Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4.1 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Δείτε :1 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΤΡΙΒΕΣ

2.ΒΑΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΤΗΡΙΑ (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ)
3.ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ  
4. (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ) ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ
ΠΡΟΣΕΞΤΕ ότι :
1.Η F  του ελατηρίου έχει πάντα κατεύθυνση (δείχνει) την θέση του φυσικού μήκους
2. Η  F =K x όπου Κ η σταθερή του ελατηρίου και χ η παραμόρφωση από το φυσικό μήκος που μπορεί να είναι είτε επιμ,ήκυνση είτε συμπίεση σε κάθε περίπτωση η F έχει αντίθετη κατεύθυνση απο την παραμόρφωση σύμφωνα με την παρατήρηση 1.
3. Αν ορίσουμε ως θετική φορά στην οριζόντια ταλάντωση την προς τα δεξιά τότε όλα τα διανυσματικά μεγέθη είανι θετικά όταν έχουν φορά προς τα δεξιά και αρνητικά όταν έχουν φορά προς τα αριστερά.
Όμοια στην κατακόρυφη ταλάντωση μπορούμε να ορίσουμε ως θετική φορά είτε την προς τα κάτω είτε την προς τα πάνω κλπ

Αρχειοθήκη ιστολογίου