Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

Θέματα Φυσικής Β Γυμνασίου

ΟΜΑΔΑ 2η
ΤΑΞΗ Β ΦΥΣΙΚΗ  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ…………………………………………………


1. Συμπληρώστε τον πίνακα με οποιαδήποτε  φυσικά διανυσματικά μεγέθη:
Α/Α
ΦΥΣΙΚΟ
ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟ
ΜΕΓΕΘΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΟ
ΜΕΓΕΘΟΥΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
( στο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ )
12

  

3

  

4                                                                                             (μονάδες 4)
2.Υγρό έχει  όγκο 400 ml και  μάζα 600 gr , βρείτε την πυκνότητα του υγρού.
ΛΥΣΗ
………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(μονάδες 4)

3.Κινητό κινείται πάνω σε μια ευθεία και η θέση του τις διάφορες χρονικές στιγμές φαίνεται στις δυο πρώτες στήλες του   πίνακα:
Θέση χ
(m)
Χρονική  στιγμή t
(sec)
Μετατόπιση Δχ
(m)
Χρονικό διάστημα
Δt (sec)
Διάστημα S
(m)
Μέση ταχύτητα υμ
(m/s)
Διανυσματική
ταχύτητα υ
(m/s)
-2
0
-
-
-
-
-
2
1

6
2

10
3

14
4


α. συμπληρώστε και τις άλλες στήλες του  πίνακα (μονάδες 3)
β. Από τα αποτελέσματα της 6ης στήλης τι είδους κίνηση φαίνεται ότι κάνει το κινητό ;…………………………………(μονάδες1)
γ. κάντε την γραφική παράσταση θέσης –χρόνου (χ-t)  
 (μονάδες2)                     

δ. κάντε την γραφική παράσταση   μέσης ταχύτητας-χρόνου (υ-t)

 (μονάδες2)

4. Συμπληρώστε τον πίνακα με οποιαδήποτε  φυσικά μονόμετρα μεγέθη:

Α/Α
ΦΥΣΙΚΟ
ΜΟΝΟΜΕΤΡΟ
ΜΕΓΕΘΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΟ
ΜΕΓΕΘΟΥΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
( ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ )
1234                                                  
                                                                                        (μονάδες4)                                                        


Αρχειοθήκη ιστολογίου