Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2010

Μελισσοκομική ζυγαρια : μεταβολές βάρους μετρήσιμης κυψέλης (Δεκέμβριος 2010).

Ο  απολογισμός του έτους 2010:(αυξήσεις βάρους στην συγκεκριμένη μετρούμενη κυψέλη από 1-3 ως και 30-11-2010)
αρχικό βάρος κυψέλης 22,53 κιλά ( 1 Μάρτιου 2010)
Μάρτιος -Μάιος +15 ,00 κιλά
Ιούνιος               + 11,58 κιλά
Ιούλιος               +   2,49 κιλά
Αύγουστος         +   4,19 κιλά
Σεπτέμβριος       +   1,96 κιλά
Οκτώβριος         -    2,38 κιλά
Νοέμβριος         +    2,45 κιλά  (βάρος 30-11 26,16 κιλά)
Ολική αύξηση βάρους (1-3 ως και 30-11-2010): +35,29 κιλά
Μέλι που αφαιρέθηκε από την κυψέλη 31,66 κιλά 
 1-12  νέο βάρος   26,36 κιλά  μεταβολή  + 200 γραμμάρια (θερμοκρασία 8 ως 20 βαθμούς)
 2-12                     26,60 κιλά                    + 240 γραμ.
 3-12                     26,71 κιλά                    + 110 γραμ.
 4-12                     26,76 κιλά                    +   60 γραμ.
 5-12                     26,67 κιλά                     -   90 γραμ.(θερμοκρασία κάτω από 10 βαθμούς)
 6-12                     26,65 κιλά                     -   20 γραμ.
 7-12                     26,64 κιλά                     -   10 γραμ.
 8-12                     26,58 κιλά                     -   60 γραμ.
 9-12                     26,53 κιλά                     -   30 γραμ.
10-12                    26,58 κιλά                    +   50 γραμ.(..από ψιχάλα)
11-12                    26,43 κιλά                     -  150 γραμ. (θερμοκρασία κάτω από 5 βαθμούς)
12-12                    26,24 κιλά                     -  190 γραμ.
13-12                    26,00 κιλά                     -  240 γραμ.
14-12                    26,03 κιλά                      +   30 γραμ.
15-12                    26,02 κιλά                      -    10 γραμ.(το ψύχος συνεχίζεται)
16-12                    25,73 κιλά                      -  290 γραμ.
17-12                    25,90 κιλά                      + 170 γραμ. (θερμοκρασία ως 16 βαθμούς C)
18-12                    25,58 κιλά                      -  320 γραμ.
19-12                    25,46 kil;a                      -   120 gram.
20-12                    25.52 κιλά                      + 60 γραμ.  (θερμοκρασία7-17 βαθμούς )
21-12                    25,61 κιλά                      + 90 γραμ.
22-12                    25,64 κιλά                      + 40 γραμ. 
23-12                    25,67 κιλά                      + 30 γραμ.
24-12                    25,77 κιλά                     + 100 γραμ.
25-12                    25,85 κιλά                       + 80 γραμ.
26-12                    25,84 κιλά                        -10 γραμ.
27-12                    25,93 κιλά                        +90 γραμ.
28-12                    25,92 κιλά                        -10 γραμ. (θερμοκρασία  4-10 βαθμούς).
29-12                    25,93 κιλά                        + 10 γρ
30-12                    25,83 κιλά                       -100 γραμ.(μεταφορά έξω από το πεύκο )
31-12                    25,70 κιλά                       -130 γραμ.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
ΑΡΧΙΚΌ ΒΑΡΟΣ  26,16 ΤΕΛΙΚΟ 25,70 ΔΙΑΦΟΡΑ: -460 ΓΡΑΜΜΆΡΙΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου