Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011

Ηλεκτρονικό βοήθημα στα Μαθηματικά !

Ηλεκρονικό βοήθημα στην επίλυση εξισώσεων-στην κατασκευή γραφικών παραστάσεων συναρτήσεων-στον υπολογισμό ολοκληρωμάτων -στην εύρεση παραγώγου συνάρτησης κ.α
Μπαίνουμε στη διεύθυνση :
http://www.wolframalpha.com/input/?i=how+tall+is+a+50-year-old+sugar+maple%3F
Εισάγουμε στο παράθυρο την εξίσωσή μας και κάνουμε κλικ στο = ,σε 2-3 sec  έχουμε την λύση .
Οδηγίες:
 χ στο τετράγωνο : γράφουμε χ και μετά το χ πατάμε shift και 6 ταυτόχρονα οπότε εμφανίζεται ^ και μετά γράφουμε  τον εκθέτη δηλαδή 2  π.χ  χ^2 σημαίνει χ στο τετράγωνο , α^3 σημαίνει α στονκύβο,   ημθ:γράφουμε  sin (θ): ενώ ημίτονο τετράγωνο θ :sin^2(θ)
όμοια   sin(θ^2)
συνα : γράφουμε cos(a)
εφα:  tan (a)

παράδειγμα 1ο : αν γράψουμε 3 χ^2 +4χ-5=0 και κάνουμε κλικ στο = θα μας δώσει την λύση της εξίσωσης και την γραφική παράσταση της συνάρτησης f(x)=3 χ^2 +4χ-5   δείτε το:
http://www.wolframalpha.com/input/?i=%CF%87%5E2+%2B4%CF%87-5%3D0+
παράδειγμα 2ο: γράφουμε ρητή συνάρτηση με το πλήκτρο /  και όλο τον αριθμητή (αλλά και τον παρονομαστή )μέσα σε μια παρένθεση (άλλη)έτσι στο (2χ^3+1)/(2χ-1)=0 αριθμητής είναι το 2χ^3+1 και παρονομαστής είναι το 2χ-1 κλπ δείτε το εδώ http://www.wolframalpha.com/input/?i=%282%CF%87%5E3%2B1%29%2F%282%CF%87-1%29%3D0
Παράγωγος συνάρτησης με μια μεταβλητή π.χ την χ :γράφουμε πρώτα  der -μετά την συνάρτηση και μετά κλικ στο =
παράδειγμα der 2x^2+4x-3   και κλικ στο = μου δίνει την παράγωγο df(x)/dx και την γραφική της παράσταση.

Αρχειοθήκη ιστολογίου