Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

Θέματα Φυσικής Γενικής παιδείας Γ Λυκειου.
ομάδα 1η
    Φυσική Γεν. Παιδείας Γ τάξης    Ημερομηνία    
     Ονοματεπώνυμο…………………………………………………………………………
    ΘΕΜΑ 1ο  :    Ερωτήσεις Σωστού – λάθους :
1 . Τα φάσματα απορρόφησης ή εκπομπής των αερίων είναι γραμμικά.
2  .   Η υπεριώδης ακτινοβολία έχει μικρότερο μήκος κύματος από την υπέρυθρη.
3  . Η θεωρία των κβάντα αναιρεί την κυματική φύση του φωτός
4   . Κατά τη διάρκεια της ηλιοθεραπείας το μαύρισμα του δέρματος οφείλεται στη μελανίνη που παράγει ο   οργανισμός, για να προστατευθεί από την υπέρυθρη ακτινοβολία.
5  . Η υπεριώδης ακτινοβολία δεν προκαλεί φθορισμό.
6   . Ο δείκτης διάθλασης έχει μονάδα μέτρησης το 1nm.
7 . Η θεμελιώδης εξίσωση της κυματικής είναι c=λ/f.
8  . Κατά τον Maxwell το φως είναι εγκάρσια ηλεκτρομαγνητικά κύματα
9 .  Η υπεριώδης ακτινοβολία είναι ορατή με γυμνό μάτι
1  . Όταν ακτίνα μονοχρωματικού φωτός περάσει από τον αέρα σε γυαλί, μεταβάλλεται η συχνότητά της .
    Απάντηση :1-    , 2-    ,3-   ,4-   ,5-   ,6-   . 7-   , 8-   ,9-   ,10-   .(μονάδες  25  )

ΘΕΜΑ 2ο
Β1. Ερώτηση επιλογής:
   Ο δείκτης διάθλασης του χαλαζία είναι 1,5. Η ταχύτητα του φωτός στο χαλαζία σε σύγκριση με την 
 τ    ταχύτητά του στο κενό είναι:
α.    μεγαλύτερη
β   .   ίση
γ  .   μικρότερη
δ  .   δεν δίνονται επαρκή στοιχεία για να απαντηθεί το ερώτημα.
   Απάντηση : Β1-     .(μονάδες  5 )
   Β2. Ερώτηση επιλογής
Σ   σύμφωνα με τη κβαντική θεωρία του Planck, η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία:
α.    εκπέμπεται κατά ασυνεχή τρόπο από την ύλη
β.    απορροφάται κατά συνεχή τρόπο από την ύλη
γ.    εκπέμπεται κατά συνεχή τρόπο από την ύλη
δ.    απορροφάται κατά ασυνεχή τρόπο από την ύλη
ε.  εκπέμπεται και απορροφάται κατά ασυνεχή τρόπο από την ύλη.
Απάντηση : Β2-    .(μονάδες  5 )
Β3.  Ερωτήσεις επιλογής και δικαιολόγησης :
1. Δύο μονοχρωματικές ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες Α και Β με συχνότητες, αντίστοιχα, fA και fB τέτοιες, ώστε fB = 2fA, διαδίδονται  στο κενό. Αν λΑ είναι το μήκος κύματος της ακτινοβολίας Α, τότε το μήκος κύματος λΒ της ακτινοβολίας Β είναι ίσο με:
α.   Α,                  β. λΑ/2
Απάντηση : Σωστό είναι το………   (μονάδες 5)
Δικαιολόγηση …………………………………………………………………(μονάδες 10 )     

ΘΕΜΑ 3.
Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με συχνότητα 5·1014Ηz διαδίδεται στο κενό με ταχύτητα 3·108 m/s. Δεδομένου ότι 1m=109 nm, η ακτινοβολία
α. βρείτε το μήκος κύματος λ ο της ακτινοβολίας αυτής στο κενό.
β. από το λο τι συμπέρασμα βγάζετε για το είδος της ακτινοβολίας ;
Λύση
…………………………………………………………………………………(μονάδες  25)  
ΘΕΜΑ 4 
   Μονοχρωματική ακτινοβολία συχνότητας f = 5×1014 Hz προσπίπτει από το κενό σε διαφανές υλικό, μέσα στο οποίο το μήκος κύματός της από λο γίνεται  λ=5/6  λο . Να υπολογίσετε:
α.   το δείκτη διάθλασης n του διαφανούς υλικού
β.   την ταχύτητα του φωτός c στο διαφανές υλικό
    (Δίνεται η ταχύτητα του φωτός στο κενό c0 = 3×108m/s).
Λύση …………………………………………………………μονάδες 25 )

  
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου