Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή, 2 Ιανουαρίου 2011

Μεταβολές βάρους μετρήσιμης κυψέλης :Ιανουάριος 2011

Αρχικό βάρος την 31-12-2010 25,70 κιλά
1-1-2011  νέο βάρος     25,55 κιλά  διαφορά  -250 γραμ.
2-1                                 25,28 κιλα                 -270 γραμ.
3-1                                 25     κιλά                  -280 γραμ.
4-1                                 24,80 κιλά                 -200 γραμ. ;
5-1                                 24,70 κιλά                 -100 γραμ.(μέγιστη θερμοκρασία 7 βαθμοί)
6-1                                 24,66 κιλά                 -  40 γραμ.
7-1                                 24,61 κιλά                 -  50 γραμ.
8-1                                 24,59 κιλα΄                 - 20 γραμ
  (προσθήκη τροφής 1,90 κιλά , νέο βάρος 26,49 κιλά
 άνοδος θερμοκρασίας 6-14 βαθμόυς Κελσίου
θεραπεία της βαρρόα με οξαλικό οξύ)
9-1                                 26,43 κιλά                  - 60 γραμ.
10-1                               26,27 κιλά                  -160 γραμ.
11-1                               26,15 κιλα                  -120 γραμ.
12-1                               26,08 κιλά                   - 70 γραμ.
13-1                               26,00 κιλά                    -80 γραμ
                                                                                       
14-1                                25,90 κιλά                  -100 γραμ. η θερμοκρασίες είναι ικανοποιητικές για την εποχή (5 ως 15 βαθμούς αλλά η απομάκρυνση από το πεύκο φαίνεται ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΥΓΑΡΙΑ , πριν την μεταφορά των κυψελών από το πεύκο τις μέρες με άνοδο θερμοκρασίας μεγάλωνε το βάρος και τις κρύες μέρες ξαναέπεφτε με τελικό αποτέλεσμα την μικρή μείωση του βάρους τον Δεκέμβρη (460 γραμμάρια)όμως όλα άλαξαν μετά την απομάκρυνση από τα πεύκα, τώρα η μείωση του βάρους είναι καθημερινή .
15-1                                25,67 κιλά                 -230 γραμ.
16-1                                25,54 κιλά                 -130 γραμ.    
17-1                                25,44 κιλά                 -100 γραμ.   
18-1                                25,34 κιλά                 -100 γραμ.
19-1                                25,25 κιλά                 - 90 γραμ.                 
20-1                                25,15 κιλά                 -100 γραμ.
Συνολική μείωση βάρους τις 20 πρώτες μέρες του μήνα 2550 γραμμάρια
21-1                                 25,07 κιλά                -80 γραμ.
22-1                                 25,05 κιλά                -20 γραμ.
23-1                                 24,95 κιλά               -100 γραμ.
24-1                                 24,83 κιλά              - 120 γραμ.
25-1                                 24,84                       +  10 γραμ.
26-1                                 24,79                         - 50 γραμ.
27-1                                 24,57                         -220 γραμ.
28-1                                 24,53                         -  40 γραμ.
29-1                                 24,44                          - 90 γραμ.
30-1                                 24,31                          -130 γραμ.
31-1                                 24,27 κιλά                  -  40 γραμ.
ΟΛΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ : 3390 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου