Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

Θέματα Χημείας Β Γυμνασίου Α τριμήνου

                                   OMAΔΑ 2η                                                                  

    

Β Γυμνασίου

ΘΕΜΑΤΑ
1. .Aπό τα παρακάτω μείγματα ομογενή  είναι τα……………………………………
Α. αεριούχο αναψυκτικό  την στιγμή που σερβίρεται στο ποτήρι
Β. κολώνια
Γ. πετρέλαιο με νερό
Δ.  αραιό ζαχαρόνερο   

2A. Πως μπορούμε να αποδείξουμε ότι η γαλαζόπετρα  περιέχει νερό;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2B. Τα ……….. είναι  στερεά διαλύματα, ο  ………είναι  αέριο διάλυμα ενώ το ζαχαρόνερο είναι …………διάλυμα.

3.   Τι εκφράζει η  περιεκτικότητα ενός διαλύματος % w/v ;
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4.Η χρήση  του νερού   όταν:
Α. κάνουμε μπάνιο στο σπίτι λέγεται ….……………..
Β. πλένουν τα ροδάκινα στο εργοστάσιο πριν τα κάνουν κομπόστα λέγεται…………..
Γ. ποτίζουν τα  λάχανα οι αγρότες στα χωράφια λέγεται…………………….

5. Σε ένα δοχείο περιέχονται 80 γραμμάρια διαλύματος ζάχαρης με περιεκτικότητα 5%w/w .
    Πόσα gr ζάχαρης περιέχονται στο αρχικό διάλυμα;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................
 ……………………………………………………………………………………………………............
6. Γράψτε τα σύμβολα των ατόμων των στοιχείων :
φθόριο………νάτριο…………νέο………………βάριο…………χλώριο………
χαλκός………αργό…………βρώμιο……………άνθρακας………………θείο……..
                                                    


Αρχειοθήκη ιστολογίου