Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013

Θέματα Φυσικής Γ Γυμνασίου

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Να απαντήσετε σε 6 από τις 9 ερωτήσεις της επιλογής σας

1η ερώτηση
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις  Α ως και Ε γράφοντας  δίπλα στο κεφαλαίο γράμμα και την  παύλα που υπάρχει στο τέλος  κάθε πρότασης, το γράμμα Σ αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λ  αν η πρόταση είναι λανθασμένη:
 Α. Υπάρχουν δυο είδη ηλεκτρικών φορτίων, τα θετικά και τα αρνητικά .Α─            
 Β. Η μονάδα μέτρησης του ηλεκτρικού φορτίου στο S.I  είναι το 1 μCΒ─             
 Γ. Μια σφαίρα με έλλειμμα Ν ηλεκτρονίων έχει φορτίο q= -N e όπου e το μέτρο του φορτίου του ηλεκτρονίου.    Γ─
 Δ. Η λειτουργία μιας τηκόμενης ασφάλειας στηρίζεται στο φαινόμενο Joule που έχει σαν συνέπεια την τήξη του σύρματος της ασφάλειας όταν η ένταση του  ρεύματος ξεπεράσει μια τιμή .  Δ─
Ε. Η Kwh είναι μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιεί  η ΔΕΗ για την μέτρηση της κατανάλωσης με τα ρολόγια της.  Ε─

2η ερώτηση
Συμπληρώστε τον πίνακα :

Φυσικό μέγεθος
Μονάδα μέτρησης στο S.I
Χρόνος

Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος

Ενέργεια

Ηλεκτρικό φορτίο

ισχύς

Διαφορά δυναμικού

Ταχύτητα του φωτός

Περίοδος φαινομένου

                                                                      
3η ερώτηση
Γράψτε τις  λέξεις  που λείπουν:
Α. Κατά την διάρκεια μιας ταλάντωσης πραγματοποιείται περιοδική…………….της ………….ενέργειας σε ……………ενέργεια και αντίστροφα.
Β. Τα …………….κύματα διαδίδονται στα στερεά , στα υγρά και στα αέρια ενώ τα ……………μόνο στα …………… .
Γ. …………….(f) ονομάζεται ο αριθμός των ……………(N)που εκτελεί το σώμα  προς το χρονικό ……….. …(Δt)που χρειάστηκε για να πραγματοποιηθούν .
4η ερώτηση
Να γράψετε  δίπλα στη παύλα ─ που υπάρχει στο τέλος   καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α ως και  Γ  τον κατάλληλο αριθμό  από 1 ως 3 που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:
Α. Όταν το φως μπαίνει από τον αέρα στο νερό με γωνία θ≠900 τότε :
1.Παθαίνει ανάκλαση
2.Παθαίνει διάθλαση και η γωνία διάθλασης φ είναι μεγαλύτερη από την θ.
3. Παθαίνει διάθλαση και η γωνία διάθλασης φ είναι μικρότερη από την θ.
    Α
B. Αν συνδέσουμε 2 αντιστάσεις ίσες με R σε σειρά ή παράλληλα τότε η ολική αντίσταση είναι αντίστοιχα ίση με :
1. 2R ή R/2 αντίστοιχα.
2. R   ή 2R αντίστοιχα.
3.  R/2 ή 2R αντίστοιχα.
   Β
Γ. Αν δυο φορτία q1 και q2 απέχουν απόσταση r και έλκονται με δύναμη F και διπλασιάσουμε και τα δυο φορτία αλλά και  την απόστασή τους τότε η δύναμη με την οποία έλκονται θα :
1.διπλασιαστεί
2. παραμείνει σταθερή
3.τετραπλασιαστεί
Γ ─
5η ερώτηση
Δυο αντιστάτες με τιμή αντίστασης R1= 4 Ω και R2 =6 Ω συνδέονται παράλληλα  με  μια ηλεκτρική πηγή τάσης V=24 V.
α)σχεδιάστε το κύκλωμα
β)βρείτε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε αντίσταση και την τάση στα άκρα  της
γ)πόση ισχύ παρέχει η πηγή στο κύκλωμα;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6ηερώτηση
Δίνεται ο ακόλουθος πίνακας τιμών τάσης –έντασης ρεύματος σε ένα δίπολο
Τάση σε V
Ένταση ρεύματος σε Α
          2
          1
          4
          2
          6
          3
Α) σχεδιάστε την χαρακτηριστική καμπύλη του δίπολου
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
            
     Β) είναι το δίπολο αντιστάτης ;(με δικαιολόγηση)………………………
    ……………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………
7η ερώτηση
7Α)Τι τιμή  μπορεί να έχει  μια ασφάλεια  για να προστατεύσει έναν προβολέα  ενός   αυτοκινήτου με ισχύ 20 W αν αυτός συνδέεται στα άκρα της μπαταρίας του αυτοκινήτου που είναι  12 V   ;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
7Β) Πόση ηλεκτρική ενέργεια καταναλώνει ο λαμπτήρας αυτός αν ανάβει για  1 min;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

8η ερώτηση
Για τον θεμελιώδη νόμο της κυματικής γράψτε:
α) την μαθηματική του σχέση (τύπο) και εξηγείστε τι συμβολίζει κάθε γράμμα…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
β) αν ένα κύμα έχει μήκος κύματος 5 m και συχνότητα  40Hz βρείτε
την ταχύτητα διάδοσής του ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9η ερώτηση
Α)Σχεδιάστε την προσπίπτουσα, την ανακλώμενη και την διαθλώμενη ακτίνα του φωτός όταν το φως προσπίπτει  από τον αέρα στην ελεύθερη επιφάνεια νερού που ηρεμεί με γωνία πρόσπτωσης μικρότερη από 900.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Β)Συμβολίστε στο σχήμα που κάνατε  με π την γωνία  πρόσπτωσης ,α την γωνία ανάκλασης και δ την γωνία διάθλασης και βάλτε τα κατάλληλα σύμβολα <, = , > στις σχέσεις :
α….π
α….δ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου