσα στα υλικά σημεία του ελαστικού μέσου διάδοσης άρα διαδίδονται μόνο στα στερεά ελαστικά μέσα τα διαμήκη κύματα μεταδίδοντα και στα 3 δυνατα είδη φυσικής κατάστασης (αέρια, υγρά και στερεά) και μάλιστα στο ίδιο στερεό  σώμα η ταχύτητα διάδοσης είναι πιό μεγάλη στα διαμήκη κύματα παρά στα εγκάρσια τέλος όπως είπαμε τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα διδίδονται και μέσα στην ύλη και στο κενό.
Δες και ενεργοποίησε την εφαρμογή κάνοντας κλικ εδώ: ΕΓΚΑΡΣΙΟ ΚΥΜΑ ΣΕ ΣΧΟΙΝΙ
Προσέξτε ότι πατώντας το  play  αρχίζει το χέρι να ταλαντώνει την άκρη του σχοινιού πάνω κάτω και η διαταραχή αυτή διαδίδεται προς τα δεξιά από σημείο σε σημείο (εγκάρσιο κύμα) και έτσι δημιουργούνται όρη και κοιλάδες που διαδίδονται προς τα δεξιά δηλαδή η διεύθυνση διάδοσης του κύματος είναι προς τα δεξιά ενώ η διεύθυνση ταλάντωσης των μορίων του σχοινιού είναι κατακόρυφη (κάθετες μεταξύ τους ).Δες και ενεργοποίησε την εφαρμογή κάνοντας κλικ εδώ: ΔΙΑΜΗΚΕΣ ΚΥΜΑ ΣΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ

Προσέξτε ότι πατώντας το  play  αρχίζει το χέρι να ταλαντώνει την άκρη του ελατηρίου  δεξιά -αριστερά (στην οριζόντια διεύθυνση )και η διαταραχή αυτή διαδίδεται προς τα δεξιά από σημείο σε σημείο (διαμήκες  κύμα) και έτσι δημιουργούνται πυκνώματα και αραιώματα που διαδίδονται προς τα δεξιά δηλαδή η διεύθυνση διάδοσης του κύματος είναι οριζόντια όπως   και η διεύθυνση ταλάντωσης των μορίων του ελατηρίου ( έχουν την ίδια διεύθυνση)
Ερωτήσεις βιβλίου σχετικές σελίδα 108+ :1,2 και 3..

Αρχειοθήκη ιστολογίου