Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013

Θέματα εξετάσεων Χημείας Β Γυμνασίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

(Να απαντήσετε σε 6 από τις 9 ερωτήσεις της επιλογής σας )

1η ερώτηση
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις  Α ως και Ε γράφοντας  δίπλα στο κεφαλαίο γράμμα και την  παύλα που υπάρχει στο τέλος  κάθε πρότασης, το γράμμα Σ αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λ  αν η πρόταση είναι λανθασμένη:
 Α. Το πιο διαδεδομένο υγρό στον πλανήτη μας είναι το νερό .Α─
 Β. Αν ένα υδατικό διάλυμα ζάχαρης έχει μάζα 400 g και περιέχει 12 g ζάχαρη τότε έχει περιεκτικότητα σε ζάχαρη 3% w/w. Β─
 Γ. Με την απόχυση  μπορούμε  να  διαχωρίσουμε  τα  συστατικά
     ενός ομογενούς μίγματος .   Γ─
 Δ. Τα  παρακάτω χημικά στοιχεία  :οξυγόνο, υδρογόνο και άζωτο ανήκουν στα μέταλλα.  Δ─
 Ε. Η αντίδραση  μαγειρικής σόδας με ξίδι μέσα σε δοκιμαστικό σωλήνα συνοδεύεται από έκλυση αερίου διοξειδίου του άνθρακα και επειδή ψύχει τον δοκιμαστικό σωλήνα  είναι μια εξώθερμη αντίδραση .Ε─
2η ερώτηση
Συμπληρώστε τον πίνακα :
Σύμβολο
Ονομασία χημικού στοιχείου  
        H

       
οξυγόνο
        Ν

       
Ασβέστιο
        S

       Cl


Αλουμίνιο (αργίλιο)
        C

                                                               
3η ερώτηση
Γράψτε τις  λέξεις  που λείπουν:
Α. Ο αριθμός των πρωτονίων του ………….ενός ατόμου λέγεται ………………….αριθμός και συμβολίζεται με το κεφαλαίο γράμμα ……ενώ ο μαζικός ……………..δείχνει το……………….των πρωτονίων και των νετρονίων που περιέχονται στον  πυρήνα του ατόμου και συμβολίζεται με το κεφαλαίο γράμμα …...
Β. Το άτομο του νατρίου έχει Ζ=11 και Α=23 άρα ο ατομικός του αριθμός είναι …..,, ο μαζικός του αριθμός είναι …...,στον πυρήνα του έχει  …πρωτόνια και ……νετρόνια ενώ γύρω του περιφέρονται ……ηλεκτρόνια .
Γ.  Το ασβέστιο  (Ca) έχει Ζ=20 και Α=40  αν χάσει 2 ηλεκτρόνια γίνεται
………..ιόν με φορτίο ……Το ιόν αυτό του ασβεστίου έχει πυρήνα που περιέχει ……..πρωτόνια και……νετρόνια ενώ γύρω του περιφέρονται
……ηλεκτρόνια .
4η ερώτηση
Να γράψετε  δίπλα στη παύλα ─ που υπάρχει στο τέλος   καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α ως και  Γ  τον κατάλληλο αριθμό  από 1 ως3 που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:
Α. Από τις παρακάτω ουσίες χημικά στοιχεία είναι τα :
1.  C, Ο2, Fe, FeO
2.   C, N 2, K2O, Na
3.  C, Na, Mg, P
    Α
B.  Από τις παρακάτω χημικές αντιδράσεις σωστή είναι η :
1.  C+ O  → CO2
2.  C + O2→ CO2
32C + O2CO2
    Β
Γ. Από τις παρακάτω 3 προτάσεις σωστή είναι η :
1. Στην χημική ένωση με τύπο Η2SO3 φαίνεται ότι το μόριό της αποτελείται από 3 άτομα και συγκεκριμένα από 1 άτομο  Η , 1 άτομο S  και  1 άτομο Ο .
2.  Στην χημική ένωση με τύπο Η2SO3 φαίνεται ότι το μόριό της αποτελείται από 6 άτομα και συγκεκριμένα από 2 άτομα  Η . 2 άτομο S  και  2  άτομα Ο .
3. Στην χημική ένωση με τύπο Η2SO3 φαίνεται ότι το μόριό της αποτελείται από 6 άτομα και συγκεκριμένα από 2 άτομα  Η ,1  άτομο S  και  3 άτομα Ο .
Γ ─
5η ερώτηση
5α) Τι σημαίνει η έκφραση διάλυμα ζάχαρης με περιεκτικότητα 4% w/w ;
………………………………………………………………………………….
5β)Πόσα gr ζάχαρης περιέχονται σε 250 gr διαλύματος αν η περιεκτικότητά του είναι 4% w/w; (με δικαιολόγηση)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6η ερώτηση
6α)Τι σημαίνει η έκφραση : ο αέρας περιέχει 20% v/v οξυγόνο;
……………………………………………………………………………………6β) Πόσα cm3 οξυγόνου περιέχονται σε 40 cm3 αέρα  περιεκτικότητας  20% v/v σε οξυγόνο ; (με δικαιολόγηση)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7η ερώτηση
Με ποια διαδοχικές ενέργειες  θα ξεχώριζες τα συστατικά ενός μείγματος που αποτελείται από αλατόνερο που περιέχει λάδι και πετραδάκια ; Θεώρησε ότι έχεις στην διάθεσή σου ότι σου χρειάζεται.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8η ερώτηση
Συμπληρώστε τον πίνακα :

Είδος μείγματος
Ονομασία μεθόδου διαχωρισμού στα συστατικά του
  Αλατόνερο    

 Παρασκευή ροφήματος   με φύλλα τσαγιού.  

Διαχωρισμός χρωστικών ουσιών .

  Νερό  που περιέχει αδιάλυτο στερεό πχ πετραδάκια

 Μικροσκοπικά στερεά αιωρούμενα σε υγρό μείγμα (γαλακτώματα)

9η ερώτηση
Συμπληρώστε τις χημικές εξισώσεις ώστε να είναι σωστές :
1.)                     H2 + Cl2 → …..HCl
2.)                  .H2 + ….→ H2S
3.)                     .......H2 + ....N2 →….NH3
4.)                     ......H2O → …H2 + O2


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου