Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014

Θέματα Φυσικής Γ Γυμνασίου: σύνδεση αντιστατών σε σειρά και παράλληλα .Φυσική Γ Γυμνασίου 
Τάξη ………………. Τμήμα ………… Ημ/νία ………….
Ονοματεπώνυμο …………………………………………………………………..


1.Χρησιμοποιώντας το νόμο του Ohm υπολογίστε την τιμή της αντίστασης αντιστάτη αν ξέρουμε ότι όταν στα άκρα του η τάση είναι 12V τότε η ένταση του ρεύματος   που τον διαρρέει είναι 2 Α .
……………………………………………………………………………………………………(4 μονάδες)

2. Δυο αντιστάτες με τιμή αντίστασης R1= 4 Ω και R2 =6 Ω συνδέονται σε σειρά με  μια ηλεκτρική πηγή τάσης V=24 V.
α)σχεδιάστε το κύκλωμα
β)βρείτε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε αντίσταση και την τάση στα άκρα  της
γ) σχεδιάστε το ίδιο  κύκλωμα συνδέοντας όμως κατάλληλα ένα αμπερόμετρο που θα μετρά την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα και ένα βολτόμετρο που θα μετρά την τάση στα άκρα της ηλεκτρικής πηγής.
 ………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                                                                                   (8 μονάδες)
3. Δυο αντιστάτες με τιμή αντίστασης R1= 3Ω και R2 =6 Ω συνδέονται παράλληλα και το σύστημα των 2 αντιστάσεων τροφοδοτείται από   μια ηλεκτρική πηγή τάσης V=12 V.
α)σχεδιάστε το κύκλωμα
β)βρείτε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε αντίσταση και την τάση στα άκρα  της
γ) σχεδιάστε το ίδιο  κύκλωμα συνδέοντας όμως κατάλληλα  3 αμπερόμετρα που θα μετρούν την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα , την R1 και την R2 αλλά και ένα βολτόμετρο που θα μετρά την τάση στα άκρα της ηλεκτρικής πηγής. 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ ΣΕ ΣΕΙΡΑ :

 
ΣΥΝΔΕΣΗ 2 ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ:
                         

Αρχειοθήκη ιστολογίου