Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 5.8 Ισχύς

Οι ενότητες 5.6 και 5.7 είναι εκτός ύλης για το σχολ. έτος 2014-15
όμοια από την 5.8 εκτός ύλης είναι  η παράγραφος :ισχύς και κίνηση σελ.108
 Αποτέλεσμα εικόνας για Μηχανη μεγάλης ισχύος

Το φυσικό μέγεθος που συνδέει το παραγόμενο έργο ή την ποσότητα της παραγόμενης ενέργειας με τον αντίστοιχο χρόνο ονομάζεται ισχύς. Η ισχύς είναι ένα μέγεθος που δείχνει πόσο γρήγορα παράγεται κάποιο έργο ή μετασχηματίζεται κάποια μορφή ενέργειας και ορίζεται ως το πηλίκο του έργου (W) που παράγεται ή της ενέργειας (E) που μετασχηματίζεται δια του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος.
Ισχύς = Έργο = Ποσότητα ενέργειας που μετασχηματίζεται
χρονικό διάστημα χρονικό διάστημα
ή με τη χρήση συμβόλων P=W/t  ή P=E/t

Δείτε το βιντεομάθημα :ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Μονάδες ισχύος
Σύμφωνα με τον ορισμό της ισχύος, μονάδα της είναι το Τζάουλ ανά δευτερόλεπτο. Η μονάδα αυτή ονομάζεται Watt (βατ)
συμβολικά: 1 W = 1 J
1 s
Μια μηχανή έχει ισχύ 1W, όταν παράγει έργο 1 J σε χρόνο 1 s. Το W είναι σχετικά μικρή μονάδα ισχύος και γι' αυτό συχνά χρησιμοποιούνται τα πολλαπλάσιά του:
1 kW=1000 W=103 W και 1 MW= 1.000.000 W=106 W
Ειδικά για τις μηχανές των αυτοκινήτων έχει διατηρηθεί ως μονάδα ισχύος ο ίππος (1 HP) που είναι ίσος με 3/4 kW, οπότε μια μηχανή 134 ίππων έχει ισχύ 134*3/4=100 kW .  
 Αποτέλεσμα εικόνας για Μηχανη μεγάλης ισχύος
Ερωτήσεις σελίδα 112 : 15 και 16 Ασκήσεις σελίδα 113 : 14(το έργο του μαθητή ισουται με W=m*g*h όπου h το ύψος που ανέβηκε.....) ,16 [(a)αφού το αυτοκίνητο κινείται με σταθερή ταχύτητα θα ισχύει ΣF=0  άρα αν πούμε Τ την δύναμη του αέρα που αντιτίθεται στην κίνηση θα δέχεται και μια δύναμη ίδιας κατεύθυνσης με την κίνηση F=3000N b) σε χρόνο t θα έχει διανύσει απόσταση s=υ*t =30*20=600m c) στον χρόνο αυτό το έργο της F είναι :W=F*s=3000*600=1.800.000 Joule  ή 1,8ΜJ d) και η ισχύς της F είναι P=W/t=1.800.000/20=90.000 W ή 90 KW ] .
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου