Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2011

Περί γάμου (ανέκδοτα)


 1) When a man  steals your wifethere is no better revenge than to let him keep her.  
Όταν  κάποιος σου κλέβει τη γυναίκα, δεν  υπάρχει καλύτερη εκδίκηση από το  να τον αφήσεις να την  κρατήσει
2) After marriagehusband and wife become two sides of a coin they just can't face each otherbut still they stay together.     Μετά το γάμο,  άνδρας και γυναίκα γίνονται δύο πλευρές ενός νομίσματος, δεν μπορούν να  συναντηθούν, αν και βρίσκονται πάντα μαζί.
3)   By all means marryIf you get a good wifeyou'll be happyIf  you get a bad oneyou'll become a  philosopher.Παντρέψου  οπωσδήποτε. Αν πάρεις καλή γυναίκα θα είσαι ευτυχισμένος, αλλιώς θα  γίνεις φιλόσοφος   

Socrates4) Woman  inspires us to great thingsand prevents us from achieving them.  
  Οι γυναίκες  μας εμπνέουν μεγάλα πράγματα και μας έμποδίζουν να τα  αποκτήσουμε
Dumas  
5) The great question... which I have not been able to answer... is "What does a woman want? Το μεγάλο  ερώτημα,...που δεν μπόρεσα να απαντήσω...είναι, "Τι θέλει μια   γυναίκα;"
Sigmund  Freud  
6) I had some words with my wifeand she had some paragraphs  with me.  Είπα μερικές  λέξεις στη γυναίκα μου και μου απάντησε με μερικές  παραγράφους.
7) "Some people ask the secret of our long marriage. We take time to  go to a restaurant two times a week. A little candlelight, dinner, soft  music and dancing. She goes Tuesdays, I go Fridays."Κάποιοι  ρωτούν για το μυστικό του μακροχρόνιου γάμου μου. Διαθέτουμε χρόνο να  πηγαίνουμε δυο φορές την εβδομάδα σ' ένα εστιατόριο. Λίγο φως των κεριών,  δείπνο, χαμηλή μουσική και χορό. Εκείνη πηγαίνει τις Τρίτες, εγώ τις  Παρασκευές.  
8) "I don't worry about terrorism. I was married for two  years." "Δεν ανησυχώ  για την τρομοκρατία. Ημουν παντρεμένος δυο  χρόνια.
Sam  Kinison
9) "There's a way of transferring funds that is even faster  than electronic banking. It's called marriage."
"Υπάρχει ταχύτερος  τρόπος να μεταφέρεις χρήματα από το´e-bankingΟνομάζεται  γάμος."
10) "I've had bad luck with both my wives. The first one left  me, and the second one didn't."
Ήμουν άτυχος  και με τις δυο γυναίκες μου. Η πρώτη μ' εγκατέλειψε και η δεύτερη δεν το  έκανε.
11) Two secrets to keep your marriage brimming:
     1. Whenever  you're wrong, admit it, 
     2. Whenever you're rightshut up.
Δυο μυστικά  για να κρατήσεις τον γάμο σου:
1. Όταν έχεις  άδικο, παραδέξου το,
2. Όταν έχεις  δίκιο σώπαινε.
12) The most effective way to remember your wife's birthday is to  forget it once..
Ο  αποτελεσματικότερος τρόπος να θυμάσαι τα γενέθλια της γυναίκας σου είναι  να τα ξεχάσεις μια φορά.Anonymous   
13) You know what I did before I married? Anything I wanted to.  
   Ξέρετε τι  έκανα πριν παντρευτώ;
   Ό,τι μου  άρεσε.
14) My wife and I were happy for twenty years.. Then we met.
Η γυναίκα μου  κι εγώ ήμασταν ευτυχισμένοι για 20 χρόνια. Μετά  συναντηθήκαμε.Rodney  Dangerfield
15) A good wife always forgives her husband when she's  wrong.
Η καλή γυναίκα  συγχωρεί τον άντρα της όταν αυτή έχει άδικο.Milton  Berle
16) Marriage is the only war where one sleeps with the enemy.Ο γάμος είναι  ο μοναδικός πόλεμος που κάποιος κοιμάται με τον εχθρό του.
17) A man inserted an 'ad' in the classifieds: "Wife wanted". Next day  he received a hundred letters. They all said the same thing: "You can have  mine." Κάποιος έβαλε  αγγελία και ζητούσε γυναίκα. Την επόμενη μέρα έλαβε 100 γράμματα. Όλοι του  έλεγαν το ίδιο πράγμα: "Μπορείς να πάρεις την δικιά μου."
18) First Guy (proudly): "My wife's an angel!" 
Second Guy: "You're  lucky, mine's still alive."   Πρώτος άντρας  (υπερήφανα): "Η γυναίκα μου είναι ένας  άγγελος."   Δεύτερος  άντρας (λυπημένα): "Τυχερέ, η δικιά μου ζει ακόμα."

Αρχειοθήκη ιστολογίου