Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 4.2 μεγεθη που χαρακτηριζουν μια ταλαντωση

Δείτε το
ΑΠΛΟ ΕΚΚΡΕΜΕΣ

Δείτε κάνοντας κλικ το ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ
αλλά και το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣ

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ότι :
1. Η περίοδος Τ μετριέται σε sec και δείχνει το χρόνο που χρειάζεται το ταλαντούμενο σώμα για μια πλήρη ταλάντωση , ο χρόνος αυτός μπορεί να χωριστεί σε 4 ίσα κομμάτια αφού για να πάει από την ακραία θέση στο κέντρο της ταλάντωσης πρώτη φορά θέλει χρόνο Τ/4 , άλλο τόσο θέλει να πάει στην άλλη ακραία θέση  , άλλο τόσο ξανά στο κέντρο ταλάντωσης και Τ/4 στην αρχική θέση οπότε πραγματοποίησε μια πλήρη ταλάντωση.
2. Η συχνότητα f αντιστοιχεί σε ταλαντώσεις ανα sec δηλαδή f=N/t όπου Ν ο αριθμός των ταλαντώσεων σε χρόνο t, τωρα αν πάρουμε Ν=1 ταλάντωση  ο χρόνος t θα είναι ακριβώς μια περίοδος Τ άρα f=1/Τ ή
 f T=1
3. Πλάτος Α της ταλάντωσης λέμε το μέτρο της απόστασης της ακραίας θέσης από την θέση ισορροπίας (κέντρο της ταλάντωσης).
4. Ειδικά στις ταλαντώσεις με ελατήρια η θέση του σώματος χαρακτηρίζεται με το γράμμα χ που μπορεί να είναι + ή - ανάλογα με το αν έχει την + κατεύθυνση που ορίσαμε αυθαίρετα από πριν δηλαδή αν η η ταλάντωση είναι οριζόντια από το σημείο Π ως το σημείο Σ  το μέσο Ο του ΠΣ θα είναι το κέντρο της ταλάντωσης και εφόσον ορίσαμε + την προς τα δεξιά κατεύθυνση το χ θα είναι + όταν το σώμα βρίσκεται δεξιά του Ο, 0 στο 0 και - αριστερά από το Ο.
Ειδικότερα στο Π  χ=-Α, στο Ο χ=0 και στο Σ χ=-Α

Αρχειοθήκη ιστολογίου