Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΕΛ

Μπείτε εδώ:(προσοχή τα περιεχόμενα θέματα  είναι αυξημένης δυσκολίας καθώς απευθύνονται σε όλους τους μαθητές δηλαδή σε όλες τις κατευθύνσεις και σίγουρα δεν ενδείκνυνται ορισμένα για μαθητές θεωρητικής κατεύθυνσης , ωστόσο μπορείτε να ασχοληθείτε με αρκετά από αυτά....όμως αν δυσκολευτείτε μην ανησυχήσετε ...δεν θα φταίτε εσείς)
1. http://blogs.sch.gr/kantoniou/files/2012/06/%CE%98%CE%95%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91-%CE%92-%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82.pdf

2. http://www.pde.gr/index.php?action=tpmod;dl=item99

ΚΑΙ ΔΙΚΑ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΙΑ:

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 

ΘΕΜΑ 1ο
Συμπληρώστε τις προτάσεις:
Α. Όταν  μια οργανική ένωση περιέχει την χαρακτηριστική ομάδα -COΟΗ ανήκει στην ομόλογη σειρά των …………………..
Β. Όταν  μια οργανική ένωση περιέχει την χαρακτηριστική ομάδα –CH=O  ανήκει στην ομόλογη σειρά των …………………..
Γ. Τα αλκένια είναι …………………..υδρογονάνθρακες με γενικό τύπο ………………., τα πρώτα 2 μέλη έχουν τους μοριακούς τύπους που ακολουθούν  : για ν=2……………… και για ν=3……………..
Δ. Τα ……………..είναι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες με ένα τριπλό  δεσμό με γενικό τύπο ………………., τα πρώτα 2 μέλη έχουν τους μοριακούς τύπους που ακολουθούν  : για ν=2……………… και για ν=3……………..
Ε. Τα αλκάνια είναι ………………υδρογονάνθρακες με.γενικό τύπο………………..
                                                                                               (5*5=25)
ΘΕΜΑ 2ο
Ερωτήσεις Σ-Λ:
Α. Η χημική ένωση CH3CH2OH ανήκει στην ομόλογη σειρά των αλκανίων.
Β. Η χημική ένωση CH3OCHανήκει στην ομόλογη σειρά των οργανικών οξέων.
Γ. Οι ενώσεις  CH3OH  και CH3CH3  δεν είναι ισομερείς μεταξύ τους.
Δ. Οι ενώσεις CH3 CH2 CH3   και    CH3 CH= CHείναι ισομερείς μεταξύ τους.
Ε.  Σ ε κάθε μοριακό τύπο αντιστοιχεί υποχρεωτικά μια μόνο χημική ένωση.
                                                                                            (5*5=25)
 ΘΕΜΑ 3ο
Α. Ονομάστε τις παρακάτω ενώσεις:
1.  CH3 CH2CH3 …………………………………
2.  CH2= CH2………………………………..
3. HCOOH………………………………………..
4. CH3OCH..................................................
5. CH3  CH2CHO
B. Γράψτε τους συντακτικούς τύπους των χημικών ενώσεων:
1. Aιθάνιο………………..
2.    2-πεντένιο……………….
3. βουτανάλη………………
4.μεθανόλη……………..
5.   προπίνιο…………………….
                                                         (2,5 *10=25)
ΘΕΜΑ 4ο
Γράψτε τις χημικές αντιδράσεις των  καύσεων (πλήρεις) των ενώσεων  που έχουν μοριακό τύπο:
  1. C2H4...................................................................................................................................................................................................................................................................................(μονάδες 10)
  2. C4Η8Ο…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2 σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου